Itä-Suomen HO 30.8.2010 909

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n soveltaminen

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n soveltaminen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 30.8.2010

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta.

Hovioikeus on päättänyt toimittaa asiassa pääkäsittelyn. A on kutsuttu pääkäsittelyyn valittajana henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi uhalla, että hänen valituksensa hänen poissaollessaan voitiin jättää sillensä. A on laillista estettä ilmoittamatta jäänyt saapumatta pääkäsittelyyn.

Kihlakunnansyyttäjä on vaatinut valituksen jättämistä sillensä ja A:n velvoittamista korvaamaan valtiolle sen varoista maksettavaksi määrättävät todistelukustannukset.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistaja B on vaatinut valituksen jättämistä sillensä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan, jos valittaja on jäänyt pois pääkäsittelystä, valitus jätetään pääkäsittelyn kohteena olevalta osalta sillensä.

A on kutsuttu oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 28 §:n perusteella hänen avustajalleen 24.8.2010 tiedoksiannetulla kutsulla saapumaan pääkäsittelyyn valittajana henkilökohtaisesti asian selvittämiseksi uhalla, että hänen valituksensa hänen poissaollessaan voitiin jättää sillensä. A, joka on saanut avustajalta tiedon pääkäsittelyn ajankohdasta ja paikasta, on laillista estettä ilmoittamatta jäänyt henkilökohtaisesti saapumatta pääkäsittelyyn. Hovioikeus katsoo, että A:n henkilökohtainen kuuleminen olisi tarpeen asian ratkaisemiseksi. Tämän vuoksi A:n valitus jätetään sillensä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Paavo Eestilä, Pirjo Soininen, Tuija Silvento

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.