Turun HO 16.02.2005 403

Oikeudenkäyntimenettely - syyte - syytesidonnaisuus Liikennerikos - törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

TAMPEREEN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 28.1.2004

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ LIIKENNETURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN
(6210/R/0001322/03)
Rikoslaki 23 luku 2 § (545/99)
Vesiliikennelaki 5 §

16.7.2003 LÄNGELMÄKI

B on Längelmävedellä Seppälänsaaren edustalla kuljettaessaan omistamaansa Terhi Big Fun -merkkistä osittain katettua 50 hv. moottorilla varustettua moottorivenettä törkeästä huolimattomuudesta olosuhteisiin nähden huomattavan suurella nopeudella törmännyt C:n omistaman vapaa-ajanasunnon edustalla järvellä surffilaudalla olleiden FC:n ja EC:n käyttämään surffilautaan ajaen laudan yli poikien onnistuessa välttämään loukaantumisen uimalla poispäin laudasta B:n ajaessa heidän välistään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A on edellä selostetussa tapahtumassa ollut B:n veneessä matkustajana veneen etukannella toimien tähystäjänä, koska B ei kuljettajan paikalta edessä olleen plexilasin ja veneen kangaskatteen vuoksi nähnyt riittävän hyvin ajosuuntaan.

A on törkeästä huolimattomuudesta rikkonut vesiliikennelain säännöksiä, kun ei ollut ilmoittanut B:lle ennen liikkeelle lähtöä, että hän ei ilman silmälaseja näe riittävän hyvin. A on menettelyllään rikkonut vesiliikennelain säännöksiä sellaisissa olosuhteissa, että teko on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisten hengelle tai terveydelle ja siten syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vastaajien vastaus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A on kiistänyt syyllistyneensä törkeään mutta myöntänyt tavallisen liikenneturvallisuuden vaarantamisen. Teonkuvaus on sinänsä oikea.

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen ja sen perusteet

A ja B ovat syyllistyneet siihen, mistä heille on vaadittu rangaistusta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A oli toiminut tähystäjänä veneen keulassa sen johdosta, että B:llä oli veneen ohjaajan paikalta veneen keskiosasta huono näkyvyys eteenpäin johtuen ohjaamon sijainnista sekä siitä, että ohjaamon katteen pleksinen tuulilasi oli niin vanha ja kulunut, että näkyvyys sen läpi oli ollut huono.

Vastaajat itse ovat kertoneet, että kierrettyään Eräslahden ja saatuaan veneen tyhjennetyksi vedestä, he olivat kaartaneet B:n kesähuvilan laiturin edestä ja jatkaneet matkaa rannan suuntaisesti ohi C:iden kesämökin laiturin, kun noin 25 metrin päässä C:iden laiturin päässä A oli havainnut lapsia vedessä ja varoittanut B:tä huutamalla ja käsimerkkejä antamalla. B olikin kertomansa mukaan onnistunut väistämään lapset ajaen näiden välistä ja ilmeisesti hyvin läheltä lasten käyttämää purjelautaa veneen kuitenkaan osumatta B:n näkemyksen mukaan tuohon lautaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toisaalta A on kertonut istuneensa veneen keulassa keulapenkillä selkä menosuuntaan päin ollen kuitenkin kääntäneenä ylävartalonsa mahdollisimman paljon menosuuntaan päin voidakseen tehdä riittävästi havaintoja. A on vielä todennut, että hänen näkökykynsä tilanteessa oli ilman silmälasejakin ollut täysin normaali. Hän on esittänyt näöstään todistuksen, jonka mukaan hänen näkönsä molemmissa silmissä on 0.4, yhteisnäön ollessa 0.5 laseitta. A:n mukaan siten hänen väitetty heikko näkönsä ei ollut ollut syynä sattuneeseen tilanteeseen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A:n on puolestaan pitänyt ymmärtää ja havaita se, että B ei kyennyt veneen ohjaamosta näkemään riittävän hyvin, minkä vuoksi A:lla oli tähystystäjänä veneen keulassa veneen ajaessa ainakin 15 solmun nopeutta kyseisessä tilanteessa ollut erityisen suuri vastuu tehdä havaintoja veneen edessä mahdollisesti olevista esteistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden mielestä vastaajat ovat käytetty ajonopeus, kuljettajan huono näkyväisyys ja valittu ajoreitti huomioonottaen syyllistyneet törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen vaarantamalla vedessä oman laiturinsa päästä noin 15-20 metrin päässä leikkivien C:iden poikien hengen ja terveyden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO 16.2.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitukset

Syyttäjä on vaatinut, että A:lle ja B:lle tuomittuja sakkorangaistuksia korotetaan. Käräjäoikeuden A:lle ja B:lle tuomitsemat rangaistukset ovat tapahtuman olosuhteet huomioon ottaen ja yleiseen oikeuskäytäntöön nähden liian lieviä. A ja B ovat menettelyllään aiheuttaneet vedessä olleille lapsille konkreettista vaaraa.

