Vaasan HO 21.10.2016 143418

Rangaistuksen määrääminen - Istanbulin sopimus - Pahoinpitely - Perheväkivalta

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

Hovioikeus otti rangaistusta määrätessään huomioon, että pahoinpitelyt, laittomat uhkaukset ja kotirauhan rikkominen oli kohdistunut silloiseen naisystävään, rikokset oli tehty toistuvasti ja yksi teko oli tehty käyttäen asetta.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi artikla 46

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Satakunnan käräjäoikeuden tuomio 25.02.2016 nro 108677

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

1. Huumausaineen käyttörikos
5650/R/0085360/15
Rikoslaki 50 luku 2a §

16.10.2015 Pori

A on laittomasti käyttänyt marihuanaa.

2. Huumausainerikos
5650/R/0085360/15
Rikoslaki 50 luku 1 §

16.10.2015 Pori

A on laittomasti luovuttanut oman käyttönsä yhteydessä vähäisen määrän marihuanaa toiselle henkilölle käytettäväksi.

3. Pahoinpitely
5650/R/0085256/15
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

16.10.2015 Pori

A on tehnyt ruumiillista väkivaltaa B:lle tämän asunnossa ensin ottamalla tätä kiinni kaulasta, puremalla tätä vasemman korvan taakse, kaatamalla tämän lattialle, repimällä tätä hiuksista ja lyömällä tätä jollakin esineellä oikeaan kämmenselkään sekä myöhemmin käymällä tähän uudelleen kiinni, repimällä tätä hiuksista, heittämällä tämän lattialle ja lyömällä tätä tuolilla oikeaan käsivarteen.

A on tällä tahallisella pahoinpitelyllään aiheuttanut B:lle kivun lisäksi 4 senttimetrin mittaisen ihorikon vasemman korvan taakse ja runsaasti mustelmia ympäri vartaloa.

4. Pahoinpitely
5650/R/0085360/15
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

17.10.2015 Pori

A on tehnyt ruumiillista väkivaltaa B:lle tämän asunnossa seuraavalla tavalla.

A on repinyt B:tä hiuksista, lyönyt tämän päätä seinään ja kaatanut tämän lattialle.

A on kaatanut B:n päälle ämpärillisen kylmää vettä tämän maatessa sängyllä.

A on tarttunut B:hen kiinni ja repinyt tätä kohti parveketta uhaten samalla sanallisesti heittää tämän alas parvekkeelta jäljempänä tarkemmin todetulla tavalla.

A on raahannut B:n makuuhuoneesta eteiseen, kuristanut tätä kaulalta ja repinyt tätä hiuksista.

A on tällä tahallisella pahoinpitelyllään aiheuttanut B:lle kivun lisäksi runsaasti mustelmia ympäri vartaloa.

5. Laiton uhkaus
5650/R/0085360/15
Rikoslaki 25 luku 7 §

17.10.2015 Pori

A on uhannut B:tä tämän henkeen ja terveyteen kohdistuvalla rikoksella siten, että hän on edellä todetun tilanteen aikana uhannut heittää tämän alas asunnon parvekkeelta, repinyt tätä kohti parveketta ja uhannut tilanteessa myös tappaa tämän. Olosuhteet ovat olleet sellaiset, että B:llä on ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden olevan vakavassa vaarassa.

6. Pahoinpitely
5650/R/0098428/15
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

24.11.2015 - 25.11.2015 Pori

A on tehnyt ruumiillista väkivaltaa B:lle ensin tämän asunnon ulkopuolella ottamalla tätä kiinni kaulasta ja kuristamalla, minkä seurauksena tämä on kaatunut maahan, sekä myöhemmin tämän asunnossa heittelemällä tätä ja repimällä tätä hiuksista.

A on tällä tahallisella pahoinpitelyllään aiheuttanut B:lle kipua ja mustelmia.

