Vaasan HO 04.05.2006 596

Rangaistuksen mittaaminen Koventamisperuste Törkeä pahoinpitely Törkeä kuolemantuottamus

SEINÄJOEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 13.4.2005

Virallinen syyttäjä

C:n oikeudenomistajat

Vastaaja A

Vastaaja B

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

Virallinen syyttäjä on vaatinut rangaistusta A:lle ja B:lle C:n murhasta käräjäoikeuden tuomiosta tarkemmin ilmenevän teonkuvauksen perusteella. Sen varalta, että A:n ja B:n ei katsota syyllistyneen tahalliseen henkirikokseen, syyttäjä on vaatinut heille toissijaisesti rangaistusta muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Käräjäoikeus on tuominnut sen tuomiosta tarkemmin ilmenevän syyksilukemisen mukaan A:n ja B:n muun muassa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

VAASAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 4.5.2006

Valittajat A, B

Vastapuolet Virallinen syyttäjä, C:n oikeudenomistajat

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Vaatimukset hovioikeudessa

A on vaatinut, että syyte murhasta hylätään. A ei ollut tehnyt väkivaltaa C:lle eikä hyväksynyt B:n toimia.

B on vaatinut, että syyte murhasta hylätään ja että hänen katsotaan syyllistyneen törkeään pahoinpitelyyn.

Virallinen syyttäjä ja C:n oikeudenomistajat ovat vaatineet, että A:n ja B:n valitukset hylätään.

---

Pääkäsittely

Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn 15. - 16.3.2006

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

---

Hovioikeus on lausumillaan, tuomiosta tarkemmin ilmenevillä perusteilla katsonut jääneen näyttämättä, että A ja B olisivat tahallaan surmanneet C:n. Hovioikeus on lukenut sen sijaan A:n ja B:n syyksi seuraavaa:

1.1. Törkeä pahoinpitely

A ja B ovat 6. - 7.9.2004 Seinäjoella yhdessä ja yksissä tuumin tehneet C:lle ruumiillista väkivaltaa seuraavin tavoin:

A on lyönyt C:tä lukuisia kertoja ainakin jousipatukalla päähän ja vartaloon. Tämän jälkeen C on jäänyt lattialle makaamaan. Pahoinpitelyä on A:n ja B:n toimesta jatkettu lyömällä jousipatukalla C:tä, antamalla hänelle keinukytkimellä varustetulla sähköjohdolla sähköiskuja ainakin 75 kertaa, polttamalla häntä spray-pullon suihkuun sytytetyllä liekillä ja laittamalla hänen peräaukkoonsa tekopenis ja potkimalla sitä syvemmälle. Pahoinpitely on keskeytyksineen kestänyt useita tunteja.

Pahoinpitelystä on C:lle aiheutunut kaksi ruhjevammaa päähän, vartalolle ja molempiin ylä- ja alaraajoihin laajoja mustelmia, pakaroihin ja reisiin ja muualle kehoon vähintään seitsemänkymmentä mustelmaista ns. tikapuukuviollista lyöntijälkeä ja kehon eri puolille ihonalaisiin kudoksiin laajoja verenpurkaumia, alavartalolle ja sukuelimiin useita eriasteisia ja laajoja palovammoja ja oikeaan jalkaan ainakin 150 verekästä pistohaavaa.

Pahoinpitelyllä on aiheutettu C:lle hengenvaarallinen tila ja se on tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla käyttämällä jousipatukkaa, sähköä ja polttamista. Rikos on pitkäkestoisuutensa ja puolustuskyvyttömään uhriin kohdistumisensa vuoksi myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

1.2. Törkeä kuolemantuottamus

A ja B ovat 6. - 7.9.2004 Seinäjoella yhdessä ja yksissä tuumin aiheutettuaan C:lle kohdassa 1.1. selostetulla pahoinpitelyllä hengenvaarallisen tilan, kuljettaneet tämän A:n asuntoon. He ovat jättäneet C:n asuntoon pitkäksi aikaa ilman hoitoa, vaikka he ovat tienneet, että tämä oli saamiensa vammojen ja nauttimansa lääkeaineen johdosta välittömän avun tarpeessa. Heidän menettelynsä johdosta C on kuollut. Edellä selostetut seikat huomioon ottaen A ja B ovat aiheuttaneet C:n kuoleman törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rangaistukset

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen A:n ja B:n mielentilasta antamien lausuntojen mukaan he ovat tekojen aikana olleet syyntakeisia.

