Kouvolan HO 27.02.2007 260

Ehdonalaisen vapauden menettäminen - Jäännösrangaistus

HYVINKÄÄN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 12.6.2006

Käräjäoikeus on 12.6.2006 julistamallaan tuomiolla tuominnut A:n hänen syykseen luetuista rikoksista yhteiseen seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen ja menettämään 6.6. ja 25.11.2005 alkaneet kaksi ehdonalaista vapautta.

KOUVOLAN HOVIOIKEUS TUOMIO 27.2.2007

A on vaatinut paitsi syytteen hylkäämistä kahdessa kohdassa niin myös rangaistuksen alentamista joka tapauksessa.

Syyttäjä on kiistänyt muutosvaatimukset.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus, joka on pysyttänyt käräjäoikeuden ratkaisun syyksilukemisen ja rangaistuksen osalta, on lausunut ehdonalaisten vapauksien menetetyiksi määräämisen osalta seuraavaa.

Ehdonalaisen vapauden menettäminen

A on päästetty ehdonalaiseen vapauteen 6.6.2005, jolloin hänellä on ollut suorittamatta yhden vuoden kahden kuukauden ja kolmen päivän pituinen jäännösrangaistus, sekä 25.11.2005, jolloin hänellä on ollut suorittamatta kuuden kuukauden ja 22 päivän pituinen jäännösrangaistus. Hovioikeus arvioi, että jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi määräämistä koskeva rikoslain 2 c luvun 14 § (780/2005), joka on tullut voimaan 1.10.2006, ei tässä tapauksessa johtaisi lievempään lopputulokseen kuin A:n syyksi luettujen uusien rikosten tekoaikana voimassa olleen rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 16 §:n soveltaminen. Tämän vuoksi ehdonalaisen vapauden menettämiseen on sovellettava rikosten tekoaikana voimassa ollutta lakia. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden ratkaisun ehdonalaisen vapauden menettämisestä.

Tekoaikana voimassa olleen rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 16 §:n 3 momentin mukaan vanki, joka jäännösrangaistuksen lisäksi suorittaa muuta vankeusrangaistusta, voidaan päästää uudelleen ehdonalaiseen vapauteen hänen suoritettuaan yhteenlaskettua rangaistusta ajan, joka vastaa 13 §:n 1 momentissa säädettyä osaa mainitusta muusta rangaistuksesta, sekä sen lisäksi yhden kuukauden, kuitenkin enintään jäännösrangaistuksen määrän.

Mainittua säännöstä on täytäntöönpanossa vakiintuneesti tulkittu siten, että myös tilanteessa, jossa menetettäväksi määrättyjä ehdonalaisia vapauksia on ollut useampia kuin yksi, vangin suoritettavan jäännösrangaistuksen pituus on ollut enintään yksi kuukausi.

Yllä mainittuun nyt voimassa olevaan rikoslain muuttamisesta annettuun lakiin sisältyvän voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan ennen lain voimaantuloa täytäntöönpantavaksi määrätty jäännösrangaistus, joka tulee täytäntöönpantavaksi tämän lain voimaantulon jälkeen, on jäännösrangaistuksen pituinen, kuitenkin enintään yksi kuukausi.

Lainmuutos ei ole muuttanut täytäntöönpanossa vakiintunutta käytäntöä koskien useamman ehdonalaisen vapauden määräämistä menetettäväksi.

Hovioikeus toteaa yllä mainituin perusteluin, että A:n on suoritettava jäännösrangaistusta vankilassa voimaantulosäännöksen mukaisesti yksi kuukausi.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Seppo Ikävalko, Pirjo Yli-Kokkila ja Kari Janhunen
Esittelijä Jouni Jarnamo

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.