7. Laiton uhkaus
5650/R/0098428/15
Rikoslaki 25 luku 7 §

24.11.2015 - 25.11.2015 Pori

A on nostanut aseen B:tä vastaan sekä uhannut tätä tämän henkeen ja terveyteen kohdistuvalla rikoksella siten, että hän on edellä todetun tilanteen aikana laittanut puukon tämän kaulalle ja uhannut tappaa tämän sekä huitonut tätä kohti puukolla useampia kertoja.

Olosuhteet ovat olleet sellaiset, että B:llä on ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden olevan vakavassa vaarassa.

8. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito
5650/R/0098428/15
Rikoslaki 41 luku 6 §

Järjestyslaki 10 §

24.11.2015 - 25.11.2015 Pori

A on järjestyslain 10 §:n vastaisesti pitänyt yleisellä paikalla hallussaan toisen vahingoittamiseen soveltuvaa esinettä eli linkkuveistä, vaikka sen hallussapito ei ole ollut työtehtävän tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi tarpeen.

Poliisi on takavarikoinut kyseisen linkkuveitsen turvallisuustarkastuksen yhteydessä ja sittemmin hävittänyt sen.

9. Törkeä rattijuopumus
5650/R/0098584/15
Rikoslaki 23 luku 4 §

25.11.2015 Pori

A on kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä tai ainakin eräällä piha-alueella nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus ajon jälkeen on ollut 2,42 promillea. Olosuhteet ovat olleet sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

10. Kotirauhan rikkominen
5650/R/0098689/15
Rikoslaki 24 luku 1 §

25.11.2015 Pori

A on oikeudettomasti rikkonut B:n kotirauhaa siten, että hän on useita kertoja mennyt tämän asunnon oven taakse sekä hakannut ovea, vaatinut päästä sisään ja esittänyt jäljempänä todettuja uhkauksia.

11. Laiton uhkaus
5650/R/0098689/15
Rikoslaki 25 luku 7 §

25.11.2015 Pori

A on uhannut B:tä tämän henkeen ja terveyteen kohdistuvalla rikoksella siten, että hän on edellä todetun tilanteen aikana tämän asunnon oven takana uhannut tulla sorkkaraudan avulla sisälle asuntoon, polttaa asunnon ja tappaa B:n. Olosuhteet ovat olleet sellaiset, että B:llä on ollut perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden ja omaisuuden olevan vakavassa vaarassa.

Syyttäjän muut vaatimukset

Lääkärintodistuspalkkio syytekohdissa 3 ja 4

A on velvoitettava korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Ajokiellon määrääminen syytekohdassa 9

A on määrättävä uusintarikoksen johdosta ajokieltoon (vähimmäiskesto 6 kuukautta). Hän on aikaisemmin 5 vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen 15.5.2011. Hän on ollut poliisin määräämässä väliaikaisessa ajokiellossa 25.11.2015 alkaen.

Ajokorttilaki 64 § 1 ja 66 § 1

Päihdetutkimuskustannukset syytekohdassa 9

A on velvoitettava korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskustannukset 45,74 euroa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Muut asiassa esitetyt vaatimukset

Todistelukustannusten korvaaminen

A on velvoitettava korvaamaan valtiolle sen varoista mahdollisesti maksettavaksi määrättävät todistelukustannukset.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Vastaus

Syytekohta 1 (huumausaineen käyttörikos 16.10.15)

A on myöntänyt syytteen oikeaksi.

Syytekohta 2 (huumausainerikos 16.10.15)

A on kiistänyt syytteen. Hän ei ollut muistanut tapahtumaa.

Syytekohta 3 (pahoinpitely 16.10.15)

A on myöntänyt repineensä B:tä hiuksista. A ei ole ilmoituksensa mukaan hakannut kovasti B:tä. Muuta A ei ole muistanut tapahtumista. A on kertonut olleensa tapahtuma-aikaan vahvassa humalassa.

A ei ollut ottanut kantaa, onko hän syyllistynyt rikokseen.

Lääkärintodistuksen lunastuskulut (syytekohta 3)

A:lla ei ollut huomautettavaa kulujen määrään.

