Helsingin HO 12.05.2006 1373

Törkeä huumausainerikos - Rangaistuksen määrääminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 13.5.2004

Asia
Törkeä huumausainerikos ym.

Vireille
19.2.2004

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS
(6840/R/0005992/03)
Rikoslaki 50 luku 2 §

1.1.2002 - 23.5.2003 ESPOO

A on laittomasti pitänyt hallussaan ja levittänyt huumausainetta myymällä Subutex 8 mg -tabletteja

 • C:lle 1.10.2001 alkaen useilla eri kerroilla 70-140 tabletin erissä yhteensä 4.187 kappaletta;
 • "Markolle" 1.1.2003 alkaen noin 10 eri kerralla yhteensä noin 210 tablettia ja
 • "Ninalle" 1.1.2003 alkaen alle 10 eri kerralla yhteensä noin 140 tablettia.

Huumausainerikos on törkeä, koska kysessä on suuri määrä huumausainetta ja koska rikos toiminnan laatu ja laajuus sekä taloudellisem hyödyn määrä huomioon ottaen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

2. TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS
(6840/R/0005098/03)
Rikoslaki 50 luku 2 §

1.10.2001 - 23.5.2003 VANTAA

C on pitänyt laittomasti hallussaan 4.187 Subutex 8 mg -tablettia, joista hän on levittänyt myymällä 3.697 kappaletta useille eri henkilöille useissa erisuuruisissa erissä. C on myynyt tabletteja ainakin seuraavasti:

 • E:lle alkusyksystä 2002 alkaen 25 eri kerralla yhteensä 1.400 tablettia,
 • K:lle toukokuusta 2002 alkaen kahdesti viikossa yhteensä ainakin 178 tablettia,
 • D:lle ja H:lle kesästä 2002 alkaen kahdesti viikossa yhteensä ainakin 185 tablettia,
 • B:lle loppusyksystä 2001 alkaen useilla eri kerroilla yhteensä ainakin 140 tablettia,
 • F:lle 1.12.2002 alkaen yhteensä 70 tablettia,
 • Tuntemattomaksi jääneelle "Mikki" -nimiselle henkilölle yhteensä 37 tablettia,
 • J:lle tammi-maaliskuussa 2002 ja 1.1.2003 alkaen yhteensä noin 25 tablettia ja
 • G:lle 1.10.2001 alkaen useilla eri kerroilla yhteensä noin 185 tablettia.

Huumausainerikos on törkeä, koska kyseessä on suuri määrä huumausainetta ja koska rikos, ottaen huomioon toiminnan laajuus ja pitkäkestoisuus sekä taloudellisen hyödyn määrä, on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

3. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6840/R/0005098/03)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

7.4.2002 - 23.5.2003 VANTAA

C on kuljettanut moottorikäyttöistä ajoneuvoa ajo-oikeudetta.

4. AMPUMA-ASERIKKOMUS
(6840/R/0005098/03)
Ampuma-aselaki 2 §, 18 § 1 ja 103 §

1.1.2003 - 23.5.2003 VANTAA

C on lain vastaisesti eli ilman hallussapitoon oikeuttavaa lupaa pitänyt hallussaan kaasusumutinta. Aseen laatu huomioon ottaen rikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

5. HUUMAUSAINERIKOS
(6840/R/0005994/03)
Rikoslaki 50 luku 1 §

1.10.2002 - 23.5.2003 VANTAA

E on pitänyt laittomasti hallussaan huumausaineita eli

 • Subutex 8 mg -tabletteja, joita hän on ostanut C:ltä 1.10.2001 alkaen noin 25 eri kerralla yhteensä noin 1.400 kappaletta;
 • 3,5 grammaa marihuanaa ja 0,8 grammaa hasista.

7. HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS
(6840/R/0006100/03)
Rikoslaki 50 luku 2a §

1.6.2002 - 23.5.2003 VANTAA

D ja H ovat omaa käyttöään varten pitäneet laittomasti hallussaan kerrallaan vähäisiä määriä huumausainetta eli Subutex 8 mg -tabletteja, joita he ovat hankkineet C:ltä keskimäärin kaksi kertaa viikossa kertaostojen ollessa 1-2 tablettia.

