Itä-Suomen HO 11.11.2004 1507

Vastavalitus - Valittajan vastapuoli

IISALMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 24.10.2003

Käräjäoikeus oli tuominnut vastaaja C:n muun muassa asianomistaja A:han kohdistuneesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistukseen ja suorittamaan sillä perusteella korvauksia. Käräjäoikeus oli sitä vastoin hylännyt C:tä vastaan ajetun asianomistaja B:hen kohdistuneeksi väitetyn lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan syytteen ja siihen perustuvat korvausvaatimukset.

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 11.11.2004

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

C valitti hovioikeuteen käräjäoikeuden tuomiosta siltä osin kuin hänet oli tuomittu rangaistukseen A:han kohdistuneeksi väitetystä rikoksesta ja sitä koskevan vahingonkorvausvaatimuksen osalta.

X alaikäisen B:n huoltajana vaati C:n valituksen johdosta tekemässään vastavalituksessa, että C tuomittaisiin rangaistukseen käräjäoikeudessa esitetyn syytteen mukaisesti myös B:hen kohdistuneesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja että C velvoitettaisiin suorittamaan B:lle rikoksen johdosta vahingonkorvausta.

C vastusti vastauksessaan B:n muutosvaatimuksia.

KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

Hovioikeus on ottanut erikseen kirjallisessa menettelyssä ratkaistavakseen B:n puolesta tehdyn vastavalituksen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 14a §:n 1 momentin mukaan valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta.

Kun C:n valitus ei miltään osin koske B:tä, B:tä ei ole pidettävä hovioikeudessa C:n vastapuolena. Sen vuoksi B:llä ei ole oikeutta tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden tuomiosta.

B:n vastavalitus jätetään tutkimatta.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Juha Voutilainen, Matti Hakkarainen, Helena Lindgren
Esittelijä Seppo Isometsä

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.