Itä-Suomen HO 18.05.2006 575

Varkaus - Törkeä varkaus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 15.7.2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SELOSTUS ASIASTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. TÖRKEÄ VARKAUS
(6310/R/0000751/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

7.6.2004 HUITTINEN

A on tunkeuduttuaan viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta R:ien omistamaan asuttuun asuntoon anastanut sieltä R:ien kummankin erikseen omistamat pankkikortit sekä UR:n pankkikorttiin liittyvän tunnusluvun sekä kolme hänen omistamaansa sormusta. Menettelystä on aiheutunut R:ille vahinkoa.

Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. TÖRKEÄ VARKAUS
(6620/R/0001957/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

9.9.2004 TAMMISAARI

A on yhdessä ja yksissä tuumin erään tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tunkeuduttuaan A:n viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta P:n omistamaan asuttuun asuntoon anastaneet sieltä P:n omistamat T - nimisen yhdistyksen vanhoja papereita.

Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. TÖRKEÄ VARKAUS
(6170/R/0001444/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

7.12.2004 KUHMOINEN

A on yhdessä erään tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tunkeuduttuaan A:n viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta E:n omistamaan asuttuun asuntoon anastaneet sieltä E:n omistamat Kalevala rannekorun, Kalevala sormuksen, rannekellon, rannerenkaan, kultakellon sekä sormuksia eli omaisuutta yhteensä ainakin asianomistajan ilmoituksen mukaan 700 euron arvosta.

Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

E on joutunut vaihtamaan asunnon lukon, mistä on aiheutunut hänelle 200 euron suuruinen kulu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. TÖRKEÄ VARKAUS
(6170/R/0001449/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

7.12.2004 KUHMOINEN

A on yhdessä erään tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tunkeuduttuaan A:n viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta C:n omistamaan asuttuun asuntoon anastaneet sieltä C:n omistamat kultasormuksen, kaksi kaulaketjua sekä riipuksella varustetun kaulaketjun ja 80 euroa C:lle kuulunutta rahaa eli omaisuutta yhteensä ainakin asianomistajan ilmoituksen mukaan 480 euron arvosta.

Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. TÖRKEÄ VARKAUS
(6110/R/0000317/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

5.11.2004 ILOMANTSI

A on yhdessä ja yksissä tuumin erään tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tunkeuduttuaan A:n viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta L:ien omistamaan asuttuun asuntoon anastaneet sieltä KL:n omistamat rannerenkaan, riipuksella varustetun kaulaketjun, kultaiset korvakorut, kultaisen riipuksen sekä kaksi sormusta eli omaisuutta yhteensä ainakin asianomistajan ilmoituksen mukaan 530 euron arvosta.

Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. TÖRKEÄ VARKAUS
(6110/R/0000316/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

5.11.2004 TUUPOVAARA

A on erään tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tunkeuduttuaan S:ien omistamaan asuttuun kerrostaloasuntoon lukitun oven viekkaudella avaamalla anastanut sieltä S:ien omaisuutta seuraavasti: kaulaketjun, ranneketjun, kaksi solmioneulaa, 20 kpl korvakoruja, viisi riipusta sekä viisi sormusta eli omaisuutta yhteensä 1.294 euron arvosta.

Teko on tehty murtautumalla lukittuun ja asuttuun asuntoon ja sitä on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. TÖRKEÄ VARKAUS
(6330/R/0012685/04)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

23.7.2004 KOTKA

A on yhdessä ja yksissä tuumin B:n kanssa tunkeuduttuaan A:n viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta H:n omistamaan asuttuun asuntoon anastaneet sieltä H:n omistamat viisi sormusta.

Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. TÖRKEÄ VARKAUS
(6110/R/316/04 LI1)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

10.11.2004 SOTKAMO

A on yhdessä ja yksissä tuumin erään tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tunkeuduttuaan A:n viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta V:n omistamaan asuttuun asuntoon anastaneet sieltä V:n omistamat kantasormuksen, kaulakorun sekä V:lle kuulunutta rahaa ainakin 150 euroa eli omaisuutta yhteensä ainakin asianomistajan ilmoituksen mukaan 800 euron arvosta.

Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. TÖRKEÄ VARKAUS
(6110/R/316/04 LI1)
Rikoslaki 28 luku 2 § 1

10.11.2004 SOTKAMO

A on yhdessä ja yksissä tuumin erään tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa tunkeuduttuaan A:n viekkaudella avaamasta lukitusta ovesta N:n omistamaan asuttuun asuntoon anastaneet sieltä N:n omistaman kaulakorun eli omaisuutta yhteensä ainakin asianomistajan ilmoituksen mukaan 50 euron arvosta.
Teko on tehty murtautumalla asuttuun asuntoon ja sitä on kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A:n vastaus kaikkia törkeää varkautta koskeviin syytekohtiin

Anastuksia ei ole toteutettu rikoslain 28 luvun 2 §:n tarkoittamalla tavalla murtautumalla asuttuun asuntoon. Varkaudet eivät kokonaisuutena arvostellen ole törkeitä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Kohdat 1 - -

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohta 3

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohdat 15 - 16

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohdat 22 - 23

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohta 25

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kohta 26 - 27

Syyksilukeminen

A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Törkeä varkaus

Hallituksen esityksessä numero 66/1988 on ehdotettu lisättäväksi törkeän varkauden kvalifiointiperusteisiin murtautuminen asuttuun asuntoon. Tällainen varkaus loukkaa kotirauhaa ja on omiaan herättämään erityistä turvattomuuden tunnetta, varsinkin koska se voi johtaa väkivaltaan.

Kohdissa 1, 3, 15, 16, 22, 23 ja 25 - 27 A:n syyksiluetut varkaudet ovat kohdistuneet asuttuihin asuntoihin ja sen vuoksi loukanneet kotirauhaa. Asukkaiden poissaollessa suoritettu kotirauhan piiriin kuuluvan omaisuuden anastaminen on omiaan herättämään turvattomuuden tunnetta asukkaissa, vaikka he eivät olisi olleetkaan tekohetkellä kotonaan. Vaikka asuntoihin ei olekaan tunkeuduttu rikkomalla niiden oven sulkevan lukituksen, vaan käyttämällä muunlaista tekotapaa asuntoon sisäänpääsyn estävän lukituksen ohittamiseksi, tämänkaltainen asuntoon tunkeutuminen on rinnastettavissa rikoslain 28 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun murtautumiseen. Sen vuoksi A:n syyksi kohdissa 1, 3, 15, 16, 22, 23 ja 25 - 27 luetut teot on tehty murtautuen mainituissa kohdissa selostettujen henkilöiden asuntoihin.

Varkaudet on tehty suunnitelmallisesti varmistumalla ovikellon soitolla siitä, etteivät asukkaat ole kotona, ja selittämällä autonostoaikeita, mikäli joku on ollut kotona, sekä varustautumalla lukituksen avaamiseen teknisiä apuvälineitä käyttäen. Näillä perusteilla varkaudet ovat myös kokonaisuutena arvostellen törkeitä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä varkaus 7.6.2004
2) Maksuvälinepetos 7.6. - 12.6.2004
3) Törkeä varkaus 9.9.2004
15) Törkeä varkaus 7.12.2004
16) Törkeä varkaus 7.12.2004
17) Ampuma-aserikos 12.3. - 15.3.2005
22) Törkeä varkaus 5.11.2004
23) Törkeä varkaus 5.11.2004
24) Varkaus 10.11.2004
25) Törkeä varkaus 23.7.2004
26) Törkeä varkaus 10.11.2004
27) Törkeä varkaus 10.11.2004
28) Varkaus 10.11.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
2 vuotta 4 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 4 kuukautta.
Vapaudenmenetysaika 15.3.2005 - 15.7.2005
Määrätään menetetyksi 2.4.2002 alkanut ehdonalainen vapaus.

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1,3,15-16,22-23 ja 25-27 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 28 luku 2 § 1
2) Rikoslaki 37 luku 8 §
17) Ampuma-aselaki 101 §
Rikoksiin 24 ja 28 sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 28 luku 1 § 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Laura Lehkonen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 18.5.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -hänen katsottaisiin syyllistyneen törkeiden varkauksien asemesta varkauksiin, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. A on lausunut, että varkaudet eivät olleet törkeitä, koska niitä ei ollut tehty murtautumalla. Rikokset eivät myöskään olleet kokonaisuutena arvostellen törkeitä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tekojen rikosoikeudellinen arviointi

A on lausunut, että käräjäoikeuden 1, 3, 15, 16, 22, 23, 25, 26 ja 27 kohdassa hänen syykseen lukemat rikokset täyttivät enintään rikoslain 28 luvun 1 §:ssä tarkoitetun varkauden tunnusmerkistön.

