Vaasan HO 11.04.2006 547

Lapsen asumista koskevan päätöksen toimeenpanon kieltäminen

PORIN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 5.4.2006

HAKIJA A

VASTAPUOLI B

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Selostus asiasta

Käräjäoikeus on kysymyksessä olevalla päätöksellä muuttanut Porin kaupungin lastenvalvojan vahvistamaa sopimusta ja määrännyt, että asianosaisten alaikäisen lapsen tulee asua B:n luona. Käräjäoikeus on samalla antanut lausunnon lapselle suoritettavasta elatusavusta sekä hänen oikeudestaan pitää yhteyttä A:han ja tavata tätä.

Hakemus

A on pyytänyt, että käräjäoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään siihen saakka, kunnes asiassa on annettu lainvoimainen päätös.

A on ilmoittanut käräjäoikeuden päätökseen tyytymättömyyttä. Hän tulee hakemaan asiassa muutosta. A on esittämillään perusteilla katsonut, että lain voimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpano on selvästi lapsen edun vastaista. Siihen ei ole myöskään tarvetta, kun huomioon otetaan lapsen isän B:n erittäin laaja tapaamisoikeus.

Vastaus

B on ilmoittanut, ettei vastausta anneta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Ulosottolain 2 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi muun muassa käsittelemänsä valituksen johdosta kieltää lainvoimaa vailla olevan tuomion täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi (keskeytysmääräys). Keskeytysmääräyksen antaminen edellyttää siten, että pääasia on vireillä hovioikeudessa.

A on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden päätökseen, ja hän on ilmoittanut tulevansa hakemaan siihen muutosta. A ei kuitenkaan ole vielä toimittanut valituskirjelmäänsä käräjäoikeuden kansliaan eikä pääasia siten ole vireillä hovioikeudessa. Hänen erilliseen hakemukseensa keskeytysmääräyksen antamisesta ei myöskään edes alustavasti sisälly pääasian osalta tehtäviä vaatimuksia.

Päätöslauselma

Pyyntö täytäntöönpanon kieltämisestä jätetään tutkimatta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenlaamanni Leena Korkalainen sekä hovioikeudenneuvokset Seppo Männikkö ja Juhani Palmu.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.