Itä-Suomen HO 17.06.2008 630

Ampuma-ase - Kaasusumutin

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 8.2.2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjän rangaistusvaatimus

4. AMPUMA-ASERIKOS
(6360/R/0005290/06)
Ampuma-aselaki 101 § (1/98)
Ampuma-aselaki 18 §

30.5.2006 KUOPIO

A on ampuma-aselain vastaisesti tahallaan ilman lupaa pitänyt hallussaan kaasusumutinta.

Vastaaja

A on kiistänyt syytteen. A:n isä B on A:n tietämättä tuonut kaasusumuttimen A:n asunnon keittosyvennyksen pöytälaatikkoon. A ei ole ollut tietoinen, että hänen asunnossaan on ollut kaasusumutin, ennenkuin poliisit sen löysivät.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohta 4

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

Perustelut

Kaasusumutin on löytynyt A:n asunnon keittosyvennyksen pöytälaatikosta. Todistaja B:n mukaan kaasusumutin on tullut A:n asuntoon mahdollisesti hänen tavaroidensa joukossa, koska hän oli asunut keväällä 2006 A:n asunnossa ja hänellä oli ollut oma avain käytössään. Todistajan mukaan kaasusumuttimen piti olla tyhjä, koska poliisit olivat sen tyhjentäneet aikaisemmin.

Yleisen elämänkokemuksen mukaan asunnon haltija tietää oman asuntonsa keittön pöytälaatikoissa sijaitsevat tavarat. Huomioon ottaen A:n nuoren iän hänellä todennäköisesti ei ole ollut hyvin suurta tavaramäärää keittosyvennyksensä laatikoissa. Niin ollen A käyttäessään keittosyvennystä jokapäiväisissä toimissaan ei ole voinut olla tietämätön laatikossa sijainneesta kaasusumuttimesta, joka on todistajan kertoman perusteella sijainnut laatikossa ainakin kuukauden ajan. A:lla ei ole ollut minkäänlaista lupaa pitää hallussaan tyhjää, täyttä tai vajaata kaasusumutinta.

Näillä perusteilla käräjäoikeus katsoo syytteen toteennäytetyksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) Ampuma-aserikos 30.5.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Laura Lehkonen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 17.6.2008

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta vastauksestaan ilmenevillä perusteilla vaatinut, että syyte hylätään 4 kohdan osalta. A on lisäksi todennut, että hänen asunnostaan löydetty kaasusumutin oli ollut tyhjä eikä se siten ollut ampuma-aselain 11 §:ssä tarkoitettu kaasusumutin.

Kihlakunnansyyttäjä on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 kohta

Ampuma-aselakia sovelletaan lain 1 §:n mukaan ampuma-aseisiin ja kaasusumuttimiin. Lain 11 §:n mukaan kaasusumuttimella tarkoitetaan välinettä, jolla voidaan levittää ilmaan kyynelkaasua tai käyttötarkoitukseltaan ja vaikutukseltaan siihen verrattavaa lamaannuttavaa ainetta.

A on ilmoittanut, että hänen asuntonsa keittiösyvennyksen pöytälaatikosta löytynyt kaasusumutin on käräjäoikeudessa kuullun todistajan kertomuksen mukaisesti ollut tyhjä. Hovioikeus toteaa, että tyhjää kaasusumutinta ei ole mahdollista täyttää tai saattaa muulla tavoin uudelleen toimintakuntoiseksi.

Syyttäjä ei ole esittänyt selvitystä siitä, että kaasusumuttimessa olisi ollut kaasua jäljellä. Näin ollen, kun kaasusumuttimen on katsottava olleen tyhjä, sitä ei voida pitää mainitun lain 11 §:ssä tarkoitettuna välineenä, jolla voidaan levittää ilmaan lamaannuttavaa ainetta. A ei siten ole syyllistynyt ampuma-aserikokseen.

Rangaistusseuraamus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HYLÄTYT SYYTTEET

Kohta 4: Syyte hylätään. A vapautetaan tältä osin tuomitusta rangaistuksesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Mikael Krogerus, Pertti Jokinen, Paavo Eestilä, Maija Liisa Kilpeläinen, Terho Turunen, Ari Kyllönen ja Pirjo Soininen
Esittelijä Marjo Leppänen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.