Rovaniemen HO 01.02.2005 84

Ehdollinen tai ehdoton ajokielto, Tieliikennelaki 79 § 1

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 29.7.2004

Käräjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä rattijuopumuksesta rangaistukseen ja määräsi hänet 5 kuukauden ehdolliseen ajokieltoon. Koetusajan päättymispäivä oli 31.12.2005.

Syyttäjä valitti hovioikeuteen ja vaati, että A:lle tuomittu ehdollinen ajokielto määrätään ehdottomaksi.

Syyttäjä lausui, että asiassa oli riidatonta, että ajo-oikeus oli A:lle ammatin takia välttämätön. Yleinen etu kuitenkin vaati ajokiellon määräämistä ehdottomaksi. A oli aikaisemmin kaksi kertaa syyllistynyt törkeisiin rattijuopumuksiin lyhyen ajan sisällä. A:n aikaisemmat rikokset jo estivät ajokiellon määräämisen ehdollisena. A oli jo ennen viimeksi mainittuja rikoksia määrätty ehdolliseen ajokieltoon. Ehdollisen ajokiellon määrääminen uudelleen oli erittäin poikkeuksellista. A:n veren alkoholipitoisuus oli ollut 2,25 promillea. Käräjäoikeuden tuomitsema ajokieltoaika oli niin lyhyt, että siinä oli jo otettu huomioon A:n ajo-oikeuden välttämättömyys työssä.

A vastusti ajokiellon määräämistä ehdottomaksi.

A lausui, että alle puolen kilometrin ajo oli tapahtunut yöaikaan syrjäisellä kylätiellä, jolla ei ollut ollut muuta liikennettä. Teosta ei ollut aiheutunut konkreettista vaaraa toisten turvallisuudelle. Ehdollinen ajokielto oli ollut perusteena sille, että hän oli päässyt jatkuvaan työsuhteeseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus totesi, että ajo-oikeus oli A:lle ammatin takia välttämätön. Kuten käräjäoikeus oli todennut, teosta ei ollut aiheutunut konkreettista vaaraa toisten turvallisuudelle, ajo oli tapahtunut yöaikaan syrjäisellä kylätiellä ja ajomatka oli ollut suhteellisen lyhyt. Mainitut seikat puolsivat ajokiellon määräämistä ehdollisena. A:n veren alkoholipitoisuus oli kuitenkin ollut korkea, 2,25 promillea. Rikosrekisteriotteen mukaan A oli syyllistynyt nyt kysymyksessä olevaan tekoon hänelle 1.10.2002 tehdystä törkeästä rattijuopumuksesta 9.1.2003 tuomitun ehdollisen rangaistuksen koeaikana ja 1.10.2002 tehtyyn tekoon hänelle 16.2.2002 tehdystä törkeästä rattijuopumuksesta 15.8.2002 tuomitun ehdollisen rangaistuksen koeaikana. A:n ajokorttirekisteristä ilmeni, että hänet oli 4.6.1997 määrätty 2 kuukauden ehdolliseen ajokieltoon. Näistä syistä yleinen etu vaati ajokiellon määräämistä ehdottomana.

Käräjäoikeuden tuomitsema 5 kuukauden ehdollinen ajokielto määrättiin ehdottomaksi. Ajokielto alkoi hovioikeuden tuomion antamispäivänä 1.2.2005 ja sen viimeinen voimassaolopäivä oli 30.6.2005.

Lainvoimiasuustiedot:

Lainvoimainen

Päivitetty 19.4.2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.