Rovaniemen HO 07.09.2004 751

Mesästysrikos, Avunanto, Tahallisuus, Metsästyslaki 2 §, RL 48a luku 1 § 1 mom 1 kohta, RL 5 luku 3 § 1 mom

Esittely 22.6.2004

Diaarinumero R 04/310
Esittely 22.6.2004
Taltionumero 751
Antamispäivä 7.9.2004

ASIA KÄSITTELY LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA 2.3.2004

A ja B olivat lokakuussa 2003 ajaneet henkilöautolla metsäautotietä hirvimetsälle B:n toimiessa kuljettajana ja A:n istuessa kyydissä. B oli pysäyttänyt auton, kun A oli sanonut hänelle, että "katso tuolla on metso". Heti tämän jälkeen A oli ampunut metsoa kiväärillä auton välittömästä läheisyydestä. B oli yhdessä A:n kanssa ollut myös etsimässä tämän ampumaa metsoa.

Syyttäjä vaati, että A tuomitaan rangaistukseen metsästysrikoksesta ja metsästyskieltoon ja että A määrätään menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä käytetty kivääri ja ammuttu metso. Lisäksi syyttäjä vaati B:n tuomitsemista avunannosta metsästysrikokseen ja tämän määräämistä metsästyskieltoon.

Käräjäoikeus luki A:n syyksi metsästysrikoksen ja tuomitsi hänet sakkorangaistukseen sekä vaadittuihin menettämisseuraamuksiin ja metsästyskieltoon yhdeksi vuodeksi. B:n osalta käräjäoikeus katsoi jääneen luotettavasti selvittämättä, että tämä olisi syyllistynyt avunantoon metsästysrikokseen.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Syyttäjä vaati valituksessaan, että A:lle tuomittua rangaistusta korotetaan ja metsästyskieltoa pidennetään. B:n osalta syyttäjä toisti käräjäoikeudessa esittämänsä vaatimukset, että B tuomitaan avunannosta metsästysrikokseen ja määrätään metsästyskieltoon.

Syyttäjä lausui A:n osalta, että yleinen lainkuuliaisuus vaati ankaramman rangaistuksen ja pidemmän metsästyskiellon tuomitsemista. B:n osalta syyttäjä lausui, että A:n teko ei olisi ollut mahdollinen, ellei B olisi pysäyttänyt autoa. B:n oli täytynyt ymmärtää, että A ampuisi metsoa välittömästi auton pysäyttämisen jälkeen. Syyttäjän mukaan metson etsiminen sen ampumisen jälkeen oli osa metsästystekoa.

A ja B vastasivat syyttäjän valitukseen ja vaativat sitä hylättäväksi.

B lausui, että hän ei ollut auton pysäyttäessään tiennyt, että A ampuisi metson auton läheisyydestä. Avunanto oli tahallista myötävaikuttamista toisen tahalliseen rikokseen. A:n rikos oli päättynyt sillä hetkellä, kun tämä oli ampunut metson. Metson ampumisen jälkeisillä tapahtumilla ei ollut enää merkitystä, koska B ei voinut syyllistyä avunantoon enää rikoksen tekemisen jälkeen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua A:n osalta.

B:n osalta hovioikeus totesi seuraavaa:

Tapaukseen sovellettavan tekohetkellä voimassa olleen rikoslain 5 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan avunannosta rikokseen tuomitaan se, joka toisen rikosta tehdessä tai sitä ennen tahallansa on neuvolla, toimella tai kehotuksella tekoa edistänyt.

Rangaistava avunanto edellyttää tahallisuutta. B:tä on syytetty ensinnäkin siitä, että hän on edistänyt A:n tekoa pysäyttämällä auton tämän kehotuksesta. B on kiistänyt tienneensä, että A ottaisi aseen ja ampuisi metsoa. Kehotus pysäyttää auto on ollut B:n kannalta yllättävä, eikä metson ampumista voida pitää käräjäoikeuden tuomiossa selostetussa tilanteessa ainoana mahdollisena syynä auton pysäyttämiseen. Näissä olosuhteissa on mahdollista, että B on vasta auton pysäyttämisen jälkeen tullut tietoiseksi A:n aikeesta ampua metso. Näyttämättä on siten jäänyt, että B olisi pysäyttäessään auton tiennyt tai pitänyt tietää, että A ampuisi metsoa. Hovioikeus katsoo kuten käräjäoikeuskin, että B ei ole auton pysäyttämällä tahallaan edistänyt A metsästysrikosta.

B:tä on syytetty myös siitä, että hän on ollut etsimässä A:n ampumaa metsoa. Metsästyslain 2 §:n mukaan metsästyksellä tarkoitetaan muun muassa luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämisen ja tappamisen lisäksi myös saaliin ottamista metsästäjän haltuun.

A:n metsästysrikos on jatkunut saaliin haltuun ottamisella. Etsimällä metsoa B on myötävaikuttanut siihen, että A on saanut saaliin haltuunsa. B on siten tahallaan edistänyt A:n metsästysrikosta etsimällä metsoa sen ampumisen jälkeen.

B ei ole menettelyllään osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta metsästystä koskevista säännöksistä. Sen vuoksi hänen määräämiselleen metsästyskieltoon ei ole edellytyksiä.

Näillä perusteilla hovioikeus tuomitsi B:n sakkorangaistukseen avunannosta metsästysrikokseen.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.