Vaasan HO 14.06.2006 979

Vahvennetun istunnon päätösvaltainen kokoonpano

Antopäivä 14.06.2006
Ratkaisupäivä 14.6.2006
Diaarinumero R 06/365

Presidentti on päätöksellään 10.5.2006 siirtänyt asian R 06/365 vahvennetun istunnon käsiteltäväksi. Asiaa ovat aikaisemmin käsitelleet hovioikeudenpresidentti Mikko Könkkölä, hovioikeudenneuvos Kari-Matti Kauppila sekä viskaali Minna Kangasmäki hovioikeuslain 9 §:n mukaisena esittelijänä.

Suoritetussa arvonnassa oli vahvennetun istunnon kokoonpanoon arvottu vakinaisista jäsenistä viisi lisäjäsentä. Saadun selvityksen mukaan arvonta oli suoritettu sillä perusteella, että hovioikeuslain 9 §:ssä tarkoitettu esittelijä ei kuulu vahvennetun jaoston kokoonpanoon. Otettiin ratkaistavaksi kysymys siitä, voiko asiaa aikaisemmin käsitelleeseen kokoonpanoon kuulunut Kangasmäki kuulua vahvennetun istunnon kokoonpanoon.

Hovioikeuslain 9 §:n 4 momentissa säädetään, että mainitussa pykälässä tarkoitetulla esittelijällä on
perustuslaissa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus sinä aikana, jona hän toimii pykälässä tarkoitetulla tavalla hovioikeuden jäsenenä. Tuomarin riippumattomuus ja vahvennetun istunnon kokoonpanon tarkoitus täydentää alkuperäistä kokoonpanoa puoltavat sitä, että esittelijän tulee voida jatkaa jäsenenä myös vahvennetun istunnon kokoonpanossa.

Päätettiin yksimielisesti, että Kangasmäki jatkaa jäsenenä myös vahvennetussa istunnossa.

Arvotussa kokoonpanossa oli näin yksi jäsen liikaa. Kokoonpanosta poistuvaksi jäseneksi arvottiin
hovioikeudenneuvos Jyrki Laitinen, joka poistui täysistuntosalista.

Asian ovat ratkaisseet: Hovioikeudenpresidentti Mikko Könkkölä, hovioikeudenlaamanni Leena Korkalainen, hovioikeudenneuvokset Jorma Latvala, Jyrki Laitinen, Kaija Suvilehto-Nieminen, Mikko Pentti ja Kari-Matti Kauppila sekä viskaali Minna Kangasmäki.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.