A:n ja B:n C:hen kohdistama pitkäkestoinen väkivalta on ollut poikkeuksellisen raakaa ja julmaa. Tekotapansa ja kestonsa vuoksi pahoinpitely on ollut ilmeisen selvästi kidutusluontoista. Pahoinpitelyllä on pyritty aiheuttamaan C:lle mahdollisimman suurta kärsimystä ja hänelle aiheutetut vammat ovat olleet erittäin tuskallisia. Raakuudessaan ja julmuudessaan teko osoittaa A:ssa ja B:ssä poikkeuksellisen suurta syyllisyyttä.

Rangaistusta määrättäessä on otettava huomioon myös A:n ja B:n aikaisempi rikollisuus. A on aikaisemmin tuomittu muun muassa kaksi kertaa tapon yrityksestä, kerran törkeästä ryöstöstä ja kerran törkeästä pahoinpitelystä. B on tuomittu aikaisemmin muun muassa kahdesta ryöstöstä, ryöstön yrityksestä, törkeästä pahoinpitelystä ja lukuisista pahoinpitelyistä. Molempien aikaisemmat rikokset ja nyt heidän syykseen luettujen rikosten suhde osoittavat heissä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä sekä myös erityisen tunteetonta ja välinpitämätöntä suhtautumista toisten ihmisarvoa kohtaan.

B:n syyksi on lisäksi luettu kohdassa 3 pahoinpitely. Toisaalta B:lle rangaistusta tuomittaessa on otettava huomioon Seinäjoen käräjäoikeuden lainvoimaa vailla oleva tuomio 16.2.2005, jolla B on tuomittu neljäksi kuukaudeksi vankeuteen virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Näihin seikkoihin nähden A:lle ja B:lle tässä asiassa tuomittavat rangaistukset on perusteltua mitata saman pituisiksi.

A:lle ja B:lle heidän syykseen luettavista rikoksista tuomittavan yhteisen rangaistuksen enimmäismäärä on törkeälle pahoinpitelylle säädetyn 10 vuoden maksimirangaistuksen vuoksi rikoslain 7 luvun 2 §:n 1 momentin 3) kohdan säännöksen nojalla 13 vuotta. Edellä selostettuihin seikkoihin nähden hovioikeus katsoo, että A:lle ja B:lle tuomittavan rangaistuksen on ollakseen oikeudenmukaisessa suhteessa rikosten törkeään laatuun ja heidän poikkeuksellisen suureen syyllisyytensä nähden oltava huomattavan pitkä. Hovioikeus on rangaistusta määrätessään antanut koventamisperusteelle olennaisen merkityksen rangaistusta korottavana tekijänä.

---

Tuomiolauselmat

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1.1) Törkeä pahoinpitely 6.9.-7.9.2004

1.2) Törkeä kuolemantuottamus 6.9.-7.9.2004

6) Huumausaineen käyttörikos 6.9.-8.9.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS

Syyksi luetut rikokset 1.1, 1.2 ja 6

10 vuotta vankeutta

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 1 vuosi 7 kuukautta 1 päivä.

Vapaudenmenetysaika 8.9.2004-15.1.2006 ja 11.2.-3.5.2006

SYYTETTY B

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1.1) Törkeä pahoinpitely 6.9.-7.9.2004

1.2) Törkeä kuolemantuottamus 6.9.-7.9.2004

3) Pahoinpitely 6.9.2004

5) Huumausaineen käyttörikos 6.9.-8.9.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS

Syyksi luetut rikokset 1.1, 1.2, 3 ja 5

10 vuotta vankeutta

Rangaistusta kohtuullistettu. Otettu huomioon Seinäjoen käräjäoikeuden ei lainvoimainen tuomio 16.2.2005.

Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 7 kuukautta 20 päivää.

Vapaudenmenetysaika 8.9.2004-27.4.2005

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt, hovioikeudenneuvos Jorma Latvala ja ma.hovioikeudenneuvos Tuula Keltikangas.

Valmistelija viskaali Pasi Vihla.

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

A, B ja virallinen syyttäjä ovat pyytäneet valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 11.12.2006 nro 3021: Ei valituslupaa.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.