Syytekohta 4 (pahoinpitely 17.10.15)

A on myöntänyt repineensä B:tä hiuksista ja raahanneensa B:n eri huoneeseen ja kaataneen vettä B:n päälle. A oli uhannut heittää B:n parvekkeelta alas, mutta ei ollut tarkoittanut sitä. A ei ollut repinyt B:tä kohti parveketta. A on kertonut olleensa tapahtuma-aikaan vahvassa humalassa.

A ei ole ottanut kantaa, onko hän syyllistynyt rikokseen.

Syytekohta 5 (laiton uhkaus 17.10.15)

A on myöntänyt uhanneensa heittää asianomistajan parvekkeelta, mutta ei ollut tätä tarkoittanut. A ei ole muistanut repineensä B:tä kohti parveketta. A oli ollut vahvassa humalassa, eikä ole muistanut tapahtumia.

A ei ole ottanut kantaa, onko hän syyllistynyt rikokseen.

Syytekohta 6 (pahoinpitely 24. - 25.11.15)

A ei ole muistanut tapahtumia.

Syytekohta 7 (laiton uhkaus 24. - 25.11.15)

A ei ole halunnut vastata syytteeseen.

Syytekohta 8 (toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito 24. - 25.11.15)

A ei ole halunnut vastata syytteeseen.

Syytekohta 9 (törkeä rattijuopumus 25.11.15)

A on kiistänyt syytteen. Hän ei ollut ajanut autoa.

Päihdetutkimuskustannukset (syytekohta 9)

A:lla ei ole ollut huomautettavaa määrään.

Ajokieltovaatimus

A:lla ei ole ollut lausuttavaa.

Syytekohta 10 (kotirauhan rikkominen 25.11.15)

A on myöntänyt hakanneensa ovea. A ei ole tarkemmin muistanut tapahtumia.

Syytekohta 11 (laiton uhkaus 25.11.15)

A on myöntänyt uhanneensa tulla sorkkaraudan avulla sisälle asuntoon. A ei ole tarkemmin muistanut tapahtumia.

Todistelu

Henkilötodistelu

- Vastaaja A todistelutarkoituksessa

- Asianomistajatodistaja B

Kirjalliset todisteet

- Lääkärinlausunto ja valokuvat, etptk:n 5650/R/85256/15 liite 2 (sk:t 3 ja 4)

- Pöytäkirja takavarikosta, etptk:n 5650/R/98428/15 liite 1 (sk 8)

Tuomion perustelut

Syytekohta 1

A on tunnustanut menetelleensä syytteessä kuvatulla tavalla.

Syytekohta 2

A on käräjäoikeudessa ilmoittanut, että hän ei muista tapahtumaa. Esitutkinnassa A on kertonut, että hän oli saanut huumausaineen ilmaiseksi ja että hän oli "polttanut tästä savut perjantaina B:n kanssa".

Syyte on tullut näytetyksi A:n esitutkintakertomuksen perusteella.

Syytekohdat 3-7 ja 10-11

B on käräjäoikeudessa kertonut johdonmukaisesti ja varsin yksityiskohtaisesti, kuinka A oli häntä syytteessä kuvatulla tavalla pahoinpidellyt ja uhkaillut. Siltä osin kuin B ei ole tapahtumia enää yksityiskohtaisesti muistanut, syyttäjä on lukenut B:n esitutkintakertomusta. B on käräjäoikeudessa tuonut esiin, että tapahtumat olivat edenneet esitutkinnassa kerrotulla tavalla. On käräjäoikeuden mukaan poissuljettua, että B, haluttuaan ensin kieltäytyä todistamasta, liioittelisi käräjäoikeudessa antamassaan kertomuksessaan A:n hänen kohdistamaa väkivaltaa ja uhkauksia. Syytekohtien 3 ja 4 osalta kirjalliset todisteet tukevat B:n kertomusta. A ei ole käräjäoikeudessa riitauttanut B:n kertomuksen uskottavuutta.

Syyte on tullut näytetyksi B:n kertomuksella ja sitä tukevalla kirjallisella näytöllä lukuun ottamatta sitä, että A olisi syytekohdassa 3 lyönyt B:tä jollain esineellä oikeaan kämmenselkään. Tuolta osin tapahtumainkulku on jäänyt epäselväksi.

