Turun HO 20.03.2006 700

Huumausainerikos - Törkeä huumausainerikos

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

LOHJAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 1.2.2005

Syyttäjä

Kihlakunnansyyttäjä C

Vastaaja(t)

A
B

Asianomistaja(t)

- - - - - - - - - - - -

Kuultava(t)

- - - - - - - - - - - -

Asia

TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS

Vireille

3.1.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimukset

1. LUVATON KÄYTTÖ
(6070/R/0146956/04)
Rikoslaki 28 luku 7 § 1

15.10.2004 - 17.10.2004 HELSINKI

A ja B ovat yhdessä luvattomasti käyttäneet D:n omistamaa - - - - Saab 900i -merkkistä henkilöautoa - - - siten että he ovat yhdessä ajaneet autolla pääkaupunkiseudulta Nummi-Pusulaan, jonne A on jäänyt ja josta B on jatkanut matkaa yksin hyläten auton sittemmin. Luvattoman käytön aikana auto on vaurioitunut ja siitä on hävinnyt omaisuutta.

2. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6070/R/0146956/04)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

16.10.2004 - 17.10.2004 HELSINKI

A on ajo-oikeudetta kuljettanut syytekohdassa 1 tarkoitettua henkilöautoa yleisillä teillä.

3. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6070/R/0146956/04)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

16.10.2004 - 17.10.2004 NUMMI-PUSULA

B on ajo-oikeudetta kuljettanut henkilöautoa yleisillä teillä.

4. TÖRKEÄ VARKAUS
(6860/R/0001626/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

17.10.2004 NUMMI-PUSULA

A ja B ovat yhdessä murtautuneet Länsi-Uudenmaan Osuuspankin omistamassa liikehuoneistossa sijaitsevaan E:n omistamaan Saukkolan apteekin Pusulan sivuapteekkiin vääntämällä oven kaltereita sivuun voimapihdeillä ja rikkomalla oven ikkunalasin päästen näin syntyneestä aukosta sisälle apteekin tiloihin. Sieltä he ovat yhdessä anastaneet rahaa noin 2.370 euroa ja Länsi-Uudenmaan Osuuspankin omistaman kassalippaan sekä huumausaineeksi luettavia lääkkeitä ja muita lääkevalmisteita myyntihinnaltaan yhteensä yli 1.300 euron arvosta. Osa anastetusta omaisuudesta on saatu takaisin.

Ottaen huomioon, että anastetun omaisuuden joukossa on ollut huomattava määrä, noin 2960 kappaletta huumausaineeksi luettavia lääkkeitä, joiden arvo katukaupassa on ainakin 1.500 euroa, varkaus on kaiken anastetun omaisuuden arvo huomioonottaen kohdistunut erittäin arvokkaaseen omaisuuteen ja sitä on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

5. TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS
(6070/R/0147270/04)
Rikoslaki 50 luku 2 § (1304/93)

17.10.2004 HELSINKI

A ja B ovat syytekohdassa 4 kuvatulla menettelyllä yhdessä laittomasti hankkineet suuren määrän huumausainetta eli huumausaineeksi luettavia lääkevalmisteita seuraavasti:

  • Diapamia 490 tablettina yhteensä 4450 milligrammaa,
  • Insominia 30 tablettina yhteensä 150 milligrammaa
  • Opamoxia 490 tablettina yhteensä 11250 milligrammaa,
  • Tenoxia 830 tablettina yhteensä 13900 milligrammaa,
  • Temestaa 420 tablettina yhteensä 420 milligrammaa,
  • Xanoria 400 tablettina yhteensä 500 milligrammaa,
  • Racemisk amfetaminia 100 tablettina yhteensä 500 milligrammaa sekä
  • Panacodia 200 tablettia.

Huumausaineeksi luettavia lääkkeitä on ollut yhteensä 2960 tablettia ja yli 31100 milligrammaa. Huumausainerikoksen kohteena on siten ollut suuri määrä huumausainetta, ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyksilukemisen perusteet

Syytekohta 1

A ja B ovat myöntäneet syyllistyneensä luvattomaan käyttöön.

