Itä-Suomen HO 10.02.2005 162

Oikeudenkäyntikulut, Oikeusapu

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 4.2.2004

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

2. PAHOINPITELY
(6140/R/0001910/03)
Rikoslaki 21 luku 5 § 1

20.5.2003 JOENSUU

H on tehnyt ruumiillista väkivaltaa V:lle lyömällä V:tä nyrkillä kasvoihin ja siten aiheuttanut V:lle haavan otsaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajan vaatimukset

V:llä ei ollut asiassa mitään vaatimuksia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

Syyksilukeminen

H ja - - - - - - - - - - - - - - - ovat syyllistyneet niihin rikoksiin, joista syyttäjä on vaatinut heille rangaistusta.

Perustelut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Korvausvelvollisuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H ja - - - - - - - - - - - - - ovat oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ssä tarkoitetuin tavoin hävinneet asian. Sen vuoksi he ovat oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaan velvolliset korvaamaan valtiolle sen varoista oikeusapua korvauksetta saaneen asianomistajan oikeudenkäyntiavustajalle maksetun palkkion arvonlisäveroineen. Korvausvelvollisuutta ei voi pitää oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ssä tarkoitetuin tavoin ilmeisen kohtuuttomana pelkästään sillä perusteella, ettei asianomistaja ole oikeudessa esittänyt vaatimuksia, mihin hänellä niin halutessaan kuitenkin olisi ollut oikeus.

SYYTETTY H

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

2) Pahoinpitely 20.5.2003

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LAINKOHDAT

2) Rikoslaki 21 luku 5 § 1
.
KORVAUSVELVOLLISUUS

Valtion varoista maksetaan

  • oikeusapua korvauksetta saavan asianomistaja V:n oikeudenkäyntiavustajaksi määrätylle asianajaja K:lle palkkioksi asian hoitamisen edellyttämän kohtuulliseksi harkitun työmäärän perusteella valmistautumisesta oikeudenkäyntiin (1 h) 84, pääkäsittelystä 303 ja arvonlisäveron määrä 85,14 eli yhteensä 472,14 euroa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhteisvastuulliset korvaukset yhteisellä tuomiolauselmalla

TUOMIOLAUSELMA

YHTEISET LAUSUNNOT

Valtiolle H:n ja - - - - - - - - - - - - - - - - on yhteisvastuullisesti korvattava asianomistaja V:n avustajalle valtion varoista maksettu palkkio 472,14 euroa korkolain 4 § 1 momentin mukaisine korkoineen 5.3.2004 lukien.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Pekka Janhunen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 10.2.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

H on valituksessaan vaatinut, että hänet vapautettaisiin velvollisuudesta korvata valtiolleV:n avustamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Kihlakunnansyyttäjä Jaakko Koponen on vastauksessaan myöntänyt muutosvaatimuksen oikeaksi.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaan, jos oikeusavun saajan vastapuoli olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun tai oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun nojalla velvollinen korvaamaan oikeusavun saajan oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain, hänet on velvoitettava korvaamaan vastaavasti valtiolle sen varoista oikeusapulain nojalla asiassa maksettavaksi määrätyt kustannukset.

Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:stä ilmenevän pääsäännön mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

V:llä ei ole ollut asiassa mitään vaatimuksia. Tämän vuoksi H ei olisi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun nojalla velvollinen korvaamaan V:n oikeudenkäyntikuluja. H:ta ei voida siten pitää V:n hävinneenä vastapuolena harkittaessa, onko H velvollinen oikeusapulain 22 §:n 1 momentin nojalla korvaamaan valtiolle sen varoista oikeusapulain nojalla V:n avustamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY H

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

KORVAUSVELVOLLISUUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H vapautetaan velvollisuudesta korvata valtiolle sen varoista V:n avustajalle käräjäoikeudessa maksettua palkkiota 472,14 euroa korkoineen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Arponen, Juha Voutilainen, Kirsi-Marja Kultala

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.