Turun HO 28.12.2005 3017

Vastavalitus - Asiavaltuus

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 28.12.2005

RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Raaseporin käräjäoikeus 17.8.2005 nro 666
(liite 1) ja Raaseporin käräjäoikeuden pääkäsittelyssä 17.8.2005 tekemä päätös (liite 2)

ASIA

Tapon yritys ym.

VALITTAJAT

A
- - - - - - - - -

VASTAVALITTAJAT

- - - - - - - - -
Valtio/Raaseporin oikeusaputoimisto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

A on vaatinut, että häneen kohdistettu syyte hylätään ja hänet vapautetaan kaikesta korvausvelvollisuudesta valtiolle ja asianomistajalle.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastavalitus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtio/Raaseporin oikeusaputoimisto on toistanut käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimuksen, että A velvoitetaan korvaamaan sille asianomistajan avustamisesta käräjäoikeudessa aiheutunut julkisen oikeusavustajan palkkio 624,80 euroa korkoineen 17.9.2005 lukien, koska A on tuomittu rangaistukseen syytteen mukaisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN KÄSITTELYRATKAISU

- - - - - - - - - -

Valtio/Raaseporin oikeusaputoimisto on vastavalituksessaan vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan sille julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio asianomistajan avustamisesta käräjäoikeudessa 17.9.2005 lukien laskettavine viivästyskorkoineen. Asiassa on tältä osin ensiksi kysymys siitä, onko valtio/Raaseporin oikeusaputoimisto oikeutettu valtion puolesta käyttämään vastavalittajan puhevaltaa.

A on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta myös siltä osalta, kuin hänet on velvoitettu korvaamaan valtiolle todistelukustannuksia ja lääkärintodistuksen lunastuskuluja.

Edellä selostettu käräjäoikeuden ratkaisu velvoittaa A korvaamaan valtiolle todistelukustannuksia ja lääkärintodistuksen lunastuskuluja perustuu oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momenttiin. Saman luvun 10 §:n mukaan syyttäjällä on oikeus hakea muutosta sanotun 1 momentin nojalla tehtyihin ratkaisuihin. Säännöstä, joka oikeuttaisi muun kuin syyttäjän hakemaan niihin muutosta, ei ole. Ainoastaan syyttäjällä on sen vuoksi sanottu oikeus.

Minkäänlaista perustetta sille, että oikeus käyttää valtion puolesta puhevaltaa määräytyisi vastavalituksen osalta eri tavalla kuin valituksen osalta, ei ole. Näin ollen oikeus käyttää valtion puolesta vastavalittajan puhevaltaa edellä mainittuihin ratkaisuihin on ainoastaan syyttäjällä. Raaseporin oikeusaputoimistolla ei siten sanottua oikeutta ole.

Kerrotuilla perusteilla hovioikeus jättää valtion/Raaseporin oikeusaputoimiston vastavalituksessaan esittämän vaatimuksen tutkimatta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN LAUSUNTO ASIASSA R 05/2157

Hovioikeudenneuvos Elise Suvanto:

Raaseporin oikeusaputoimisto on vastavalituksessaan vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan sille julkisen oikeusavustajan arvioitu palkkio asianomistajan avustamisesta käräjäoikeudessa 17.9.2005 lukien laskettavine viivästyskorkoineen. Asiassa on tältä osin ensiksi kysymys siitä, onko Raaseporin oikeusaputoimisto oikeutettu käyttämään vastavalittajana puhevaltaa.

A on valituksessaan vaatinut syytteen hylkäämistä ja vapauttamistaan kaikesta korvausvelvollisuudesta valtiolle ja asianomistajalle.

Käräjäoikeus on tuominnut A:n syytteen mukaisesti rangaistukseen ja velvoittanut hänet suorittamaan valtiolle todistelukustannuksia ja lääkärintodistuksen lunastuskuluja sekä asianomistajalle korvauksia kivusta ja särystä sekä oikeudenkäyntikuluista. Raaseporin oikeusaputoimiston oikeudenkäyntikulut käräjäoikeus on jättänyt valtion vahingoksi.

Raaseporin oikeusaputoimisto ei ole ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun eikä A ole valittanut Raaseporin oikeusaputoimiston oikeudenkäyntikuluja koskevalta osalta. Raaseporin oikeusaputoimisto ei siten ole A:n vastapuoli asiassa eikä sillä ole oikeutta käyttää vastavalittajana puhevaltaa asiassa.

Edellä olevalla perusteella jätän Raaseporin oikeusaputoimiston vastavalituksessaan esittämän vaatimuksen tutkimatta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaiseet hovioikeuden jäsenet:

Juhani Saarinen
Elise Suvanto (eri mieltä)
Pentti Mäkinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.