Itä-Suomen HO 24.2.2017 117

Ehdonalaisen vapauttamisen määräytyminen
Ehdonalaiseen vapauteen pääseminen

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Rangaistuksesta valvontarangaistuksena suoritettua aikaa ei oteta ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa määriteltäessä huomioon, kun vankeudeksi muunnettua valvontarangaistusta suorittava vanki päästetään ehdonalaiseen vapauteen.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 24.2.2017

Vaatimukset hovioikeudessa

Valitus

A on vaatinut, että Suomen valtio velvoitetaan suorittamaan hänelle korvaukseksi aiheettomasta vapaudenmenetyksestä 2.300 euroa ja perintäkuluista 200 euroa, molemmat määrät korkoineen.

A:n ehdonalaiseen vapauteen päästämisessä on tapahtunut virhe, minkä vuoksi hän on joutunut suorittamaan tuomitusta rangaistuksesta 23 päivää liikaa. A katsoo, että hänen olisi tullut suorittaa alkuperäisestä kuuden kuukauden rangaistuksesta 2/3 eli neljä kuukautta. Virheen on tehnyt se valtion virkamies, joka on päättänyt ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä. Valtion korvausvastuu perustuu vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:ään.

Vastaus

Suomen valtio ei ole antanut valituksen johdosta vastausta.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

Itä-Suomen hovioikeus on 5.4.2012 tuominnut A:n 6 kuukauden vankeusrangaistuksen sijasta saman pituiseen valvontarangaistukseen. Valvontarangaistuksen suorittaminen on keskeytetty A:n suoritettua siitä 2 kuukautta 9 päivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuomiollaan 27.11.2012 muuntanut suorittamatta olevan valvontarangaistuksen osan 3 kuukautta 21 päivää saman pituiseksi ajaksi vankeutta. A on aloittanut vankeusrangaistuksen suorittamisen 19.3.2013 ja päässyt ehdonalaiseen vapauteen 1.6.2013 suoritettuaan 2/3 muunnetusta vankeusrangaistuksesta.

Hovioikeudessa on kysymys siitä, olisiko A:n ehdonalaisen vapauttamisen ajankohtaa määriteltäessä tullut vankeudeksi muunnetun rangaistusajan lisäksi ottaa huomioon hänen valvontarangaistuksena suorittamansa aika.

Rikoslain 2 c luvun 5 §:n 2 momentin mukaan määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava päästetään ehdonalaiseen vapauteen, jollei 9 §:stä muuta johdu, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa tai kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella tuomitusta rangaistuksesta puolet. Vanki, joka rikosta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet tai kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella tuomitusta rangaistuksesta yksi kolmasosa. Momentissa viitattu 9 § koskee ehdonalaisen vapauttamisen lykkäämistä.

A:n suorittaessa rangaistustaan valvontarangaistusta koskevat säännökset ovat sisältyneet lakiin valvontarangaistuksesta (330/2011). Sanottu laki on sittemmin kumottu 1.5.2015 voimaan tulleella lailla yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015).

Hovioikeus toteaa, että rikoslain 2 c luvun 5 §:ssä on selkeät ohjeet ehdonalaisen vapautumisen määräytymisestä. Sen mukaan ehdonalaiseen vapauteen pääseminen määräytyy suoritettavana olevan vankeusrangaistuksen perusteella. Kyseisessä säännöksessä eikä myöskään tapahtuma-aikana voimassa olleessa valvontarangaistuksesta annetussa laissa tai nyt voimassa olevassa yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetussa laissa ei ole määräystä siitä, että päästettäessä vankia ehdonalaiseen vapauteen suorittamasta vankeudeksi muunnettua valvontarangaistusta vapauttamisen ajankohtaa määriteltäessä tulisi ottaa huomioon myös rangaistuksesta valvontarangaistuksena suoritettu osa. Hovioikeus katsoo, että tällainen kantajan väittämä laskentatapa edellyttäisi, että siitä olisi laissa nimenomaiset säännökset.

Edellä kerrotuilla perusteilla A:n ehdonalaisessa vapauttamisessa ei ole tapahtunut virhettä. Valitus on sen vuoksi hylättävä.

Tuomiolauselma

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Lea Nousiainen
hovioikeudenneuvos Merja Lahti
hovioikeudenneuvos Jukka Soininen

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 29.9.2017: Ei valituslupaa.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.