Kouvolan HO 30.12.2010 1238

Ajokielto - Valvottu ajo-oikeus

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 30.12.2010

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus
P on pyytänyt, että hänelle määrätään alkolukolla valvottu ajo-oikeus.

Vastaus
Syyttäjä on vastustanut muutosvaatimusta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

P on 23.5.2010 määrätty väliaikaiseen ajokieltoon samana päivänä tapahtuneen törkeän rattijuopumuksen perusteella. Hän on syyllistynyt toistamiseen rattijuopumukseen 24.5.2010. Kysymys on siitä, voidaanko hänelle määrätä alkolukolla valvottu ajo-oikeus.

Sovellettavat oikeusohjeet

Tieliikennelain 79 a §:n 1 momentin mukaan tuomioistuimen on määrättävä muun muassa törkeään rattijuopumukseen syyllistyneelle alkolukolla valvottu ajo-oikeus, jos ajokieltoon määrättävä sitä pyytää. Ajokielto on tällöin määrättävä ehdollisena. Saman lain 79 §:n 1 momentin mukaan ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana tehdystä teosta ei kuitenkaan voida määrätä ajokieltoa ehdollisena. Lain 79 a §:n 4 momentin mukaan valvotusta ajo-oikeudesta on muutoin voimassa, mitä 79 §:ssä säädetään ehdollisesta ajokiellosta.

Valvottua ajokieltoa koskevan tieliikennelain 79 a §:n esitöiden (HE 36/2008 vp s. 23) mukaan 79 §:n 1 momentista johtuva rajoitus määrätä ajokielto ehdollisena, kun kuljettaja on syyllistynyt muun muassa liikennejuopumukseen ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon aikana taikka ehdollisen ajokiellon koetusaikana, koskee valvottua ajokieltoa.

Alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 2 §:n mukaan sanotunlaista ajo-oikeutta voi pyytää liikennejuopumuksesta epäilty, joka ei ole muusta syystä ajokiellossa.

Sanottujen esitöiden mukaan (HE 36/2008 vp. s. 19) ajokiellolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tieliikennelain 79 §:n 1 momentin esteitä ehdollisen ajokiellon määräämiselle, joten myöskään ehdollisen ajokiellon koetusaikana tehdystä teosta ei voi pyytää valvottua ajo-oikeutta. Hovioikeus toteaa, että sanotun lainkohdan mukaan ehdollista ajokieltoa ei voi tuomita väliaikaisessa ajokiellossa olevalle.

Oikeuskäytännössä on lainkohdan tulkinnasta ristiriitaisia ratkaisuja. Itä-Suomen hovioikeus (16.6.2009 556; I-SHO:2009:1) on tulkinnut lainkohtaa niin, ettei väliaikaisessa ajokiellossa olevalle voi määrätä valvottua ajo-oikeutta. Vaasan hovioikeus (23.9.2009 1129; VaaHO:2009:2) on päätynyt päinvastaiseen tulkintaan. Viimeksi mainitussa ratkaisussa on kiinnitetty erityistä huomiota rikosoikeudellisen säännöksen täsmällisyysvaatimukseen.

Johtopäätökset

Sovellettava säännös on jossain määrin tulkinnanvarainen. Lain esityöt ja valvotun ajo-oikeuden sääntely muussa laissa osoittavat kuitenkin selvästi, että valvottua ajo-oikeutta ei ole tarkoitettu tuomittavan sellaisessa tilanteessa, jossa ehdollista ajokieltoa ei tieliikennelain 79 §:n 1 momentin mukaan voida määrätä. Epäselvä säännös ei koske teon rangaistavuutta vaan siitä määrättävän ainakin osittain turvaamistoimen luonteisen seuraamuksen määräämistä. Hovioikeus päätyy harkinnassaan siihen, että tällaisesta seuraamuksesta on säädetty riittävän täsmällisellä tavalla.

Koska P on syyllistynyt liikennejuopumukseen väliaikaisen ajokiellon aikana, hänelle ei edellä mainittujen säännösten mukaan voida määrätä ehdollista ajokieltoa eikä näin ollen valvottua ajo-oikeutta.

Tuomiolauselma
Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Nieminen, Sakari Pasila ja Tapani Vasama

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.