Syytekohta 8

Syyte on tullut näytetyksi kirjallisena todisteena esitetyllä takavarikkopöytäkirjalla.

Syytekohta 9

Syyttäjä on peruuttanut syytteen. A ei ole vaatinut syytteen ratkaisemista tuomiolla. Syyte ja siihen perustuvat vaatimukset jäävät täten sillensä.

Rangaistuksen mittaaminen

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Käräjäoikeus toteaa, että kysymys vakavasta lähisuhdeväkivallasta. A on kohdistanut useamman kerran pitkäkestoista väkivaltaa silloiseen naisystäväänsä B:hen tämän kotona. A:n käyttämä väkivalta on ollut erityisen vaarallista siltä osin kuin tämä on B:n kertomalla tavalla kuristanut voimakkaasti B:tä kurkusta. A:n menettely on aiheuttanut B:ssä tämän kertomalla tavalla kuolemanpelkoa. Tekojen motiivina on osaltaan ollut B:n nöyryyttäminen ja alistaminen. Motiivina on ollut myös se, että B on ollut yhteydessä poliisiin.

Edellä lausutuilla perusteilla käräjäoikeus katsoo, että oikeudenmukainen rangaistus A:n menettelystä on 1 vuosi vankeutta.

Rikoslain 6 luvun 9 §:n mukaan määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Edellä lausutut seikat huomioiden käräjäoikeus katsoo, että rikosten vakavuus ja niistä ilmenevä A:n korostunut syyllisyys edellyttävät ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. A on jatkanut menettelyään senkin jälkeen, kun poliisi on pyrkinyt puuttumaan tilanteeseen.

- - -

Tuomiolauselma

Vastaaja

A

Sillensä jättäminen

9. Törkeä rattijuopumus
25.11.2015

Syyksi luetut rikokset

1. Huumausaineen käyttörikos
16.10.2015
Rikoslaki 50 luku 2a §

2. Huumausainerikos
16.10.2015
Rikoslaki 50 luku 1 §

3. Pahoinpitely
16.10.2015
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

4. Pahoinpitely
17.10.2015
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

5. Laiton uhkaus
17.10.2015
Rikoslaki 25 luku 7 §

6. Pahoinpitely
24.11.2015-25.11.2015
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

7. Laiton uhkaus
24.11.2015-25.11.2015
Rikoslaki 25 luku 7 §

8. Toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito
24.11.2015-25.11.2015
Rikoslaki 41 luku 6 §
Järjestyslaki 10 §

10. Kotirauhan rikkominen
25.11.2015
Rikoslaki 24 luku 1 §

11. Laiton uhkaus
25.11.2015
Rikoslaki 25 luku 7 §

Rangaistusseuraamukset

Yhteinen rangaistus
Syyksi luetut rikokset 1-8, 10-11
1 vuosi vankeutta
Vapaudenmenetysaika 17.-18.10.2015 ja 25.-27.11.2015

Korvausvelvollisuus

Korvaus valtiolle

A velvoitetaan korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen lunastuskulut 16,25 euroa.
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Muut lausunnot

Muu lausunto

Vaatimus ajokiellon määräämisestä jätetään sillensä.

Asian on käräjäoikeudessa ratkaissut käräjätuomari Heikki Ryynänen.

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että hänelle tuomittua rangaistusta alennetaan ja että se määrätään ehdolliseksi oheissakkoineen tai yhdyskuntapalveluineen tai, että ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomitaan yhdyskuntapalvelua.

Tuomittu rangaistus on kohtuuton ja vakiintuneen oikeuskäytännön vastainen. A:n aikaisemmat tuomiot on annettu erityyppisistä rikoksista. Asianomistaja ja A ovat sopineet asian eikä asianomistajalla ole asiassa vaatimuksia. Teot on tehty, kun A on ollut humalassa. Hän on nyt hakenut apua alkoholiongelmaansa.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään aiheettomana.