Syytekohta 2

B on esitutkinnassa kertonut molempien vastaajien kuljettaneen autoa. A on kiistänyt kuljettaneensa autoa. B on käräjäoikeudessa kertonut, ettei A ollut kuljettanut autoa. Hän oli tosin esitutkinnassa kertonut myös A:n kuljettaneen. mutta tuolloin hän oli ollut sekavassa mielentilassa.

Käräjäoikeus ei katso edellä olevan perusteella näytetyn, että A olisi puheena olevassa tilanteessa kuljettanut henkilöautoa.

Syytekohta 3

B on myöntänyt teon.

Syytekohta 4

A ja B ovat myöntäneet anastuksen. Heidän hallustaan oli anastuksen jälkeen löytynyt apteekista anastettua omaisuutta. Anastetun omaisuuden arvo on ollut yhteensä 3.670 euroa. Tämän vuoksi käräjäoikeus ei katso anastuksen kohdistuneen erittäin arvokkaaseen omaisuuteen. Käräjäoikeus ei katso näin ollen anastuksen olleen törkeä.

Syytekohta 5

A ja B ovat myöntäneet hankkineensa anastamalla apteekista teonkuvauksessa kerrotut huumausaineeksi luettavat lääkkeet. Lääkkeitä on ollut noin 2.960 kappaletta ja yli 31.100 milligrammaa. Käräjäoikeus katsoo, että huumausainerikoksen kohteena on ollut suuri määrä huumausainetta, ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rangaistusseuraamukset

Vastaajat on tuomittu nyt syyksi luettujen tekojen kanssa samankaltaisista rikoksista rangaistukseen useita kertoja. Käräjäoikeus soveltaa tämän vuoksi syyttäjän esittämää koventamisperustetta vastaajille rangaistusta määrätessään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Korvausvelvollisuus

Vastaajat ovat myöntäneet korvausvaatimukset oikeiksi.

Käräjäoikeuden ratkaisu ilmenee tuomiolauselmista.

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Luvaton käyttö 15.10.2004
4) Varkaus 17.10.2004
5) Törkeä huumausainerikos 18.10.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
1 vuosi 6 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys
3 kuukautta 1 päivä.
Vapaudenmenetysaika 17.10.2004-17.1.2005
Määrätään menetetyksi 1.7.2004 alkanut ehdonalainen vapaus.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 7 § 1
4) Rikoslaki 28 luku 1 § 1
5) Rikoslaki 50 luku 2 §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 5 § 1/5

HYLÄTYT SYYTTEET

2) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
16.-17.10.2004

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY

B

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Luvaton käyttö 15.10.2004
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 16.-17.10.2004
4) Varkaus 17.10.2004
5) Törkeä huumausainerikos 18.10.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
1 vuosi 6 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys
3 kuukautta.
Vapaudenmenetysaika 18.10.2004-17.1.2005
Määrätään menetetyksi 7.8.2004 alkanut ehdonalainen vapaus.
Ehdonalaista vapautta, joka on alkanut 22.1.2002,
ei määrätä menetetyksi.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 7 § 1
3) Rikoslaki 23 luku 10 §
4) Rikoslaki 28 luku 1 § 1
5) Rikoslaki 50 luku 2 §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 5 § 1/5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Ritva Erma
Lautakunta

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 20.3.2006

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Lohjan käräjäoikeus 1.2.2005 nro 78
(liitteenä)

ASIA

Törkeä huumausainerikos ym.

VALITTAJAT

A
B

VASTAPUOLI

Kihlakunnansyyttäjä C

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A:n valitus

A on vaatinut, että kohdan 5 osalta syyksilukemista lievennetään siten, että hänen katsotaan syyllistyneen törkeän huumausainerikoksen asemesta huumausainerikokseen ja että rangaistusta joka tapauksessa alennetaan.

