Vaasan HO 09.03.2006 352

Pahoinpitely - Rangaistuslajin valinta

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KOKKOLAN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 8.6.2005

VIRALLINEN SYYTTÄJÄ

VASTAAJA A

ASIANOMISTAJA B

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. PAHOINPITELY
(6320/R/0000139/05)
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

15.1.2005 KOKKOLA

A on tehnyt ruumiillista väkivaltaa B:lle siten, että hän on ravintolassa lyönyt tai heittänyt pöydän ääressä istumassa ollutta B:ta oluttuopilla kasvoihin. Oluttuoppi on A:n heiton tai lyönnin yhteydessä rikkoontunut ja B on heiton tai lyönnin seurauksena kaatunut maahan. B:lle
on pahoinpitelyn seurauksena aiheutunut muun muassa otsaan n. 3 cm pitkä avohaava ja nenänselkään n. 1 cm pituinen haava.

Tämän lisäksi B:n otsaan on aiheutunut pinnallisia naarmuja sekä mustelmaa ja B:n oikeaan olkavarteen on aiheutunut n. 2 cm pituinen viiltohaava.

- - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - -

Syyksilukeminen:

Käräjäoikeus on lukenut A:n syyksi pahoinpitelyn edellä selostetun syytteen mukaisesti.

Rangaistusseuraamus:

Teon vahingollisuus ja vaarallisuus sinänsä edellyttäisi vankeusrangaistusta. A on tekohetkellä kuitenkin ollut vasta 18 -vuotias. A ei ole aikaisemmin syyllistynyt rikoksiin. Näissä oloissa riittävä seuraamus
ajattelemattomuudesta tehdystä rikoksesta on
sakkorangaistus.

- - -

Tuomiolauselma

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Pahoinpitely 15.1.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO

60 päiväsakkoa á 6 euroa = 360 euroa

Asian ovat ratkaisseet:

Käräjätuomari Heikki Sneck sekä lautamiehet.

VAASAN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 9.3.2006

OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA

Virallisen syyttäjän valitus

Vaatimukset

Virallinen syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan hänen syykseen luetusta pahoinpitelystä ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Perusteet

Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus on liian lievä ottaen huomioon teon vahingollisuus ja vaarallisuus, teon vaikuttimet sekä A:n syyllisyys. A on heittänyt B:tä oluttuopilla kasvoihin, minkä seuraukset voivat olla vakavat. A on ollut tekohetkellä täysi-ikäinen.

- - -

A:n vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että virallisen syyttäjän valitus hylätään.

Perusteet

A on käräjäoikeuden tuomion perusteluihin viitaten todennut, että sakkorangaistus on riittävä seuraamus.

- - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - -

Rangaistusseuraamus

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

A on ravintolassa heittänyt oluttuopilla lähietäisyydeltä B:tä päähän niin voimakkaasti, että oluttuoppi on rikkoutunut ja B:lle on aiheutunut käräjäoikeuden tuomiossa selostetut vammat.

A:n teko on ollut hyvin vaarallinen. Päähän heitettäessä oluttuoppi yleensä rikkoutuu, kuten on käynyt tässäkin tapauksessa. A:n on täytynyt ymmärtää, että kasvojen alueelle osuessaan rikkoutunut tuoppi voi aiheuttaa vakavia vammoja, jopa näön menetyksen.

Hovioikeus katsoo, että A:n syyksi luettu pahoinpitely sen tekotapa ja A:n menettely kokonaisuutena arvostellen ei ole sakolla sovitettavissa. Teosta on tuomittava vankeusrangaistus. Koska A on ollut tekohetkellä 18-vuotias eikä häntä ole aikaisemmin rikoksista rekisteröity, on vankeusrangaistus ehdollinen.

TUOMIOLAUSELMA

- - -

Muutos käräjäoikeuden tuomioon:

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS

Syyksi luettu rikos 1
60 päivää vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika alkaa hovioikeuden tuomion antamispäivästä ja päättyy 30.6.2007.

- - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfeldt sekä hovioikeudenneuvokset Jorma Latvala (vj.) ja Marjukka Huuskonen. Esittelijä viskaali Mikko Tuomi.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.