Rikoslain 28 luvun 2 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan varkaus on katsottava törkeäksi, jos se on tapahtunut murtautumalla asuttuun asuntoon ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rikoslain 28 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetty luettelo teon ankaroittamisperusteista on tyhjentävä. Käräjäoikeuden syyksilukemisen mukaan A oli tunkeutunut asuttuihin asuntoihin viekkaudella avaamistaan lukituista ovista.

Arvioitaessa rikostunnusmerkistön täyttymistä on otettava huomioon rikoslain 3 luvun 1 §:stä ilmenevä laillisuusperiaate, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että tunnusmerkistöjä on tulkittava suppeasti. Varkausrikosta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 66/1988 s. 38) on nimenomaan mainittu 2 §:n 1 momentin 5 kohdan ankaroittamisperusteena murtautuminen asuttuun asuntoon. Ratkaisevaa tunnusmerkistön täyttymisen kannalta on siten se, että varkaus on tehty murtautuen. Lainvalmistelutöissä ei ole määritelty murtautumisen käsitteen sisältöä, vaikka oikeuskirjallisuudessa siitä on todettu olevan erilaisia käsityksiä. Lainsäädännössä käytetyt käsitteet on yleensä, ellei niitä erikseen ole laissa määritelty, ymmärrettävä siinä merkityksessä, mikä niillä on yleisessä kielenkäytössä. Hovioikeuden käsityksen mukaan yleisessä kielenkäytössä murtautumisella tarkoitetaan väkivalloin tunkeutumista. Perusteita tulkita murtautumista törkeän varkauden tunnusmerkistötekijänä toisin kuin yleisessä kielenkäytössä ei ole. Törkeän varkauden tunnusmerkistö ei siten täyty 1, 3, 15, 16, 22, 23, 25, 26 ja 27 kohdan osalta. A:n ei niin ollen voida katsoa sanottujen kohtien osalta käräjäoikeuden hänen syykseen lukemalla menettelyllä syyllistyneen törkeisiin varkauksiin vaan ainoastaan varkauksiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY A

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Varkaus 7.6.2004
3) Varkaus 9.9.2004
15) Varkaus 7.12.2004
16) Varkaus 7.12.2004
22) Varkaus 5.11.2004
23) Varkaus 5.11.2004
25) Varkaus 23.7.2004
26) Varkaus 10.11.2004
27) Varkaus 10.11.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
Syyksi luetut rikokset 1-3,15-17 ja 22-28
1 vuosi 2 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys
10 kuukautta 11 päivää.
Vapaudenmenetysaika 15.3.2005 - 25.1.2006
Määrätään menetetyksi 2.4.2002 alkanut ehdonalainen vapaus.

LAINKOHDAT

Rikoksiin 1,3,15,16,22,23,25,26 ja 27
sovelletut lainkohdat:
Rikoslaki 28 luku 1 § 1

MUUT LAUSUNNOT

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Kaarina Heino ja Pekka Pärnänen
Valmistelija Heikki Paasonen

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO

Hovioikeudenneuvos Kaarina Heino:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tekojen rikosoikeudellisen arvioinnin osalta katson - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - yleisessä kielenkäytössä murtautumisella tarkoitettavan kaikenlaista luvatonta tunkeutumista lukittuun tilaan riippumatta siitä, onko tunkeutumisella vahingoitettu omaisuutta. Sen vuoksi katson, että A on syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen lukemiin törkeisiin varkauksiin ja ettei ole syytä käräjäoikeuden ratkaisun muuttamiseen syyksilukemisen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - osalta.

Näillä perusteilla hylkään A:n valituksen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

Vakuudeksi: Heikki Paasonen

Lainvoimaisuustiedot:

Korkeimman oikeuden ratkaisu 5.3.2007: Ei valituslupaa

Vrt. KKO:2006:99

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.