Itä-Suomen HO 01.03.2005 203

Vuokrasopimuksen purkaminen, Häätö, Oikeudenkäyntikulut

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 31.5.2004

Kantaja Kiinteistö Oy J

Vastaaja T

ASIA Häätö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LOPPUTULOS

Kanne hylätään.

Kiinteistö Oy J -nimisellä yhtiöllä ei ole ollut huoneenvuokralain 61 §:n 1 momentin 4-kohdassa mainittua perustetta vuokrasopimuksen purkamiseen.

Yhtiö velvoitetaan suorittamaan Suomen valtiolle/Joensuun oikeusaputoimistolle julkisen oikeusavustajan palkkiona 1.026 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen 1.7.2004 lukien sekä todistelukustannuksina 13 euroa.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

Käräjätuomari Juhani Mähönen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 1.3.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

Kiinteistö Oy J on toistanut - - - - - - - - - - - - - - - - - kanteensa - - - - - - - - - - - - - - - .

T on kiistänyt muutosvaatimukset perusteettomina. T:n oikeudenkäyntiavustajaksi määrätty julkinen oikeusavustaja on vaatinut, että kiinteistöosakeyhtiö velvoitettaisiin korvaamaan valtiolle T:lle hovioikeudessa annetusta yleisestä oikeusavusta 508 euroa korkoineen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Johtopäätökset näytöstä

Hovioikeus on arvioinut näytön samalla tavalla kuin käräjäoikeus ja tehnyt siitä samat johtopäätökset kuin käräjäoikeus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeuden tuomion muuttamiselle ei ole ilmennyt perusteita.

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta.

Kiinteistö Oy J on ilmeisen aiheettomasti pitkittänyt asiaa saattamalla sen hovioikeuden käsiteltäväksi pystymättä esittämään asiassa sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida asian ratkaisua toisin kuin käräjäoikeus on tehnyt. Sen vuoksi asiassa on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8d §:ssä tarkoitettuja painavia syitä velvoittaa Kiinteistö Oy J korvaamaan valtiolle T:lle hovioikeudessa annetusta oikeusavusta 508 euroa ja todistelukustannukset 206,40 euroa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Merja Vanala, Pekka Palomäki ja Maija Liisa Kilpeläinen
Valmistelija Harri Hyvärinen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.