Itä-Suomen HO 30.05.2006 609

Törkeä rattijuopumus, Rangaistuksen määrääminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

PIEKSÄMÄEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14.9.2005

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6560/R/0000439/05)
Rikoslaki 23 luku 4 §

16.5.2005 PIEKSÄMÄKI

A on yleisillä teillä kuljettanut henkilöautoa nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon jälkeen ollut 3,47 promillea ja olosuhteet ovat olleet sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS
(6560/R/0000459/05)
Rikoslaki 23 luku 4 §

21.5.2005 PIEKSÄMÄKI

A on kaduilla kuljettanut henkilöautoa nautittuaan ennen ajoa alkoholia niin, että hänellä on ajon jälkeen ollut 1,25 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa ja olosuhteet ovat olleet sellaiset, että rikos on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A on menetellyt syyttessä kerrotuin tavoin. Menettelyllään A on syyllistynyt syytekohdissa 1. ja 3. tarkoitettuihin kahteen törkeään rattijuopumukseen, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Syyksilukemisen perusteet

A on myöntänyt menetelleensä syytteen 1-6 kohdissa mainituin tavoin. Myöntämystä tukee syytekohdan 1 osalta Kansanterveyslaitoksen verenalkoholilaboratorion lausunto, joka osoittaa, että A:n veren alkoholipitoisuus ajon aikana ollut 3,47 promillea ja 3-kohdan osalta Pieksämäen poliisilaitoksen hengitysilman alkoholipitoisuuden mittauspöytäkirja, joka osoittaa, että A:lla on ajon jälkeen ollut 1,25 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Olosuhteet ovat 1- ja 3-kohdan osalta olleet sellaiset, että teot ovat olleet omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A:lle tuomittu rangaistus on yleisen rangaistuskäytännön mukainen.

TUOMIOLAUSELMA

Käräjäoikeus on ratkaissut jutun oheisesta tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä rattijuopumus 16.5.2005
2) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 16.5.2005
3) Törkeä rattijuopumus 21.5.2005
4) Liikennerikkomus 21.5.2005
5) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 21.5.2005
6) Ajoneuvorikkomus 21.5.2005

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
4 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 30.6.2007.
Ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 50 päiväsakkoa a 6 euroa = 300 euroa.

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1 ja 3 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 23 luku 4 § 1/1
Rikoksiin 2 ja 5 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 23 luku 10 § 1
4) Tieliikennelaki 3 § 1
Tieliikennelaki 5 §
Tieliikennelaki 20 §
Tieliikennelaki 103 §
6) Ajoneuvolaki 51 § ja 96 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Laamanni Juhani Mali
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 30.5.2006

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Johtava kihlakunnansyyttäjä on valituksessaan vaatinut, että A tuomittaisiin ehdollisen vankeusrangaistuksen ja sen ohessa tuomitun sakkorangaistuksen asemesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai sen sijasta yhdyskuntapalveluun. Perusteinaan syyttäjä on lausunut, että A oli 14.12.2004 tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja että A oli tehnyt teot mainitun rangaistuksen koeaikana. A:n veren alkoholipitoisuus oli 1 kohdassa mainitussa tilaisuudessa ollut erityisen korkea.

A ei ole antanut häneltä valituksen johdosta pyydettyä vastausta.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A on hänelle 14.12.2004 törkeästä rattijuopumuksesta tuomitun ehdollisen rangaistuksen koeaikana syyllistynyt kaksi kertaa uudestaan käräjäoikeuden selostamiin vakavina pidettäviin törkeisiin rattijuopumuksiin. Näiden rikosten vakavuus ja niistä ilmenevä A:n syyllisyys sekä mainittu A:n aikaisempi rikollisuus edellyttävät A:n tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen.

Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen mukaan A soveltuu yhdyskuntapalveluun ja hän on antanut suostumuksensa yhdyskuntapalvelun suorittamiseen. Hovioikeus katsoo, että A:n voidaan olettaa suoriutuvan yhdyskuntapalvelusta.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
4 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus on ehdoton.
Vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalvelua 120 tuntia.
A vapautetaan ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella tuomitusta sakosta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Paavo Eestilä, Anna-Kaarina Mäkinen ja Helena Lindgren
Esittelijä: Heikki Paasonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.