8. HUUMAUSAINERIKOS
(6840/R/0006018/03)
Rikoslaki 50 luku 1 §

24.5.2001 - 23.5.2003 VANTAA

B on pitänyt laittomasti hallussaan huumausainetta eli

 • 24.5.2001 jälkeen yhteensä ainakin 207 Subutex 8 mg -tablettia, jotka hän on ostanut C:ltä ja joista hän on levittänyt noin 30 kappaletta myymällä niitä seitsemälle eri henkilölle muutamia kappaleita kullekin sekä
 • 3.4.2003 yhdeksää Rohypnol 2 mg-, kahta Indolgin 30 mg- ja seitsemää Diapam 10 mg -tablettia.

9. KULKUNEUVON KULJETTAMINEN OIKEUDETTA
(6840/R/0003756/03)
Rikoslaki 23 luku 10 § (545/99)

29.3.2003 - 3.4.2003 VANTAA

B on 29.3.2003 Helsingissä ja 3.4.2003 Vantaalla kuljettanut henkilöautoa ajo-oikeudetta.

10. RATTIJUOPUMUS
(6840/R/0003756/03)
Rikoslaki 23 luku 3 §

3.4.2003 VANTAA

B on kuljettanut moottorikäyttöistä ajoneuvoa käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen ollut käytetyn huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. B:ltä ajo jälkeen otetusta verinäytteestä on todettu diatsepaamia 0,8 mg/l, nordiatsepaamia 0,8 mg/l, oksatsepaamia 0,2 mg/l ja buprenorfiinia 0,003 mg/l.

11. HUUMAUSAINERIKOS
(6840/R/0006505/03)
Rikoslaki 50 luku 1 §

1.11.2002 - 23.5.2003 VANTAA

F on pitänyt laittomasti hallussaan huumausainetta eli Subutex 8 mg -tabletteja, joita hän on ostanut C:ltä kerran viikossa kertaostojen vaihdellessa 1 ja 7 tabletin välillä ja joista hän on levittänyt pieniä määriä luovuttamalla niitä eteenpäin tuntemattomiksi jääneille henkilöille.

12. HUUMAUSAINERIKOS
(6840/R/0006114/03)
Rikoslaki 50 luku 1 §

1.1.2002 - 23.5.2003 VANTAA

J on laittomasti

 • pitänyt hallussaan Subutex 8 mg -tabletteja, joita hän on ostanut C:ltä noin 30 eri kerralla kertaostojen vaihdellessa 1/4 ja 2 tabletin välillä ja
 • levittänyt huumausainetta luovuttamalla noin viidellä eri kerralla C:ltä ostamiensa tablettien maksuksi hallussaan olleita Xanor-tabletteja.

13. HUUMAUSAINERIKOS
(6840/R/0006115/03)
Rikoslaki 50 luku 1 §

1.10.2001 - 23.5.2003 VANTAA

G on laittomasti

 • pitänyt 1.10.2001 alkaen hallussaan Subutex 8 mg -tabletteja, joita hän on hankkinut C:ltä useilla eri kerroilla useissa erisuuruisissa erissä yhteensä noin 185 kappaletta ja joita hän on
 • välittänyt ostamalla satunnaisesti kerrallaan suuremman määrän saaden itse palkkioksi tabletteja sekä
 • kasvattanut hamppua eli Kannabis sativa -kasvia käytettäväksi huumausaineena.

Syyttäjän muut vaatimukset

Ajokiellon määrääminen syytekohdassa 10

B on määrättävä ajokieltoon.

Tieliikennelaki 75 § ja 78 §

Päihdetutkimuskustannukset syytekohdassa 10

B on velvoitettava korvaamaan valtiolle päihdetutkimuskustannukset 318 euroa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Rikoksella saavutettu hyöty syytekohdassa 1

A on tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 18.148 euroa (myyty 4.537 kpl, ostohinta 15 euroa/kpl, myyntihinta 19 euroa / kpl)

Rikoslaki 10 luku 2 §

Rikoksella saavutettu hyöty syytekohdassa 2

C on tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 25.879 euroa (3.697 tablettia x keskimääräinen voitto 7 euroa/tabletti).

Rikoslaki 10 luku 2 §

Rikoksella saavutettu hyöty syytekohdassa 8

B on tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 240 euroa (myyty 30 kpl, keskimääräinen voitto 8 euroa/tabletti).

Rikoslaki 10 luku 2 §

VASTAUKSET

A myöntää kohdaltaan syytteen ja vaatimuksen menettämisseuraamuksesta oikeaksi. Teko on alkanut vasta vuonna 2002, jolloin alkoi myydä C:lle.