A ja B ovat vaatineet, että syyksilukemista lievennetään ja että tämän johdosta heille tuomittujen päiväsakkojen lukumäärä alennetaan 15 päiväsakkoon. Lisäksi A ja B ovat vaatineet, että joka tapauksessa päiväsakkojen lukumäärä alennetaan 30 päiväsakkoon. He eivät olleet ajaneet olosuhteisiin nähden huomattavan suurella nopeudella eikä näkyvyyttä ollut huonontanut veneen pleksilasi tai kangaskate. Vene ei ollut osunut surffilautaan, jonka kanssa lapset olivat olleet vedessä leikkimässä. Joka tapauksessa lasten vanhemmat olivat sallineet lasten uida liian kaukana omasta rannasta veneväylällä, joka on erityisesti keskikesällä erittäin vilkkaasti liikennöity. B ei ollut tiennyt lasten olevan vedessä leikkimässä heidän lähtiessään veneellä liikkeelle. Rangaistus on liian ankara.

Vastaukset

Syyttäjä on vaatinut, että A:n ja B:n valitukset perusteettomina hylätään. Lapset olivat vedessä ollessaan joutuneet konkreettiseen hengen tai terveyden vaaraan.

A ja B ovat vaatineet, että syyttäjän valitus perusteettomana hylätään. Vene ei ollut kulkenut niin suurella nopeudella kuin käräjäoikeuden tuomion perusteluista käy ilmi. Lapset olivat olleet leikkimässä vilkkaasti liikennöidyllä veneväylällä.

DC ja GC ovat vaatineet, että A:n ja B:n valitukset perusteettomina hylätään ja että A ja B velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa hovioikeudessa korkoineen. A ja B olivat menettelyllään syyllistyneet törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja aiheuttaneet konkreettista vaaraa lasten hengelle ja terveydelle.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A:n syyllisyys

A:han kohdistettu syyte on lähtenyt siitä olettamuksesta, että A on toiminut veneen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavassa tehtävässä ja siinä rikkonut vesiliikennelain säännöksiä tahallaan tai huolimattomuudesta tavalla, joka on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle.

A on myöntänyt syyllistyneensä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Tällä lausumalla A on hyväksynyt syyttäjän väitteen, että hän on tapahtumahetkellä toiminut veneen tähystäjänä ja ollut siten omalta osaltaan vastuussa veneen turvallisesta kuljettamisesta. A on ollut tietoinen siitä, että veneen kuljettajana toimineen B:n mahdollisuudet tehdä näköhavaintoja veneen kulkusuuntaan ovat olleet puutteelliset.

Veneen tähystäjä voi syyllistyä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen vain laiminlyömällä tähystämisen tai laiminlyömällä ilmoittaa havainnoistaan veneen kuljettajalle. Syyttäjä ei ole asiassa edes väittänyt A:n syyllistyneen tällaiseen laiminlyöntiin. Käräjäoikeuden tuomion perustelujen mukaan A on käräjäoikeudessa kertonut, että hän oli havainnut lapset vedessä ja varoittanut B:tä huutamalla ja käsimerkkejä antamalla. Käräjäoikeuden perusteluista on pääteltävissä, että käräjäoikeus on käsitellessään A:han kohdistettua syytettä tutkinut asiaa myös siltä kannalta, miten A on hoitanut hänelle uskotun tähystäjän tehtävän. Käräjäoikeus ei ole kuitenkaan lukenut A:n syyksi mitään laiminlyöntiä tähystäjän tehtävässä. Koska A:n ei ole edes väitetty syyllistyneen sellaiseen menettelyyn, joka on rikos, A:han kohdistettu syyte on hylättävä riippumatta siitä, miten A on itse suhtautunut menettelynsä rikosoikeudelliseen arviointiin.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla.

TUOMIOLAUSELMA

HYLÄTYT SYYTTEET

Syyte törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 16.7.2003 hylätään ja A vapautetaan hänelle tuomitusta rangaistuksesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Jouko Nikula, Ahti Ikola ja Arto Suomi
Esittelijä Taina Martti

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.