Rovaniemen HO 04.05.2006 380

Ajokielto

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU 16.8.2005

--------------

Syyksi luetut rikokset
1) Törkeä rattijuopumus 17.4.2005
2) Törkeä rattijuopumus 16.6.2005
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 16.6.2005
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 16.6.2005
Rangaistusseuraamukset
Yhteinen vankeusrangaistus
3 kuukautta 20 päivää vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 28.2.2007.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 50 päiväsakko á 6 euroa = 300 euroa.

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1 ja 2 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 23 luku 4 §
3) Rikoslaki 23 luku 10 §
Tieliikennelaki 64 § 1
4) Rikoslaki 23 luku 1 §
Tieliikennelaki 3 § 1

MUUT SEURAAMUKSET

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 17.8.2006.

ROVANIEMEN HOVIOIKEUDEN TUOMIO 4.5.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että ajokieltoa lyhennetään.

A on lausunut, että tuomittu ajokielto oli kohtuuttoman pitkä. A oli 17.4. ja 16.6.2005 syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen. Teot olivat tapahtuneet öiseen aikaan, jolloin oli ollut vähän muuta liikennettä. Teot oli käsitelty yhtäaikaa käräjäoikeudessa. A:lla ei ollut aikaisempaa rikosrekisteriä. Tieliikennelain 78 §:n 2 kohdan säännöstä vähintään yhden vuoden ajokiellosta ei voitu soveltaa A:han, koska hän ei ollut lain tarkoittamalla tavalla rikoksen uusija. A myös tarvitsi ajo-oikeuttaan työssään ajoneuvoasentajana, missä hän joutui siirtämään autoja ja suorittamaan koeajoja.

Vastaus

Virallinen syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään. Syyttäjä on lausunut, että tuomittu ajokielto oli oikein mitattu ottaen huomioon A:n teot, huomattavat alkoholimäärät veressä ja uloshengitysilmassa sekä uusiminen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Tieliikennelain 1.3.2005 voimaan tulleen 78 §:n 1 momentin mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on määrättävä vähintään yhden vuoden kestävään ajokieltoon muun muassa silloin, jos hän on viiden vuoden aikana syyllistynyt kahdesti törkeään rattijuopumukseen. Lainkohdassa tarkoitetaan syyllistymisellä sitä, että tuomioistuin on viiden vuoden aikana ainakin kerran aikaisemmin lukenut vastaajan syyksi törkeän rattijuopumusrikoksen. Tällöin kysymyksessä on lainkohdan tarkoittama uusintarikos.

A ei ole rikosrekisterin mukaan aiemmin syyllistynyt rattijuopumusrikoksiin. Lainkohdassa tarkoitettuja rikoksen uusimissäännöksiä ei sen vuoksi voida A:n tapauksessa soveltaa.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n 1 vuoden 4 kuukauden ajokieltoon. A:n syyksi luetaan nyt kaksi muutaman kuukauden välein tehtyä törkeää rattijuopumusta. Ensimmäisessä ajossa A:n veren alkoholipitoisuus on ollut noin 2,1 promillea (0,93 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa) ja toisessa 2,44 promillea. Jälkimmäisen ajon päätteeksi A:n ajoneuvo on suistunut tieltä. Nämä seikat huomioon ottaen hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden A:lle määräämä ajokielto ei teko-olosuhteisiin nähden ole liian pitkä.

Tieliikennelain 78 §:n 4 momentin mukaan ajokiellon kestoa määrättäessä on kuitenkin otettava huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä on muun muassa ajokieltoon määrättävän toimeentuloon. A:n jo käräjäoikeudessa esittämällä työnantajan todistuksella on selvitetty, että hän tarvitsee ajo-oikeuttaan työssään. Tällä perusteella käräjäoikeuden määräämää ajokiellon kestoa on lyhennettävä.

Ratkaisu

Hovioikeuden ratkaisu on tuomiolauselmassa.

TUOMIOLAUSELMA

Muutos käräjäoikeuden tuomioon

MUUT RIKOSOIKEUDELLISET SEURAAMUKSET

Ajokielto, jonka viimeinen voimassaolopäivä on 15.5.2006.

Tieliikennelaki 78 §

Muilta osin käräjäoikeuden tuomio jää pysyväksi.

Asian ovat ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Teuvo Peltoniemi (erim.), Marianne Wagner-Prenner ja asian esittelijänä Janne Anttila

Äänestys

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

Hovioikeudenneuvos Teuvo Peltoniemi:

Olen samaa mieltä kuin enemmistö, että tieliikennelain 78 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rikoksen uusimissäännöksiä ei voida A:n tapauksessa soveltaa.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n 1 vuoden 4 kuukauden ajokieltoon. Ottaen huomioon, että A:n syyksi luetaan nyt kaksi törkeää rattijuopumusta ja se, että hän on syyllistynyt toiseen tekoon väliaikaisen ajokiellon aikana, katson, että yleisen rangaistuskäytännön mukainen ajokiellon kesto olisi yksi vuosi. Tieliikennelain 78 §:n 4 momentin mukaan ajokiellon kestoa määrättäessä on lisäksi otettava huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä on muun muassa ajokieltoon määrättävän toimeentuloon. A:n jo käräjäoikeudessa esittämällä työnantajan todistuksella on selvitetty, että hän tarvitsee ajo-oikeuttaan työssään. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen katson, että käräjäoikeuden määräämää ajokiellon kestoa on lyhennettävä.

Muutan käräjäoikeuden tuomiota siten, että A:n ajokiellon viimeinen voimassaolopäivä on 16.2.2006.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Ks. myös Rovaniemen ho:n tuomio 16.6.2006 nro 544/2006.

Vrt. KKO:2006:101

Etusivulle

Päivitetty 18.12.2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.