Välitoimi

Hovioikeus on päätöksellään 19.5.2016 pyytänyt Rikosseuraamuslaitosta laatimaan yhdyskuntapalvelun seuraamusselvityksen A:sta. Selvityksen mukaan A:lla on edellytykset suoriutua yhdyskuntapalvelurangaistuksesta.

Pääkäsittely

Hovioikeus on toimittanut asiassa ns. pienimuotoisen pääkäsittelyn 28.9.2016.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut

A:n syyksi on luettu huumausainerikos, kolme pahoinpitelyä ja kolme laitonta uhkausta, joista kustakin rikoksesta on säädetty rangaistukseksi sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta, sekä kotirauhan rikkominen, josta on säädetty rangaistukseksi sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Lisäksi hänen syykseen on luettu huumausaineen käyttörikos ja toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito, joista teoista käytännössä määrätään sakkorangaistus, mikäli ne tuomitaan erillisinä rikoksina. Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus on sinänsä lain mukainen.

A on vedonnut siihen, että hän on ollut humalassa tekoaikana. Rikoslain 3 luvun 4 §:n 4 momentin mukaan päihtymystä tai muuta tilapäistä tajunnan häiriötä, johon tekijä on saattanut itsensä, ei oteta syyntakeisuusarvioinnissa huomioon, ellei siihen ole erityisen painavia syitä. Sellaisia syitä ei ole tässä tapauksessa.

Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi (ns. Istanbulin sopimus) on saatettu voimaan lain tasoisena 1.8.2015 alkaen (laki 375/2015, valtioneuvoston asetus 770/2015). Sopimuksen 46 artiklan mukaan osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet varmistaakseen, että muun muassa seuraavat seikat voidaan kansallisen lain asianomaisten säännösten mukaisesti ottaa huomioon raskauttavina seikkoina määrättäessä rangaistusta yleissopimuksen mukaisesti rangaistaviksi säädettävistä teoista, jolleivät nämä seikat jo kuulu kyseisen rikoksen tunnusmerkistöön: a) rikoksen on kohdistanut entiseen tai nykyiseen puolisoon tai kumppaniin perheen jäsen; b) rikos tai toisiinsa liittyvät rikokset on tehty toistuvasti; g) rikos on tehty käyttämällä asetta tai uhkaamalla aseella. Lain esitöissä (HE 155/2014 vp) todetaan, että artiklan kohdat eivät edellytä erityisen koventamisperusteen säätämistä, vaan olennaista on, että tuomarilla on mahdollisuus ottaa tällaiset seikat huomioon rangaistusta määrätessään. Edelleen viitataan rikoslain 6 luvun 4 §:ään, jossa säädetään, että rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen ja todetaan, että Suomen rikoslainsäädäntö antaa laajat vapaudet tuomareille harkita rangaistuksen määräämiseen liittyviä seikkoja. Ratifiointi ei näin ollen edellytä lainmuutoksia (s. 59, 60).

A on kohdistanut kolme pahoinpitelyä, kolme laitonta uhkausta ja kotirauhan rikkomisen silloiseen naisystäväänsä, nykyiseen puolisoonsa. Rikokset on tehty toistuvasti ja syyttäjän hovioikeudelle antaman selvityksen mukaan sama asianomistaja on tehnyt kolme uutta rikosilmoitusta A:ta vastaan, joista yksi on edennyt syyteharkintaan. Yksi teko on tehty käyttäen puukkoa.

Ottaen huomioon lain tasoisena voimaan saatettu sopimus, A:lle tuomittava rangaistus on määrättävä ankarammaksi kuin jos asianomistaja olisi ns. ulkopuolinen henkilö, ja vaikka rikoslain 6 luvun 5 §:n 5 kohdan koventamisperustetta ei sellaisenaan sovelleta. Hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden tuomitsema yhden vuoden vankeusrangaistus ei ole liian pitkä. Käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla se on määrättävä ehdottomaksi.

Tuomiolauselma

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ovat hovioikeudessa ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Juhani Palmu ja Hagar Nordström sekä määräaikainen hovioikeudenneuvos Mika Kinnunen.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimainen.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.