Rikoksen kohteena olevia lääkkeitä ei ole rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua suurta määrää.

B:n valitus

B on vaatinut, että kohdan 5 osalta syyksilukemista lievennetään siten, että hänen katsotaan syyllistyneen törkeän huumausainerikoksen asemesta huumausainerikokseen ja että rangaistusta joka tapauksessa lievennetään.

Teko ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä, koska kysymys on ollut ensisijaisesti lääkkeistä, jotka eivät ole erityisen vaarallisia. Rangaistus on liian ankara ottaen huomioon, että on ollut kysymys valtaosin yleisessä käytössä olevista lääkeaineista, jotka eivät ole erityisen vaarallisia terveydelle eivätkä aiheuta riippuvuutta tai muitakaan haittavaikutuksia kuin vasta pahasti väärinkäytettynä ja yliannosteltuna.

Syyttäjän vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitukset hylätään. Luotettavampaa selvitystä lieviksi huumausaineiksi luettavien lääkeaineiden suuren määrän rajasta ei ole esitetty kuin lääketieteen ja kirurgian tohtori Timo Seppälän ilmoittama 30.000 milligrammaa. Lääkeaineiden laillista, lääkehoidollista käyttöä ei voida suoraan verrata väärinkäyttöannoksiin.

Vastavalitus

Syyttäjä on vaatinut, että A:n ja B:n katsotaan kohdassa 4 syyllistyneen syytteen mukaisesti törkeään varkauteen ja että A:n ja B:n rangaistuksia tämän vuoksi korotetaan.

Anastettujen lääkeaineiden arvoa arvioitaessa on käytettävä niiden katukauppahintaa, joka on huomattavasti korkeampi kuin myyntihinnat apteekissa. Apteekista murtautumalla anastetun omaisuuden arvo on ollut ainakin 4.370 euroa, joten rikos on kohdistunut erittäin arvokkaaseen omaisuuteen.

A:n vastaus vastavalitukseen

A on vaatinut, että vastavalitus hylätään perusteettomana.

On jäänyt näyttämättä, että anastetun omaisuuden arvo poikkeaisi siitä, mihin käräjäoikeus on päätynyt. Oikeuskäytännössä edes runsasta 4.000 euroa ei ole pidetty erityisen arvokkaana omaisuutena.

B:n vastaus vastavalitukseen

B on vaatinut, että vastavalitus hylätään perusteettomana.

Käräjäoikeus on arvioinut anastetun omaisuuden arvon oikein. Katukauppa-arvoja ei voida vahvistaa syyttäjän esittämillä perusteilla.

VÄLITOIMET

Kansanterveyslaitos, Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos ja Lääkelaitos ovat antaneet pyynnöstä asiantuntijalausunnot, joiden johdosta syyttäjä, A ja B ovat antaneet heiltä pyydetyt lausumat.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Pääasiaratkaisun perustelut

Syyksilukeminen

Kohta 4

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion syyksilukemisen perustelut kohdan 4 osalta seuraavin lisäyksin. Ei ole näytetty, että anastetun omaisuuden arvo olisi enemmän kuin mitä sanotussa käräjäoikeuden tuomion kohdassa on todettu.

Kohta 5

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2005:62 oli kysymys siitä, oliko rikoksen kohteena rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu suuri määrä huumausainetta, kun tekijät olivat pitäneet hallussaan 2.500 kappaletta huumausaineeksi luettavia lääketabletteja. Asiaa arvioitiin tablettien sisältämän huumausaineen määrän ja niistä saatavien käyttöannosmäärien perusteella.

Diapamin vaikuttava aine on diatsepaami, Insominin nitratsepaami, Opamoxin oksatsepaami, Tenoxin tematsepaami, Temestan loratsepaami ja Xanorin alpratsolaami. Sosiaali- ja terveysministeriön huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista antaman päätöksen (1709/1993) 1 §:n mukaan alpratsolaami, diatsepaami, klonatsepaami, loratsepaami, nitratsepaami, oksatsepaami ja tematsepaami ovat psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen (SopS 60/1976) luettelossa IV tarkoitettuja huumausaineena pidettäviä aineita. Ne kaikki ovat bentsodiatsepiineihin kuuluvia lääkeaineita.

