Kouvolan HO 27.11.2009 1168

Ajokielto - Ehdollinen ajokielto - Rattijuopumus

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KOTKAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 7.10.2009

Kotkan käräjäoikeus on muun ohessa katsonut selvitetyksi, että X oli 1.8.2009 Kotkassa kuljettanut henkilöautoa nautittuaan alkoholia niin, että hänellä on ajon jälkeen ollut vähintään 0,45 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Ajo oli tapahtunut taajama-alueella yleisillä teillä noin kolmen kilometrin matkan ja päättynyt poliisin pysäytykseen kello 09.32 aikaan.

Vastaaja on ollut poliisin määräämässä väliaikaisessa ajokiellossa 1.8.2009 lukien, minkä käräjäoikeus on ottanut huomioon ajokieltoajan pituutta harkitessaan.

Tieliikennelain 79 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy, eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle.

Vastaaja on pyytänyt ajokiellon määräämistä ehdollisena. Syyksi hän on esittänyt sen, että hän joutuu avustamaan Alzheimerin tautia sairastavaa isäänsä lähes päivittäin lääkärissä, tutkimuksissa, kaupassa ja pankkiasioissa. Liitteeksi hän on oheistanut muistipoliklinikan kutsun tutkimuksiin. Syyttäjän lausuman mukaan X:n kirjallisessa vastauksessa esittämät seikat eivät ole sellaisia, jotka mahdollistaisivat poikkeamisen yleisestä rangaistuskäytännöstä tai edellyttäisivät syyttäjää muuttamaan vaatimuksiaan.

Käräjäoikeus toteaa, että ajo-oikeus ei ole X:lle ammatin takia välttämätön eikä ole muuta erityisen painavaa syytä ajokiellon määräämiseksi ehdollisena.

Tieliikennelain 64 §:n 2 momentin mukaan vastaajan ajo-oikeus alkaa uudelleen vasta, kun ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen ajokortti palautetaan haltijalleen tai hänelle luovutetaan uusi ajokortti.

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Rattijuopumus 1.8.2009
2) Ajoneuvorikkomus 1.8.2009

YHTEINEN SAKKORANGAISTUS
65 päiväsakkoa a 6 euroa = 390 euroa

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 1.2.2010.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:
Notaari Hanna Väkiparta

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 27.11.2009

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

X on vaatinut muun muassa, että ajokielto määrätään ehdollisena tai että sitä ainakin lyhennetään. X on perustellut vaatimuksiaan sillä, että ajomatka oli ollut noin kilometri Kotkan esikaupunkialueella aamulla, eikä muuta liikennettä ollut ollut. Hän oli arvioinut alkoholin palamisen väärin eikä hän ollut tietoisesti ajanut päihtyneenä. Hän ei ollut tehnyt ajovirheitä. Hän tarvitsee ajo-oikeutta voidakseen hoitaa 94-vuotiasta Alzheimerin tautia sairastavaa isäänsä, joka tarvitsee päivittäistä tukea ja apua selviytyäkseen kotona. Hän joutuu myös hoitamaan isänsä pankkiasioita ja käymään tämän puolesta muun muassa pankissa ja apteekissa, joihin on matkaa 4 - 5 kilometriä. Matkaa hänen kotoaan isänsä luokse on 6 - 7 kilometriä ja hän joutuu tällä matkalla käyttämään kahta linja-autoa. Näin ollen perusteet ajokiellon määräämiselle ehdollisena ovat olemassa tai ainakin ajokiellon kestoa tulee lyhentää. X on liittänyt valitukseensa lääkärinlausunnon todistukseksi isänsä sairaudesta.

Syyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia. Ajokielto on yleisen seuraamuskäytännön mukainen ja käräjäoikeus on sen pituutta määrättäessä ottanut huomioon ne vaikutukset, jotka ajokiellolla on X:n välttämättömään liikkumiseen. X:n esittämät perusteet eivät ole riittäviä ajokiellon määräämiselle ehdollisena.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Tieliikennelain 78 §:n 1 momentin mukaan rattijuopumukseen syyllistynyt kuljettaja määrätään ajokieltoon vähintään yhdeksi kuukaudeksi. Saman pykälän 4 momentin mukaan ajokiellon kestosta määrättäessä otetaan huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja välttämättömään liikkumiseen. Tieliikennelain 79 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin takia välttämätön tai jos siihen on muu erityisen painava syy, eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisuudelle.

X on esittänyt uskottavana pidettävän selvityksen siitä, että hän tarvitsee ajo-oikeutta sairaan lähiomaisensa ja tämän asioiden päivittäisessä hoitamisessa. Välimatkat ja liikenneyhteydet ovat sellaiset, että ajo-oikeudettomuus hankaloittaa merkittävästi tämän tehtävän hoitamista. Hovioikeus katsoo, että X:n esittämien syiden perusteella olisi ollut edellytykset määrätä ajokielto ehdolliseksi ja joka tapauksessa on perusteltua ottaa ajokiellon vaikutukset X:n välttämättömään liikkumiseen huomioon suuremmassa määrin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Kun tässä tapauksessa harkitaan, onko ajokielto määrättävä ehdolliseksi vai onko ajokiellon kestoa lyhennettävä, hovioikeus pitää oikeudenmukaisena ottaen huomioon jo suoritetun ajokiellon lyhentää ajokiellon kestoa. Vakiintuneen seuraamuskäytännön mukainen ajokiellon pituus X:n syyksi luetusta rikoksesta olisi noin viisi kuukautta. X on hovioikeuden ratkaisun antamispäivään mennessä ollut poliisin määräämässä väliaikaisessa ajokiellossa ja käräjäoikeuden ehdottomana määräämässä ajokiellossa yhteensä noin neljä kuukautta, mitä on X:n erityinen ajo-oikeuden tarve huomioon ottaen pidettävä riittävänä ajokiellon kestona.

TUOMIOLAUSELMA

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 30.11.2009.

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Jukka Ketola, Helena Metso, Janne Arvela

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.