Itä-Suomen HO 30.08.2005 969

Muutoksenhaku - Vastavalitus - Vastapuoli

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

SAVONLINNAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 21.10.2003

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ PAHOINPITELY
(6700/R/0001260/02)
Rikoslaki 21 luku 6 § 1-3
Rikoslaki 5 luku 1 §

8.7.2002 SAVONLINNA

N ja V ovat yhdessä ja yksissä tuumin tehneet ruumiillista väkivaltaa K:lle työntämällä tämän väkisin alas laiturilta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pahoinpitelyssä on aiheutettu K:lle hengenvaarallinen tila ja sitä on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajan vaatimukset

K on yhtynyt syytteeseen ja vaatinut, että N ja V velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan hänelle korvauksena turmeltuneista ajokortista ja muista asiakirjoista 80 euroa ja vaatteista 50 euroa, kadonneista silmälaseista 343 euroa ja matkapuhelimesta 129 euroa, sairauskuluista 104 euroa, kahden lääkärinlausunnon hankkimiskuluista 47,25 euroa, kivusta ja särystä ja niihin rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä yhteensä 5.000 euroa, kaikki mainitut määrät viivästyskorkoineen rikoksentekopäivästä 8.7.2002 lukien, ja oikeudenkäyntikuluista 1.104,10 euroa viivästyskorkoineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Syyksilukeminen

N ja V ovat 8.7.2002 Savonlinnassa yhdessä ja yksissä tuumin tehneet K:lle ruumiillista väkivaltaa työntämällä K:n laiturilta järveen. Vedessä K on joutunut paniikkiin ja vajonnut alaspäin. K on nostettu vedestä ja elvytetty paikalla.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY V

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Pahoinpitely 8.7.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

YHTEISET LAUSUNNOT

N ja V velvoitetaan yhteisvastuullisesti suorittamaan K:lle korvauksena

  • turmeltuneista ajokortista ja muista asiakirjoista 80 euroa
  • turmeltuneista vaatteista 50 euroa
  • kadonneista silmälaseista 343 euroa
  • kadonneesta matkapuhelimesta 129 euroa
  • sairauskuluista 104 euroa
  • lääkärinlausuntojen hankkimiskuluista 47,25 euroa
  • kivusta ja särystä ja niihin verrattavasta kärsimyksestä 2.500 euroa,

kaikki sanotut määrät viivästyskorkoineen rikoksentekopäivästä 8.7.2002 lukien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viivästyskoron määrä on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Jukka Vaanamo
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 30.8.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

Kihlakunnansyyttäjä on toistaen käräjäoikeudessa esitetyn syytteen vaatinut, että N ja V tuomittaisiin rangaistukseen törkeästä pahoinpitelystä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V on vastavalittajana käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta vastauksestaan ilmenevillä perusteilla vaatinut, että hänen katsottaisiin syyllistyneen pahoinpitelyn asemasta lievään pahoinpitelyyn ja että K:n kivusta ja särystä esittämä korvausvaatimus hylättäisiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syyttäjä ja K ovat vastustaneet N:n ja V:n muutosvaatimuksia perusteettomina. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. K on lisäksi vaatinut, että V:n vastavalittajana esittämä vaatimus korvausvaatimuksen hylkäämisestä jätettäisiin tutkimatta, koska K ei ollut valittanut käräjäoikeuden tuomiosta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Käsittelyratkaisu

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14 a §:n 1 momentin mukaan valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta.

Lainkohdan esitöiden (HE 91/2002 vp, s. 36) mukaan vastavalitus on mahdollinen vain alkuperäisen valituksen tehnyttä asianosaista vastaan. Se, ketkä ovat toistensa vastapuolia, määräytyisi tarkemmin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ilman että asiasta nimenomaan säädettäisiin laissa.

Syyttäjä on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta syyksilukemisen osalta. K, joka on käräjäoikeudessa itse käyttänyt asianomistajan puhevaltaansa ja on huolehtinut yksityisoikeudellisten korvausvaatimustensa esittämisestä, on tyytynyt käräjäoikeuden tuomioon. V on syyttäjän valituksen johdosta tekemässään vastavalituksessa vaatinut muun ohessa K:n korvausvaatimuksen hylkäämistä. Kun syyttäjä ei ole missään vaiheessa ottanut ajaakseen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 3 luvun 9 §:ssä säädetyllä tavalla K:n korvausvaatimuksia, V ei ole syyttäjän vastapuoli hovioikeudessa K:n korvausvaatimusten osalta. V ei niin ollen voi syyttäjän valituksen johdosta tekemässään vastavalituksessa vaatia K:n korvausvaatimuksen hylkäämistä. Sen vuoksi V:n vastavalitus jätetään korvausvaatimuksen hylkäämistä koskevalta osalta tutkimatta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Pertti Jokinen, Kaarina Heino ja Pekka Pärnänen
Esittelijä Heikki Paasonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.