Rovaniemen HO 27.09.2004 816

Salassapito, Liikesalaisuus

Ratkaistu 22.9.2004

Diaarinumero R 04/617
Ratkaistu 22.9.2004
Taltionumero 816
Antamispäivä 27.9.2004

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Vaatimus

Yhtiö on pankkiautomaattiin kohdistuneen törkeän varkauden yritystä koskevan rikosasian käsittelyn yhteydessä vaatinut, että haastehakemus määrätään pidettäväksi salassa siltä osin kuin siinä mainitaan automaatin rahamäärä rikoksen tekohetkellä.

Vastaukset

Syyttäjä on vaatinut, että vaatimus hylätään. Syyttäjä on lausunut, että tieto automaatissa tekohetkellä olleesta rahamäärästä oli asianosaisjulkinen ja liittyi rikoksen tunnusmerkistöön.

Käräjäoikeuden päätös

Syytteen kannalta automaatissa tekohetkellä ollut rahamäärä on teonkuvauksen yksi osa ja rikoksen tunnusmerkistötekijä. Automaattien käyttötarkoitus huomioon ottaen on selvää, että kussakin automaatissa on aina oltava vaihteleva määrä rahaa. Rahan määrä vaihtelee jatkuvasti. Syytteestä ja asiakirjoista muutenkaan ei ilmene, mikä kyseisen automaatin rahamäärä on silloin, kun se juuri on täytetty eikä se, milloin automaatin täyttäminen tapahtuu. Asiassa ei ole ilmennyt, onko automaattialalla kilpailevia yrityksiä. Näillä perusteilla ja kun automaatissa tekohetkellä ollut rahamäärä ei ole vakio, automaatin tekohetkellä oleva rahamäärä ei ole sellainen liikesalaisuus, joka voitaisiin määrätä pidettäväksi salassa oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 20 kohdan nojalla.

Yhtiön vaatimus hylätään.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Yhtiö on vaatinut, että tieto pankkiautomaatissa rikoksentekohetkellä olleesta rahamäärästä määrätään pidettäväksi salassa.

Yhtiö on lausunut, että pankkiautomaatin turvallisuusratkaisut ja automaatissa oleva rahamäärä olivat sen liikesalaisuuksia. Tietojen pitäminen salassa oli tärkeää rikosten ennaltaehkäisemiseksi.

Vastaus

Syyttäjä on vaatinut, että valitus hylätään käräjäoikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Yhtiö on ilmoittanut, että sillä ei kilpailullisten syiden vuoksi ollut tarvetta pitää automaatin rahamäärää salassa. Sen sijaan yhtiöllä oli salassapitointressi automaatin rahamäärään liittyvien turvallisuuskysymysten ja -ratkaisujen vuoksi.

Hovioikeus katsoo, että tietoa pankkiautomaatin sisältämästä rahamäärästä voidaan turvallisuuskysymysten vuoksi pitää yhtiön liiketoiminnan kannalta merkityksellisenä tietona, jota yhtiö ei ole tarkoittanut yleisön tietoon ja jonka salassa pitämiseen yhtiöllä voidaan katsoa olevan perusteltua aihetta.

Kysymyksessä on siten oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 1 momentissa ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 20 kohdassa tarkoitettu liikesalaisuus. Sen vuoksi hovioikeus antaa oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain 9 §:n 1 ja 2 momentin nojalla päätöslauselmasta ilmenevän salassapitomääräyksen.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätös salassapitovaatimuksen hylkäämisestä kumotaan.

Hovioikeus määrää, että jutun oikeudenkäyntiaineisto ja tuomio on pidettävä salassa 20 vuotta hovioikeuden päätöksen antamispäivästä lukien siltä osin kuin ne sisältävät tiedon pankkiautomaatissa olleesta rahamäärästä.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.