Vaasan HO 16.09.2004 1372

Ulosottovalitus - Vuokran ulosmittaus

Asunto-osakeyhtiön osakkeet oli lainvoimaisesti ulosmitattu ja pantu vakuustakavarikkoon A:n saatavista. B oli valittanut osakkeiden ulosmittauksesta ja vakuustakavarikosta väittäen omistavansa osakkeet. B:n valitus oli jätetty lainvoimaisesti tutkimatta. Tämän jälkeen ulosottomies oli ulosmitannut edellä mainituista osakkeista kertynyttä vuokratuloa kahden kuukauden ajalta. B valitti vuokratulojen ulosmittauksesta hovioikeuteen vaatien, että ulosmittaukset kumotaan, koska hän omistaa kysymyksessä olevat osakkeet.

Hovioikeus katsoi, että asunto-osakeyhtiön osakkeista kertyneiden vuokratulojen ulosmittaus ei itse asiassa ollut erillinen saatavan ulosmittaus, vaan aikaisemmin ulosmitattujen osakkeiden tuoton kantaminen. Nyt suoritetun ulosottotoimenpiteen perusteena olivat olleet A:n samat velat kuin lainvoiman saaneissa ulosottotoimenpiteissä. Näin ollen asunto-osakeyhtiön huoneistojen vuokratulojen ulosmittauksessa ja asunto-osakeyhtiön näiden huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ulosmittauksessa oli kysymys siinä mielessä samasta ulosmittausasiasta, ettei oikeudesta vuokran kantamiseen voitu erikseen käydä oikeutta.

Jäsenet: Leena Korkalainen, Osmo Hänninen, Jorma Rudanko
Esittelijä: Eerika Akonniemi

Ulosottolaki 9 luku 6 § 2 momentti
Wrede, R.A.: Ulosottotoimi 1927, s. 334-335
Ellilä, Tauno: Ulosotto-oikeuden yleiset opit 1970, s. 331
Halila, Jouko: Ulosmittaus 1979, s. 47
KKO:2003:132

B pyysi valituslupaa KKO:lta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 10.12.2004 Nro 2860: Ei valituslupaa.

+

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.