HFD:s europarättsliga avgöranden: 2008

30.12.2008/3478 HFD:2008:92
Läkemedel - Klassificering - Näringstillskott - Farmakologiska effekter - Livsmedel med verkningar för hälsan.
23.12.2008/3444 HFD:2008:91
Utlänningsärende - Somalia - Puntland - Utvisning - Inreseförbud - Lång vistelse - Brott - Fängelsestraff - Helhetsprövning
23.12.2008/3443 HFD:2008:90
Utlänningsärende - Somalia - Somaliland - Utvisning - Inreseförbud - Lång vistelse - Brott - Fängelsestraff - Helhetsprövning
12.12.2008/3223 HFD:2008:88
Utlänning - Flykting - Upphörande av flyktingstatus - Förändrade förhållanden - Land där flyktingen är medborgare
10.11.2008/2808 HFD:2008:81
Kommunalärende - Fastighetsförsäljning - Europeiska unionens bestämmelse om statligt stöd
7.10.2008/2480 HFD:2008:72
Miljötillstånd - Torvproduktion - Ledning av dräneringsvatten - Naturvårdslag - Natura 2000 -objekt - Habitatdirektivet - Skyldighet att göra bedömning - Bedömnings- och utlåtande förfarande
10.9.2008/2193 HFD:2008:67
Bilskatt - Beskattningsvärde - Allmänt värde i detaljhandeln - Diskrimineringsförbud - Tullens förfarande - Värdebestämningsmetoder - Iakttagelser om inhemska priser - Modellering - Genomskinlighet - Statistikbaserat värdebestämningssystem
13.8.2008/1868 HFD:2008:57
Mervärdesskatt - Försäljning i Sverige - Land där tjänsten säljs - Depåtjänst - Transportkontainrar
12.6.2008/1494 HFD:2008:45
Extraordinärt ändringssökande - Återbrytande - Försäkringsdomstolens beslut - Artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen - Rättvis rättegång - Muntlig förhandling - Hörande
12.6.2008/1493 HFD:2008:44
Extraordinärt ändringssökande - Försäkringsdomstolens beslut - Artikel 6 i Europeiska människorättskonventionen - Rättvis rättegång - Hörande
8.5.2008/1074 HFD:2008:33
Begäran om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol - Kommunikationsmarknadslagen - Tillträdesdirektivet 2002/19/EG - Förhandlingsplikt - Sammankoppling - Kommunikationsnät
29.2.2008/369 HFD:2008:15
Överlåtelseskatt - Höjning av aktiekapital - Apport - Nyteckning - Fri rörlighet för kapital - Direktivet 69/335/EEG
30.1.2008/123 HFD:2008:4
Offentligrättsligt barnskydd - Verkställigheten i ett annat nordiskt land av ett beslut att omhänderta barn - Behörig myndighet - Bryssel IIa- förordningen - Samarbete på privaträttens område inom Europeiska unionen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.