Itä-Suomen HO 25.01.2005 64

Pahoinpitely, Rangaistuksen määrääminen, Vahingonkorvaus

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 6.7.2004

VAATIMUKSET JA PERUSTEET

Syyttäjä

Syyttäjä on vaatinut vastaajalle rangaistusta seuraavasta rikoksesta:

1. Pahoinpitely
(6140/R/0001382/04)

R on 4.4.2004 Outokummussa tehnyt ruumiillista väkivaltaa S:lle puremalla tätä rinnasta aiheuttaen kipua ja vertavuotavan haavan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asianomistajan vaatimukset

S on yhtynyt syytteeseen ja vaatinut R:n velvoittamista korvaamaan kivusta ja särystä 2 000 euroa, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä 3 200 euroa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pelko C-hepatiitin tarttumisesta on rajoittanut monella tavalla S:n normaalia elämää niin kotona kuin kauppaliikkeessä. Hänellä on ollut unettomuutta ja tapaus on aiheuttanut pelkoa jokapäiväisessä työssä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASTAUS

R on myöntänyt syyllistyneensä pahoinpitelyyn puremalla aiheuttaen asianomistajalle kipua ja verestävän haavan. Hänellä ei ole ollut tarkoitusta aiheuttaa C -hepatiittivaaraa.

R on myöntänyt kivusta ja särystä 100 euroa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Henkisestä kärsimyksestä vaaditun R on kiistänyt perusteeltaan ja katsonut, että määrällisesti korvaus voisi olla enintään 100 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

Vastaaja on syyllistynyt siihen, mistä syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Perusteet

Vastaaja R on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotulla tavalla. Asianomistaja S:n ja todistaja P:n kertomukset tukevat tunnustamista. S ja P ovat kertoneet, että pureminen tapahtui noin viiden metrin päässä pysähtyneestä R:n autosta. Lääkärinlausunnosta käy ilmi, että puremalla S:lle aiheutettu ihohaava on jonkin verran vuotanut verta. R on myöntänyt, että hänellä on C-hepatiitti.

Käräjäoikeus on määrännyt R:n rangaistuksen yleisen rangaistuskäytännön mukaisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Käräjäoikeus katsoo, että S:lle on aiheutunut pahoinpitelystä kipua ja särkyä sekä C-hepatiittitartuntapelon takia kipuun ja särkyyn rinnastettavaa henkistä kärsimystä. Käräjäoikeus pitää kohtuullisina korvauksina kivusta ja särystä 400 euroa sekä kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä 1 500 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SYYTETTY R

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Pahoinpitely 4.4.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

VANKEUS
3 kuukautta vankeutta
Vankeusrangaistus ehdollinen.
Koeaika päättyy 6.7.2006.

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 5 luku 1 §

KORVAUSVELVOLLISUUS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R velvoitetaan suorittamaan korvauksena S:lle

  • kivusta ja särystä 400 euroa,
  • kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä 1 500 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MUUT LAUSUNNOT

Ehdollinen rangaistus voidaan määrätä täytäntöönpantavaksi, jos tuomittu tekee koeaikana rikoksen,
josta hänet tuomitaan ehdottomaan vankeuteen ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan
päättymisestä.

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Käräjätuomari Heikki Piiroinen
Lautamiehet

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 25.1.2005

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

R on valituksessaan pyytänyt, että hänelle tuomittu ehdollinen vankeusrangaistu lievennettäisiin sakoksi. Lisäksi R on pyytänyt, että S:n korvausvaatimus kipuun ja särkyyn rinnastettavasta henkisestä kärsimyksestä hylättäisiin ja että hänen S:lle maksettavakseen tuomittu vahingonkorvaus kivusta ja särystä alennettaisiin 200 euroon. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kihlakunnansyyttäjä on vastauksessaan kiistänyt muutosvaatimukset pahoinpitelysyytteen osalta perusteettomina.

S on vastauksessaan kiistänyt muutosvaatimukset perusteettomina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistuksen määrääminen

Rikoslain 6 luvun 4 §:n mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen.

Oikeuskäytännössä pahoinpitelystä tuomitaan yleensä rangaistukseksi sakkoa. Vankeusrangaistuksen tuomitsemiseen on johtanut esimerkiksi päähän kohdistuva potkiminen, aiheutetun vamman vakavuus, tekovälineen käyttäminen ja teon kohdistuminen puolustuskyvyttömään tai täysin sivulliseen henkilöön. Nyt ei ole kysymys tällaisesta tyypillisesti vankeusrangaistukseen johtavasta pahoinpitelystä.

R on puremalla S:ää aiheuttanut tälle vertavuotavan haavan, jota sinänsä on pidettävä lievänä vammana. R on kuitenkin tiennyt, että hänellä on C-hepatiitti, joka tarttuu veren välityksellä. S on tartuntavaaran vuoksi joutunut käymään verikokeissa. Asianomistajan pureminen tietoisena mahdollisesta C-hepatiittitartunnasta osoittaa R:ssa niin suurta moitittavuutta, että oikeudenmukaisena rangaistuksena R:n menettelystä on pidettävä vankeusrangaistusta.

Korvausvelvollisuus

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden arvion R:n S:lle kivusta ja särystä maksettavaksi tuomitun korvauksen määrästä.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n mukaan sillä, jolle on aiheutettu ruumiinvamma tai muu henkilövahinko, on oikeus saada korvausta kivusta ja särystä. Muuksi henkilövahingoksi katsotaan muun muassa psyykkisen tilan häiriintyminen.

S:n hovioikeudessa esittämästä lääkärinlausunnosta ilmenee, että hepatiittitartunnan selvittämiseksi S:stä on jouduttu ottamaan vasta-ainetutkimuksia varten verikokeita yhden, kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua puremasta ja että tilanne on aiheuttanut huomattavaa ahdistusta ja epävarmuutta, joka on vaikuttanut myös työnteossa keskittymiseen.

S:lle on aiheutunut pitkäaikaista pelkoa ja levottomuutta sen suhteen, oliko hän saanut R:n menettelyn vuoksi hepatiittitartunnan. S:n pelko on ollut perusteltua. Tartunnan pelon aiheuttama psyykkinen paine on ollut laadultaan sellaista, että se oikeuttaa korvaukseen kipuun ja särkyyn verrattavasta kärsimyksestä. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden arvion korvauksen määrästä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tuomiolauselma

Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muuteta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Paavo Eestilä, Tuula Jauhiainen ja Maija Liisa Kilpeläinen
Esittelijä Sisko Heimonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.