Kouvolan HO 15.11.2007 1220

Poissaolosakko

KOUVOLAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 15.11.2007

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - -

Seuraamukset poissaolosta oikeudesta

V vastaajana ja L todistajana oli kutsuttu kumpikin 360 euron sakon uhalla henkilökohtaisesti saapumaan hovioikeuden pääkäsittelyyn 13.9.2007. He olivat jääneet syytä ilmoittamatta saapumatta pääkäsittelyyn. Syyttäjä oli pitänyt molempien henkilökohtaista kuulemista välttämättömänä. Tämän vuoksi 13.9.2007 pidettäväksi määrätty pääkäsittely oli peruutettu.

V on nyt hovioikeudessa kertonut olleensa suorittamassa vankeusrangaistusta ja L olleensa tutkintavankina pääkäsittelyn ajankohtana. Esitettyjä syitä ei voida pitää laillisena esteenä, vaikka saapuminen pääkäsittelyyn olisi edellyttänyt viranomaisen myötävaikutusta. Kutsutun velvollisuus on pyrkiä kaikin keinoin noudattamaan hänelle kutsussa annettua määräystä saapua tuomioistuimeen. Sen vuoksi V:n ja L:n olisi pitänyt ilmoittaa vankilassa saamastaan kutsusta pääkäsittelyyn tai ilmoittaa hovioikeudelle vankilassaolostaan, jolloin olisi ryhdytty toimenpiteisiin heidän toimittamiseksi pääkäsittelyyn. Kun he eivät ole näin toimineet, on pääkäsittely jouduttu peruuttamaan.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 21 §:n 2 momentin mukaan uhkasakkoa ei tuomita, jos kysymys henkilön kuulemisesta henkilökohtaisesti raukeaa. Pääkäsittely on jouduttu peruuttamaan sekä V:n että L:n poissaolon vuoksi. Koska kysymys L:n kuulemisesta henkilökohtaisesti ei ollut rauennut, myös L tuomitaan V:n poissaolosta huolimatta hänelle asetettuun uhkasakkoon.

Mainituilla perusteilla V ja L tuomitaan kumpikin asetettuun uhkasakkoon.

- - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Turjansalo, Timo Palmgren ja Tarja Huossa

Valmistelija: Marko Loisa

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.