Itä-Suomen HO 21.11.2006 1406

Törkeä rattijuopumus - Rangaistuksen määrääminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 29.11.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6140/R/0004063/05)
Rikoslaki 23 luku 4 § (1198/2002)

14.8.2005 ENO

A on kuljettanut henkilöautoa nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen ollut 2,06 promillea olosuhteiden ollessa sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

2. LIIKENNETURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN
(6140/R/0004063/05)
Rikoslaki 23 luku 1 § (545/99)
Tieliikennelaki 3 § 1, 9 § 1
Tieliikenneasetus 3 § 2

14.8.2005 ENO

A on laiminlyönyt kuljettaa autoa niin lähellä tien oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista sekä laiminlyönyt muutoin noudattaa olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. A kuljetti omistamaansa henkilöautoa Ilomantisientiellä auton ajautuessa välillä kokonaan tai osaksi vastaantulevan liikenteen kaistalle siten, että vastaantulleet kaksi polkupyöräilijää ovat joutuneet väistämään autoa ojan puolelle. A menetti Puistotien ja Purokyläntien kulmauksessa autonsa hallinnan sillä seurauksella, että hän törmäsi sähkötolpan harukseen, jolloin Enon kunnan katuvalojen Pohjois-Karjalan sähkö Oy:n omistama sähkölinja ja Telekarelia Oy:n puhelinlinja vaurioituivat. Lisäksi A on kuljettanut autoa 60 kilometrin nopeusrajoitusalueella 80 - 100 kilometrin tuntinopeudella. A on menettelyllään tienkäyttäjänä tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut tieliikennelakia ja sen nojalla annetuja säännöksiä tavalla, joka on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

3. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6140/R/0004063/05)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

14.8.2005 ENO

A on kuljettanut yleisillä teillä henkilöautoa ajo-oikeudetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaus

A on myöntänyt syytteet oikeiksi. Hän ilmoitti olevansa tällä hetkellä kuntoutuksessa ja yrittävänsä parantaa tapansa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt niihin rikoksiin, joista syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Perusteet

Vastaaja on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotuin tavoin. Tapahtumatiedot ja päihdetutkimuslausunto tukevat tunnustamista.

Rangaistuksesta

Käräjäoikeus on katsonut, että rangaistus on tuomittava ehdottomana A:n aikaisempi rikollisuus huomioon ottaen.

Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen mukaan A ei sovellu yhdyskuntapalveluun.

VASTAAJA A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 14.8.2005
2) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 14.8.2005
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 14.8.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
3 kuukautta vankeutta

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 4 §
2) Rikoslaki 23 luku 1 §
Tieliikennelaki 3 § 1, 9 § 1
Tieliikenneasetus 3 § 2
3) Rikoslaki 23 luku 10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Jouko Heiskanen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 21.11.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on valituksessaan vaatinut, että vankeusrangaistusta alennettaisiin ja että se määrättäisiin ehdolliseksi tai että ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittaisiin yhdyskuntapalvelua. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kihlakunnansyyttäjä on vastauksessaan kiistänyt muutosvaatimukset perusteettomina.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Ottaen huomioon A:n syyksi luettujen rikosten vahingollisuus ja vaarallisuus sekä rikoksista ilmenevä A:n syyllisyys A:lle tuomittua vankeusrangaistusta ei ole syytä alentaa.

Rikoslain 6 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan määräaikainen enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

A:n rikosrekisterin osaotteesta käy ilmi muun muassa, että hänet on ennen nyt kysymyksessä olevia tekoja 26.11.2001 (31.1.2002) tuomittu 25.1.2001 tehdyistä törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja kahdesta pahoinpitelystä yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen sekä 6.11.2000 tuomittu 21.9.2000 tehdystä törkeästä rattijuopumuksesta 45 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja oheissakkoon. A on 31.12.2002 päässyt ehdonalaiseen vapauteen, jonka koeaika on päättynyt 30.7.2003.

A:n aikaisemmasta rikollisuudesta on kulunut pitkähkö aika. Ottaen huomioon, että A on nyt syyllistynyt samanlaiseen rikokseen, kuin mihin hän on aikaisemminkin syyllistynyt, hovioikeus katsoo, ettei A:n aikaisempaa rikollisuutta voida pitää täysin merkityksettömänä harkittaessa sitä, voidaanko vankeusrangaistus määrätä ehdolliseksi. Kokonaisuutena arvioiden A:n syyksi nyt luettujen rikosten vakavuus ja niistä ilmenevä A:n syyllisyys sekä hänen aikaisempi rikollisuutensa edellyttävät yleisen rangaistuskäytännön mukaan A:n tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen.

A on 56-vuotias. Lääkärinlausunnon mukaan A tarvitsee sairauksiensa vuoksi liikkumisessa apuvälineitä sekä apua viikottain kodinhoitotoimissa ja asioinnissa kodin ulkopuolella. Yleisen rangaistuskäytännön mukaisen ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitseminen A:lle ei ole hänen ikänsä tai terveudentilansa vuoksi kohtuutonta.

Kriminaalihuoltolaitoksen Joensuun aluetoimiston 25.11.2005 päivätyn yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen mukaan A ei sovellu yhdyskuntapalveluun. Hovioikeus katsoo, ettei A:n voida olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Valitus hylätään. Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Olavi Snellman, Riitta-Liisa Rautsi ja Olli Hyvärinen

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 24.8.2007: Ei valituslupaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.