Rovaniemen HO 15.11.2006 993

Yleistestamentti, Testamentin riitautus, Pesänosakkuus, Pesänselvittäjän- ja pesänjakajan määrääminen

Antopäivä: 15.11.2006
Diaarinumero: H 06/336
Ratkaisunumero: 993
Esittely: 20.7.2006

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeus määräsi A:n ja B:n hakemuksesta asianajaja D:n pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi Y:n kuolinpesään.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Y:n leski X on vaatinut, että A:n ja B:n hakemus pesänselvittäjän ja -jakajan määräämiseksi hylätään.

X on lausunut, että ??lapsettomana kuolleen Y:n sisarukset?? A ja B eivät voineet hakea pesänselvittäjän ja -jakajan määräämistä pelkän testamentin valokopion perusteella. Y oli peruuttanut tai hävittänyt tekemänsä alkuperäisen testamentin, koska sitä tai sen jäljennöstä ei ollut löytynyt tämän jäämistöstä. Koska X oli kiistänyt testamentin olemassaolon, A:n ja B:n olisi tullut ensin nostaa erillinen kanne sen vahvistamiseksi, että heillä oli testamenttiin perustuva osakkuusasema. A:n ja B:n hakemus oli siten ennenaikainen.

Vastaus

A ja B eivät ole vastanneet valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on riidatonta, että 13.6.2005 kuollut Y on laatinut ja allekirjoittanut 2.12.1999 päivätyn ja kahden todistajan allekirjoittaman yleistestamentin hakijoina olevien A:n ja B:n hyväksi. Tuohon testamenttiin nojautuen A ja B ovat pyytäneet, että Y:n kuolinpesään määrätään pesänselvittäjä selvittämään kuolinpesä ja toimittamaan pesänjakajana ositus- ja perinnönjako. A ja B ovat liittäneet hakemukseen jäljennöksen kyseisestä testamentista, jonka Y oli heidän ilmoituksensa mukaan aikoinaan toimittanut heille alkuperäisen testamentin jäädessä Y:lle.

X on vastustanut hakemusta. Valituksessaan hovioikeudelle X on lausunut, että Y oli hävittänyt tai peruuttanut testamentin.

Perintökaaren 18 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan yleistestamentin saajat ovat kuolinpesän osakkaita. Saman pykälän 2 momentin mukaan yleistestamentin saajien katsotaan olevan osakkaita silloinkin, kun heidän oikeutensa on riidanalainen.

A:n ja B:n oikeus, jonka he ovat perustaneet edellä sanottuun yleistestamenttiin, on X:n väitteen johdosta tullut riidanalaiseksi. Tuosta riidanalaisuudesta huolimatta A:n ja B:n katsotaan perintökaaren 18 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan olevan Y:n kuolinpesän osakkaita.

Sanotun kuolinpesän osakkaina A:lla ja B:llä on perintökaaren 19 luvun 1 §:n ja 23 luvun 1 §:n nojalla oikeus vaatia, että kuolinpesään määrätään pesänselvittäjä selvittämään kuolinpesä ja toimittamaan siinä pesänjakajana ositus ja perinnönjako.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden päätöstä ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

hovioikeudenneuvos Ritva Supponen
hovioikeudenneuvos Erkki Nenonen
hovioikeudenneuvos Teija Unkila

esittelijä Timo-Juhani Laurila

Lainvoimasuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 21.12.2007 KKO:2007:99

Etusivulle

Päivitetty 4.1.2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.