Itä-Suomen HO 01.06.2006 631

Luvaton käyttö, Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

MIKKELIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 30.11.2004

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. MOOTTORIKULKUNEUVON KÄYTTÖVARKAUS
(6890/R/0011581/02)
Rikoslaki 28 luku 9a §

30.10.2002 - 8.6.2003 SUOLAHTI

A on 31.10.2002 Suolahdella ottanut luvatta käyttöönsä B:n omistaman henkilöauton. Auto on ollut hänen jäljiltään kadoksissa aina 8.6.2003 saakka, jolloin poliisi on löytänyt sen Mikkelistä. Anastamisen jälkeen autoa on käyttänyt C, jonka hallusta auto löytyi. C on ollut tietoinen siitä, että auto on anastettu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C

Syytekohta 1

C on myöntänyt syyllistyneensä luvattomaan käyttöön satunnaisesti 24.5.2003 jälkeen. Hän ei ole ollut autoa anastamassa ja hän on käyttänyt autoa muutaman kerran satunnaisesti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYKSILUKEMINEN

Syytekohta 1

C on 24.5.2003 - 8.6.2003 Mikkelissä ottanut luvatta käyttöönsä B:n omistaman henkilöauton. Auto on ollut kadoksissa aina 8.6.2003 saakka, jolloin poliisi on löytänyt sen Mikkelistä. Anastamisen jälkeen autoa on käyttänyt C, jonka hallusta auto löytyi. C on ollut tietoinen siitä, että auto on anastettu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PERUSTELUT

Kohta 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C:n myöntämä menettely täyttää moottorikulkuneuvon käyttövarkauden tunnusmerkistön. C on käyttänyt autoa kuljettaen sitä toistuvasti ainakin myöntämänään, syyksiluettuna ajanjaksona.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY C

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 24.5.-8.6.2003
4) Ampuma-aserikkomus 23.11.2002
6) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 24.5.-7.6.2003
7) Huumausaineen käyttörikos 1.-7.6.2003
8) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 8.6.2003
9) Rattijuopumus 8.6.2003
10) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 8.6.2003
11) Ajoneuvorikkomus 8.6.2003
13) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 21.7.2003
14) Ajoneuvorikkomus 21.7.2003
15) Ajoneuvorikkomus 21.7.2003
17) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 31.7.2003
18) Kolme ajoneuvorikkomusta 31.7.2003
19) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 10.8.2003
20) Ajoneuvorikkomus 10.8.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
7 kuukautta 15 päivää vankeutta

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 9a §
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 2 § /4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Mikko Tuulos
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 1.6.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

C on valituksessaan käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta vastauksestaan ilmenevillä perusteilla vaatinut, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - että hänen katsottaisiin 1 kohdan osalta syyllistyneen moottorikulkuneuvon käyttövarkauden asemesta luvattomaan käyttöön. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

kohta 1

Rikoslain 28 luvun 9a §:n mukaan joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, on tuomittava moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Lain esitöiden (HE 240/2001 vp s. 12) mukaan moottorikulkuneuvon käyttövarkaus koskisi vain tilanteita, joissa kulkuvälineen käyttöön ottaminen on tapahtunut luvattomasti. Pelkkä luvaton käyttäminen ei riittäisi täyttämään tunnusmerkistöä, vaan lisäksi edellytettäisiin, että tekijä on ensin ottanut kulkuvälineen toisen hallinnasta luvattomasti. Käyttövarkaussäännös ei myöskään soveltuisi silloin, kun henkilö ei ole mitenkään osallistunut kulkuvälineen käyttöönottoon eli kun häntä ei voida syyttää osallisuudesta, yllytyksestä tai avunannosta tuohon tekoon.

Asiassa ei ole edes väitetty, että C olisi ottanut B:n omistaman henkilöauton käyttöönsä toisen hallinnasta luvattomasti. Näin ollen C:tä vastaan ajettu syyte moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta on hylättävä. C on kuitenkin myöntämänsä mukaisesti luvattomasti B:n omaisuutta käyttämällä syyllistynyt luvattomaan käyttöön.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY C

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Luvaton käyttö 24.5.-8.6.2003
10) Liikennerikkomus 8.6.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1,4,6-11,13-15 ja 17-20
6 kuukautta vankeutta

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 28 luku 7 §
10) Tieliikenneasetus 3 § 2
Tieliikennelaki 12 § 2
Tieliikennelaki 103 §
Kaikkiin rikoksiin sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 6 luku 2 §/4 (466/1976)

MUUT LAUSUNNOT

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

AVUSTAJANPALKKIO

Valtion varoista maksetaan asianajajalle palkkioksi C:n avustamisesta hovioikeudessa asian hoitamisen edellyttämän kohtuulliseksi harkitun kahden tunnin työmäärän perusteella 182 euroa ja arvonlisäveron määrä 40,04 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Merja Vanala, Markku Ukkola ja Leena Parviainen
Esittelijä Harri Hyvärinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.