Kansanterveyslaitoksen lausunnossa 11.3.2002 lääkeaineet on jaoteltu lähinnä vaarallisuutensa perusteella kolmeen luokkaan, jotka ovat ankara ryhmä, keskimmäinen ryhmä ja lievä ryhmä. Sanotun lausunnon mukaan Diapam, Insomin, Opamox, Tenox, Temesta ja Xanor luokitellaan lievään ryhmään kuuluviksi. Panacodin sisältämän kodeiinin johdosta se on edellä mainitun päätöksen mukaan vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen (SopS 43/1965) luettelossa III tarkoitettu huumausaineena pidettävä valmiste. Panacod luokitellaan edellä mainitussa luokittelussa vaarallisuudeltaan keskimmäiseen ryhmään kuuluvaksi.

Tässä asiassa hankitun Lääkelaitoksen lausunnon 3.10.2005 mukaan Racemisk amfetaminin vaikuttava aine on amfetamiini ja se on huumausaineena pidettävä valmiste. Racemisk amfetamin -valmisteella ei ole myyntilupaa Suomessa. Kyseisen valmisteen toimittaminen apteekista edellyttää Lääkelaitoksen myöntämää erityislupaa ja erillistä huumausainelääkemäärityslomaketta. Amfetamiini kuuluu vaarallisuutensa perusteella keskimmäiseen kolmesta luokasta.

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2005:62 todetaan, että asiantuntijalausuntojen mukaan tavanomaiset väärinkäyttöön soveltuvat kerta-annokset suun kautta otettuna ovat seuraavat: diatsepaami noin 15 milligrammaa, oksatsepaami noin 50 milligrammaa, tematsepaami noin 30 milligrammaa, alpratsolaami noin 2 milligrammaa ja kodeiini noin 60 milligrammaa. Huumausainekäyttönä pidetään aina tabletin liuottamista ja saadun liuoksen pistämistä suoneen. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa hankitun Kansanterveyslaitoksen lausunnon 2.12.2005 mukaan tavanomaiset väärinkäyttöön soveltuvat kerta-annokset suun kautta otettuna ovat nitratsepaamin osalta noin 10 milligrammaa ja loratsepaamin osalta noin 3 milligrammaa. Vastaavasti Helsingin yliopiston oikeuslääketieteenlaitoksen lausunnon 25.10.2005 mukaan huumausainekäyttönä pidetään nitratsepaamin osalta suun kautta otettuna 10 milligrammaa ylittävää kerta-annosta tai 30 milligrammaa ylittävää vuorokautista annosta ja loratsepaamin osalta 4 milligrammaa ylittävää kerta-annosta tai 10 milligrammaa ylittävää vuorokautista annosta.

Nyt kysymyksessä olevien tablettien sisältämien vaikuttavien aineiden määrän ja edellä mainittujen, väärinkäyttötarkoitukseen soveltuvien käyttöannosten suuruuden perusteella voidaan laskea, että 490:stä yhteensä 4.450 milligramman Diapam-tabletista olisi saanut ainakin 296 käyttöannosta; 30:stä yhteensä 150 milligramman Insomin-tabletista olisi saanut ainakin 15 käyttöannosta; 490:stä yhteensä 11.250 milligramman Opamox-tabletista ainakin 225 käyttöannosta; 420:stä yhteensä 420 milligramman Temesta-tabletista ainakin 105 käyttöannosta; 830:stä yhteensä 13.900 milligramman Tenox-tabletista ainakin 463 käyttöannosta ja 400:sta yhteensä 500 milligramman Xanor-tabletista ainakin 250 käyttöannosta. Näistä lievään luokkaan kuuluvista lääketableteista olisi saanut siten yhteensä ainakin 1.369 käyttöannosta. Keskimmäiseen luokkaan kuuluvasta 100:sta yhteensä 500 milligramman Racemisk amfetamin - tabletista olisi saanut ainakin 8 käyttöannosta. 200:sta Panacod-tabletista, jotka sisältävät 30 milligrammaa kodeiinia tablettia kohden, olisi saanut yhteensä 100 käyttöannosta. Näin ollen keskimmäiseen luokkaan kuuluvista lääketableteista olisi saanut yhteensä ainakin 108 käyttöannosta.