C myöntää syytekohdassa 2 törkeän huumausainerikoksen siten, että hän on pitänyt syytteessä tarkoitettuna aikana hallussa 2 847 tablettia, joista myynyt syytteessä sanotuin tavoin yhteensä 2 220 tablettia. Menettämisseuraamukseksi tulee siten 2 220 kpl x 7 euroa/kpl = 15 540 euroa. G:lle alkanut myydä vasta kesästä 2002. C myöntää syytteet 3 ja 4.

E myöntää syyllistyneensä huumausainerikokseen syytekohdassa 5 siten, että hän on ostanut omaan käyttöönsä eri tahoilta, mutta ei C:ltä, Subutexia. E on käyttänyt tabletin päivässä ja siten syytteessä tarkoitettuna aikana ostanut yhteensä noin 220 tablettia. Myöntää syytteen marihuanan ja hasiksen osalta.

D ja H myöntävät syytekohdan 7.

B on myöntänyt syytekohdan 8 siten, että ostot C:ltä alkoivat vasta vuonna 2002 ja tältä hän osti 150 tablettia hankkien tabletteja myös muualta. Yhteismäärä oli 207 tablettia, josta myynyt 30 kavereille hyötyen 2 euroa per tabletti eli yhteensä 60 euroa. Muuten syytekohta oli oikea. B myöntää syytekohdan 9. Syytekohdan 10 hän kiistää, koska oli niellyt muutamia lääkkeitä vasta ajon jälkeen poliisilaitoksen pihassa.

F myöntää syytekohdan 11.

J myöntää syytekohdan 12.

G myöntää syytekohdan 13 muuten mutta on ostanut Subutexia C:ltä vasta syksystä 2002 alkaen noin 10 tablettia kuukaudessa.

TODISTELU

Syyttäjän kirjalliset todisteet (syytekohta 10)
1) Kliininen päihdetutkimus 3.4.2003

2) Kansanterveyslaitoksen lausunto 29.6.2003

Vastaajia kuultiin todistelutarkoituksessa

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

A:n syyksi luetaan syytteessä tarkoitettu törkeä huumausainerikos.

C:n syyksi luetaan syytteessä tarkoitettu törkeä huumausainerikos tekoajan ollessa, kuten A:lla, vuodesta 2002 kiinnijäämiseen 23.5.2003 asti.

E:n syyksi luetaan syytteessä tarkoitettu huumausainerikos.

D:n ja H:n syyksi luetaan syytekohdassa 7 tarkoitettu huumausaineen käyttörikos.

B:n syyksi luetaan syytekohdassa 8 tarkoitettu huumausainerikos siten että tekoaika alkaa vuodesta 2002 ja Subutexit ostettu myös muilta kuin C:ltä. Syytekohdissa 9 ja 10 tarkoitetut rikokset luetaan B:n syyksi.

F:n syyksi luetaan syytekohdassa 11 tarkoitettu huumausainerikos.

J:n syyksi luetaan syytekohdassa 12 tarkoitettu huumausainerikos.

G:n syyksi luetaan syytekohdassa 12 tarkoitettu huumausainerikos tekoajan alkaessa kesästä 2002.

Syyksilukemisen perustelut

A
A on myöntänyt syytteen oikeaksi eikä myöntämisen oikeellisuutta ole aihetta epäillä.

C
A on käräjäoikeuden mielestä luotettavasti kertonut myyneensä C:lle vuodesta 2002 alkaen 4 187 tablettia. C:n itsensä esitutkinnassa kertoma ei ole ristiriidassa A:n kertoman kanssa. C:ltä on kiinniotettaessa A:n asunnon edustalta tavattu 147 tablettia. A:ltä on takavarikoitu hänen ja C:n välisestä kaupasta olevia varoja lähes 10 000 euroa, mihin nähden C:n pääkäsittelyssä antaman uuden kertomuksen mukainen ostomäärä 2 847 tablettia ei ole uskottava. Sen sijaan A:n kertomus kaupan laajuudesta on uskottava, vaikka otetaan huomioon, että C on ollut ehkä jonkin aikaa Thaimaassa ja mökillä Savossa tekoaikana. Syytteessä yksilöidyt myynnit C myöntää, mutta siinä eivät käräjäoikeuden käsityksen mukaan ole siis kaikki. Lisäksi C on esitutkinnassa uskottavasti kertonut omaksi käytökseen puolentoista vuoden aikana 490 tablettia. Näillä perusteilla käräjäoikeus pitää syytekohtaa 2 näytettynä sillä täsmennyksellä, että G:lle C on myynyt vasta kesästä 2002 alkaen ja B:lle vuo-
desta 2002. Tekoaika on siten sama kuin A:lla.

Syytekohdat 3 ja 4 C on myöntänyt oikeiksi.

E
E on kiistänyt ostaneensa Subutexia C:ltä. Kuitenkin hänet on otettu kiinni C:n autosta A:n asunnon luona, mikä seikka tukee C:n kertomusta siitä, että E on ollut mukana noin 25 eri kerralla C:n käydessä A:n luona ja ostanut syksystä 2002 alkaen yhteensä noin 1 400 tablettia C:ltä. Käräjäoikeus pitää C:n kertomusta riittävänä näyttönä syytteen oikeellisuudesta, mikä ostetut määrät huomioon ottaen merkitsee, ettei E ole ostanut Subutexia vain omaan käyttöönsä. Marihuanan ja hasiksen osalta E on myöntänyt syytteen oikeaksi.

D ja H ovat myöntäneet syytteen kohdaltaan oikeaksi.

B
Syyksilukeminen kohdassa 8 vastaa sitä, mitä B on myöntänyt. Myös syytekohdassa 9 syyksilukeminen perustuu myöntämiseen, jonka oikeellisuutta ei ole aihetta epäillä.

Vaikka B olisi onnistunut ajon jälkeen väittämällään tavalla nielemään mukanaan olleita lääkkeitä tämä ei ole vielä voinut näkyä hänen verinäytteessään, vaan kysymys on täytynyt olla aiemmin, ennen ajoa, otettujen lääkkeiden aineenvaihduntatuotteista. Kliinisen päihdetutkimuksen mukaan B oli ottanut 3.4.2003 klo 4 Tenoxia ja 1. - 2.2004 Diapamia. B:n kertoman perusteella hänen nielemissään lääkkeissä ei myöskään ole ollut lääkkeitä, joista hänen veressään todettu buprenorfiini voisi olla peräisin. Näin ollen käräjäoikeus katsoo syytekohdan 10 näytetyksi.

F on myöntänyt syytteen oikeaksi.

J on myöntänyt syytteen oikeaksi.

G
C:n ja G:n kertoman perusteella Subutexkaupat heidän kesken ovat alkaneet vasta kesästä 2002. Ostojen määrän - noin 185 tablettia - käräjäoikeus katsoo selvitetyksi C:n kertomuksella. Välittämisen ja hampun osalta G on myöntänyt syytteen oikeaksi.

Menettämisseuraamukset

A on myöntänyt vaatimuksen rikoshyödyn menettämisestä oikeaksi. Häneltä takavarikoidut ko. rikoksesta peräisin olevat varat tuomitaan valtiolle, jolloin A:lle jää vielä valtiolle rikoshyötynä korvattavaa 10 386,15 euroa.

C on pitänyt hyötynään 7 euroa per myyty tabletti, mikä on ilmi tulleen perusteella kohdallaan. Tästä ja C:n osalta edellä tehdystä syyksilukemisesta seuraa, että syyttäjän C:hen kohdistamana vaatimus menettämisseuraamuksesta on hyväksyttävä.

B:n ei katsota hyötyneen kaverikaupasta enempää kuin myöntämänsä 60 euroa.

Rangaistusharkinta

Ottaen huomioon myynnin määrä ja kesto sekä siitä koitunut hyöty tuomitaan A:lle ensikertalaisena vankeutta kaksi ja puoli vuotta ja huumausainerikoksista jo aiemmin tuomitulle C:lle kaksi vuotta kolme kuukautta. Vaikka E on hakeutunut hoitoon, hänen syykseen luettu rikos edellyttää sittenkin varsin tuntuvaa sakkoa. Muilla vastaajilla ei ole rikosrekisteriä ja heidät tuomitaan pääosin käyttäjinä sakkoihin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMIOLAUSELMA:

A

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä huumausainerikos 1.1.2002-23.5.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
2 vuotta 6 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 12 päivää.
Vapaudenmenetysaika 23.5.-3.6.2003

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 50 luku 2 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

Takavarikossa olevat 7.761,85 euroa tuomitaan rikoksen tuottamana hyötynä valtiolle menetetyksi
(takavarikot 6840/R/5992/03/HTY/1, 6840/R/5992/03/KEY/2, 6840/R/5992/03/KEY/3).
Lisäksi A:n on korvattava valtiolle rikoshyötynä 10.386,15 euroa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

2) Törkeä huumausainerikos 1.1.2002-23.5.2003
3) Kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta 7.4.2002-23.5.2003
4) Ampuma-aserikkomus 1.1.-23.5.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGAISTUS
2 vuotta 3 kuukautta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 12 päivää.
Vapaudenmenetysaika 23.5.-3.6.2003

LAINKOHDAT

2) Rikoslaki 50 luku 2 §
3) Rikoslaki 23 luku 10 §
4) Ampuma-aselaki 2 §, 18 § 1 ja 103 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

Valtiolle C:n on korvattava
rikoksen tuottama taloudellinen hyöty 25.879 euroa.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen
Käräjätuomari Jyrki Rinnemaa

HELSINGIN HOVIOIKEUS TUOMIO 12.5.2006

ASIA
Törkeä huumausainerikos ym.

ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Hovioikeudessa on 29.3.2006 toimitettu pääkäsittely, josta on laadittu pöytäkirja.

Valitukset
A on vaatinut, että hänelle tuomittu rangaistus alennetaan enintään kahdeksi
vuodeksi vankeutta ja se määrätään ehdolliseksi.

A oli myöntänyt syytteen oikeaksi ja jo esitutkinnassa selvittänyt kaikki asian taustatekijät. Käräjäoikeus ei ollut riittävästi ottanut huomioon A:n pyrkimystä edistää oman rikoksensa selvittämistä. A oli ensikertalainen ja joutunut rikoksiin mukaan miesvainajansa huumeyhteyksien vuoksi. Kysymys oli ollut ainutkertaiseksi jääneestä tapahtumasta, jossa A oli välittäjän asemassaan ollut tekemissä lähinnä vain C:n kanssa. A:n elämänolosuhteet olivat vakiintuneet ja hänellä oli pysyvä koti. A:n alaikäinen poika oli otettu huostaan tämän jutun johdosta. Poika asui kuitenkin A:n luona. A:n joutuminen vankilaan merkitsisi hänen ja pojan yhteyden katkeamista ja jopa lapsen menettämistä. Rikoksesta ilmenevä A:n syyllisyys ei edellyttänyt ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista.

C on vaatinut, että hänen katsotaan 2 kohdassa pitäneen hallussaan 2.847 Subutex-tablettia ja myyneen niistä 2.200 tablettia sekä että rikoksen taloudellisena hyötynä maksettavaksi tuomittu määrä alennetaan 15.540 euroon. C:lle tuomittua vankeusrangaistusta tuli alentaa ja se tuli määrätä ehdolliseksi tai hänet tuli ainakin tuomita ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun.

Käräjäoikeus ei ollut 2 kohdassa ottanut huomioon, että C oli syytteessä tarkoitettuna rikoksen tekoaikana ollut Thaimaassa yhteensä viisi kuukautta ja kesämökillä kolme kuukautta, minä ajanjaksona hän ei ollut menetellyt syytteessä kuvatulla tavalla. C oli hankkinut Subutex-tabletteja keskimäärin 245 kappaletta kuukaudessa eli mainitut poissaoloajat huomioon ottaen 11 kuukauden aikana yhteensä 2.695 tablettia. Lisäksi häneltä oli takavarikoitu 152 tablettia. C:n hallussa oli siten ollut yhteensä 2.847 Subutex-tablettia.

Käräjäoikeus oli perusteetta katsonut C:n myyneen enemmän Subutex-tabletteja kuin syytteessä kerrotut 2.200 tablettia. C oli itse käyttänyt 475 tablettia ja hänen myymistään tableteista saama rikoshyöty oli ollut 7 euroa tabletilta eli yhteensä 15.540 euroa. A:n kertomus C:lle myymiensä tablettien määrästä ei ollut ollut luotettava.

C:n edellisistä rikoksista oli kulunut jo niin kauan, että ehdollinen vankeusrangaistus oli perusteltu. C:n elämäntilanne oli vakiintunut ja hänen työpanoksensa rakennustoimintaa harjoittavassa perheyrityksessä oli korvaamaton. C oli myös lopettanut Subutexin käytön.

Vastaukset

Syyttäjä on vaatinut, että valitukset hylätään.

A:n toiminnan laatu, sen pitkäkestoisuus sekä välitettyjen huumausaineiden suuri määrä huomioon ottaen hänelle tuomittu rangaistus oli kohtuullinen.

C:lle tuomittu rangaistus oli oikeuskäytännön mukainen ja oikeudenmukaisessa suhteessa C:n tekoon. A:n kertomusta C:lle välittämiensä tablettien määrästä oli pidettävä luotettavana.

Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitykset

A:sta 7.12.2005 tehdyn yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvityksen mukaan A soveltuu yhdyskuntapalveluun ja hän on antanut siihen suostumuksensa. C:stä ei ollut voitu tehdä soveltuvuusselvitystä, koska hän ei ollut saapunut haastatteluun soveltuvuuden arvioimista varten.

Todistelu

Pääkäsittelyssä on kuultu A:ta todistelutarkoituksessa. C:n käräjäoikeudessa antama kertomus on syyttäjän, A:n ja C:n asiamiehen suostumuksin kuunneltu pääkäsittelyssä nauhalta, koska häntä ei ollut saatu henkilökohtaisesti kutsutuksi pääkäsittelyyn.

A on vedonnut uusina kirjallisina todisteina Espoon käräjäoikeuden lapsen huoltoa koskevaan päätökseen 13.1.2006, sosiaalityöntekijän asiakaskertomukseen 24.3.2006 ja A:n työllisyysvalmennusta koskevaan todistukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A:n valitus

A on hovioikeudessa kertonut, että hänen nyt 12-vuotias poikansa L oli otettu huostaan tämän asian vuoksi. Poika oli asunut lastenkodissa 1.12.2004 saakka ja sen jälkeen äitinsä luona ja heillä oli mennyt hyvin. Huostaanoton purkaminen riippui siitä, joutuuko A kärsimään vankeusrangaistuksen. Asia oli esillä 15.5.2006. L:n huolto oli tammikuussa 2006 uskottu A:n ohella hänen vanhemmilleen. A:n joutuminen vankilaan tulisi aiheuttamaan kärsimystä L:lle ja hankaluuksia hänen iäkkäille vanhemmilleen, jotka joutuisivat muuttamaan A:n asuntoon. A oli työtön, mutta hän oli osallistunut työllistymisvalmennukseen ja oli valmis tekemään esimerkiksi oppisopimuksen. A ei ollut ollut enää yhteydessä henkilöihin, joiden kanssa hän oli käynyt huumekauppaa eikä hän itse käyttänyt huumausaineita.

A on hakenut muutosta vain rangaistuksen mittaamisen osalta. Hovioikeus on rangaistusta mitatessaan soveltanut tekoajan lakia, koska 1.1.2004 voimaan tulleet rikoslain 6 luvun uudet säännökset (515/2003) eivät johda lievempään lopputulokseen. Hovioikeus toteaa, että A:lle tuomittu rangaistus on hänen myymänsä Subutexin määrä ja Subutexia koskeva oikeuskäytäntö huomioon ottaen pikemmin keskimääräistä alhaisempi. A ei ole sillä tavoin pyrkinyt edistämään rikoksensa selvittämistä, että mainittu seikka tulisi ottaa huomioon rikoslain 6 luvussa tarkoitettuna rangaistuksen lieventämisperusteena. Vankeusrangaistusta kärsiessään A joutuu olemaan erossa alaikäisestä pojastaan. Ottaen huomioon, että L on 12-vuotias ja että A:n vanhemmat on määrätty hänen ohellaan pojan huoltajiksi, hovioikeus katsoo myös, ettei A:lle rikoksesta johdu tai tuomiosta aiheudu sellaisia rikoslain 6 luvussa tarkoitettuja muita seurauksia, joiden vuoksi vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo, ettei A:lle tuomittua rangaistusta ole aihetta alentaa.

C:n valitus

Syyksilukeminen ja rangaistuksen määrääminen
A ei ole enää hovioikeudessa muistanut yksityiskohtaisesti kuinka usein ja minkä suuruisia määriä Subutexia hän oli C:lle myynyt. A on kuitenkin todennut, että hänen esitutkinnassa kuulustelupöytäkirjan sivuilla 6-8 tältä osin antamansa kertomus piti paikkansa. Yhden seitsemän tablettia sisältäneen levyn hinta oli ollut 800 markkaa. A ja C olivat tavanneet epäsäännöllisesti mutta kuitenkin viikoittain. Hän oli myös kuullut, että C oli välillä ollut poissa. A:n käsityksen mukaan C ei kuitenkaan ollut ollut poissa yhtäjaksoisesti useita kuukausia.

C on esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa kertonut, että hän oli viettänyt Thaimaassa vuoden 2002 alussa vajaat neljä kuukautta sekä tammikuun 2003. Lisäksi C on esitutkinnassa kertonut, että hän oli ostanut A:lta keskimäärin neljäkymmentä Subutex-levyä kuukaudessa. C ei kuitenkaan ole esitutkinnassa kertonut mitään siitä, että hän olisi kesällä 2002 ollut yhtäjaksoisesti kesämökillä kolme kuukautta.