Sanotussa korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan edelleen selvitetyksi, että lääkeaineita ja muita huumausaineita ei molempien kolmeryhmäisestä vaarallisuusluokittelusta huolimatta voida suoraan verrata toisiinsa. Esimerkiksi vaarallisuudeltaan lievään ryhmään kuuluvien bentsodiatsepiinien on todettu olevan kokonaisuudessaan kannabisvalmisteita haitallisempia mutta vähemmän haitallisia kuin esimerkiksi amfetamiini ja ekstaasi. Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan oikeuskäytännössä huumausaineiden osalta vakiintuneita määriä voidaan pitää suuntaa antavina arvioitaessa, minkälaisia määriä voidaan törkeän huumausainerikoksen tunnusmerkistön kannalta pitää suurina, kun kysymys on huumausaineeksi luokitelluista lääkevalmisteista.

Hovioikeus katsoo, että nyt kysymyksessä olevassa asiassa kummankin ryhmän lääkeaineista saatavat käyttöannosmäärät jäävät yhteensä alle sen, mitä voidaan pitää suurena määränä huumausainetta. Tämän vuoksi A:n ja B:n hankkimia syytteen mukaisia 2.960 lääketablettia ei voida pitää rikoslain 50 luvun 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna suurena määränä huumausainetta. Näin ollen A ja B ovat kohdassa 5 syyllistyneet huumausainerikokseen.

Rangaistukset

Hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden tuomitsemat rangaistukset ovat oikeudenmukaisia seuraamuksia A:n ja B:n syyksi luetuista rikoksista suhteessa rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, tekojen vaikuttimiin sekä rikoksista ilmenevään muuhun tekijöiden syyllisyyteen ottaen huomioon koventamisperusteen soveltaminen ja se, että kohdan 4 apteekkiin murtautumalla tehty varkaus, jossa on anastettu muun ohella huomattava määrä huumausaineeksi luettavia lääkkeitä, on varsin vakava anastusrikos.

Näillä perusteilla hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY

A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Luvaton käyttö 15.10.2004
4) Varkaus 17.10.2004
5) Huumausainerikos 18.10.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
1 vuosi 6 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys
3 kuukautta 1 päivä.
Vapaudenmenetysaika 17.10.2004-17.1.2005
Määrätään menetetyksi 1.7.2004 alkanut ehdonalainen vapaus.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 7 § 1
4) Rikoslaki 28 luku 1 § 1
5) Rikoslaki 50 luku 1 §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 5 § 1/5

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiolauselma jää pysyväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY

B

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomiolauselmaan

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Luvaton käyttö 15.10.2004
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta
16.-17.10.2004
4) Varkaus 17.10.2004
5) Huumausainerikos 18.10.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
1 vuosi 6 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys
3 kuukautta.
Vapaudenmenetysaika 18.10.2004-17.1.2005
Määrätään menetetyksi 7.8.2004 alkanut ehdonalainen vapaus.
Ehdonalaista vapautta, joka on alkanut 22.1.2002,
ei määrätä menetetyksi.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 7 § 1
3) Rikoslaki 23 luku 10 §
4) Rikoslaki 28 luku 1 § 1
5) Rikoslaki 50 luku 1 §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 5 § 1/5

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaiseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Peter Sandholm
hovioikeudenneuvos Teppo Hurme
hovioikeudenneuvos Raimo Kyllästinen

Esittelijä: viskaali Kirsti Avola

Ratkaisu on yksimielinen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.