Hovioikeus katsoo, että C:n esitutkinnassa antama kertomus on asiassa esitetty selvitys huomioon ottaen keskeisiltä osiltaan luotettava. C:n on siten näytetty ostaneen A:lta keskimäärin 40 Subutex-levyä kuukaudessa ja viettäneen vuosina 2002 ja 2003 yhteensä vajaat viisi kuukautta Thaimaassa ja myös jonkinverran aikaa kesämökillä Suomessa. Sen sijaan ei ole uskottavaa, että C olisi kesällä 2003 viettänyt yhtäjaksoisesti kesämökillä Suomessa kolme kuukautta. C:n on siten käräjäoikeuden hänen syykseen lukeman rikoksen tekoaikana 1.1.2002 -23.5.2003 näytetty ostaneen A:lta ainakin 12:na kuukautena keskimäärin 40 Subutex-levyä á 7 tablettia kuukaudessa eli pitänyt laittomasti hallussaan yhteensä 3.360 tablettia. C on esitutkinnassa kertonut käyttäneensä itse Subutexia puolentoista vuoden aikana noin 70 levyä eli yhteensä 490 tablettia. Hovioikeus pitää C:n kertomusta myös tältä osin uskottavana. C:n on siten näytetty myyneen yhteensä 2.870 Subutex-tablettia. Koska C:n on hovioikeudessa näytetty pitäneen laittomasti hallussaan ja myyneen Subutexia pienemmän määrän kuin käräjäoikeus on katsonut näytetyksi, C:lle tuomittua rangaistusta on alennettava. Oikeudenmukaisena rangaistuksena rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään C:n syyllisyyteen nähden on pidettävä kaksi vuotta vankeutta. Rikoksen vakavuus ja C:n aikaisempi rikollisuus edellyttävät rangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

Menettämisseuraamus
C on saanut myymistään 2.870 tabletista hyötyä käräjäoikeuden kertomat seitsemän euroa tabletilta. C:n rikoksella saama taloudellinen hyöty on näin ollen ollut yhteensä 20.090 euroa. C:n valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisenä hyötynä maksettava korvaus on sen vuoksi alennettava mainittuun määrään.

Hovioikeuden ratkaisu ilmenee tuomiolauselmasta

A

Tuomiolauselma
Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C

Tuomiolauselma
Muutokset käräjäoikeuden tuomioon:

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

2) Törkeä huumausainerikos 1.1.2002-23.5.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

YHTEINEN VANKEUSRANGASTUS
Syyksi luetut rikokset 2-4
2 vuotta vankeutta
Rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla tehtävä vähennys 12 päivää.
Vapaudenmenetysaika 23.5.-3.6.2003

LAINKOHDAT

2) Rikoslaki 50 luku 2 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

C:n valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä maksettava määrä alennetaan 20.090 euroon.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:
Antti Kuningas, Matti Rintala, Kari Heikkonen

Esittelijä Kari Heikkonen

Äänestyspäätös.

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa R 04/2091

Hovioikeudenneuvos Matti Rintala:

Käräjäoikeus on 1 kohdassa katsonut näytetyksi, että A oli myynyt C:lle 4.187 Subutex-tablettia. Hovioikeus on kuitenkin tuomion perusteluista ilmenevällä tavalla katsonut näytetyksi, että C on 2 kohdassa ostanut A:lta 3.360 Subutex -tablettia eli 827 tablettia vähemmän kuin käräjäoikeus on 1 kohdassa lukenut A:n syyksi. Katson, että tässä tilanteessa on oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 1a §:n 2 momentissa tarkoitettu erityinen syy tutkia, onko A syyllistynyt käräjäoikeuden hänen syykseen 1 kohdassa luettuun tekoon, vaikka A itse onkin hakenut muutosta vain rangaistusseuraamuksen osalta. Tutkiessani syytekohdan 1 myös syyksilukemisen osalta katson C:n osalta hovioikeuden tuomiossa selostetuilla perusteilla näyttämättä jääneen, että A olisi myynyt C:lle enemmän kuin 3.360 Subutex -tablettia. A:n on näin ollen näytetty käräjäoikeuden hänen syykseen lukemien yhteensä 4.537 Subutex tabletin asemasta pitäneen hallussaan ja myyneen yhteensä 3.710 Subutex -tablettia ja syyllistyneen näin menetellessään käräjäoikeuden mainitsemilla perusteilla törkeään huumausainerikokseen. Koska A:n hallussapitämien ja myymien Subutex -tablettien määrää on alennettu, on myös hänelle tuomittua rangaistusta ja menettämisseuraamusta vastaavasti alennettava.

Katson myös, että A:n valituksesta ilmenevät hänen henkilökohtaiset perheolonsa on otettava huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana, koska vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi nämä A:n henkilökohtaiset olot huomioon ottaen kohtuuttomaan ja poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Rangaistusta mitattaessa olen ottanut myös huomioon, että A ei ole aikaisemmin eikä myöskään kysymyksessä olevan rikoksen jälkeen syyllistynyt uusiin rikoksiin. Kysymyksessä oleva rikos on tehty 1.1.2002-23.5.2003, joten teon päättymisestä on jo lähes 3 vuotta ja käräjäoikeuden tuomiosta noin 2 vuotta. A on myös esitutkinnan aikana jouduttuaan pidätetyksi ja vangituksi kertonut syytteessä mainituista tapahtumista sekä myöntänyt käräjäoikeudessa keskeisiltä osin omaan esitutkintakertomukseensa perustuvan syytteen oikeaksi. A itse on tyytynyt käräjäoikeuden tuomioon syyksilukemisen osalta ja valittanut ainoastaan rangaistuksen mittaamisesta. A:n voidaan näissä olosuhteissa katsoa myös pyrkineen rikoslain 6 luvun 6 §:n 3 kohdassa (515/2003) tarkoitetulla tavalla edistämään rikoksensa selvittämistä, mikä sekin seikka voidaan ottaa huomioon rangaistuksen lieventämisperusteena.

Edellisissä kappaleissa mainituilla perusteilla pidän mahdollisena alentaa A:lle tuomitun rangaistuksen 2 vuodeksi vankeutta, vaikka käräjäoikeudenkaan tuomitsemaa rangaistusta ei hovioikeuden enemmistön mainitsemalla tavalla voida pitää A:n syyksi luettu törkeä huumausainerikos huomioon ottaen ankarana. A:n syyksi luetun rikoksen vakavuudesta ja teon osoittamasta A:n syyllisyydestä huolimatta katson, että A:lle tuomitsemani 2 vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi sillä edellytyksellä, että A:n syyksi luetusta rikoksesta tuomitaan ehdollisen vankeuden ohella yhdyskuntapalvelua, johon A Kriminaalihuoltolaitoksen selvityksen mukaan soveltuu ja johon hän myös itse on antanut suostumuksensa. Ehdollinen rangaistus yksinään ei ole kuitenkaan riittävä rangaistus A:n teosta. Kun A tuomitaan ehdollisen rangaistuksen ohella yhdyskuntapalveluun, A:n rikoksen vakavuus ja rikoksesta ilmenevä A:n syyllisyys eivät välttämättä edellä mainitut syyksilukemisen muutos ja muut rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavat seikat huomioon ottaen edellytä A:n syyksi luetusta rikoksesta ehdotonta vankeusrangaistusta.

Edellä mainituilla perusteilla alennan A:lle kohdan 1 rikoksesta tuomitun rangaistuksen 2 vuodeksi vankeutta, mistä on tehtävä rikoslain 6 luvun 13 §:n nojalla käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevä vähennys. Määrään A:lle tuomitun vankeusrangaistuksen ehdolliseksi koeajoin, joka alkaa hovioikeuden tuomion antamisesta ja päättyy 31.12.2008. Ehdollisen rangaistuksen ohella tuomitsen A:lle 80 tuntia yhdyskuntapalvelua. A:lle tuomittu ehdollinen vankeusrangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön, jos A koeaikana tekee rikoksen, josta hänet olisi tuomioistuimen harkinnan mukaan tuomittava ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä.

Kun olen edellä selostetulla tavalla katsonut näytetyksi, että A on pitänyt hallussaan ja myynyt yhteensä 3.710 Subutex - tablettia, tuomitsen hänet menettämään valtiolle käräjäoikeuden tuomion perusteluista ilmenevää laskutapaa noudattaen rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 14.840 euroa. Takavarikossa olevien ja valtiolle menetetyiksi tuomittujen 7.761,85 euron lisäksi A:n on korvattava valtiolle rikoshyötynä käräjäoikeuden tuomitsemien 10.386,15 euron asemasta 7.078,15 euroa.

Muilta osin olen samaa mieltä kuin hovioikeuden enemmistö.

Vakuudeksi

Kari Heikkonen

Lainvoimaisuustiedot:
Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.