Itä-Suomen HO 04.11.2004 1463

Yksityishenkilön velkajärjestely - Selvittäjän palkkio - Korvausvelvollisuus valtiolle

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

KUOPION KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS 23.4.2004

SELOSTUS ASIASTA

Kuopion käräjäoikeus on 5.9.2003 antamallaan päätöksellä aloittanut V:n velkajärjestelyn ja määrännyt selvittäjäksi asianajaja N:n.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V on 20.2.2004 käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjelmässä pyytänyt, että velkajärjestelyn maksuohjelma lopetetaan eikä asiaa käsitellä käräjäoikeudessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RATKAISU

Asia jätetään peruutuksen johdosta sillensä. Samalla käräjäoikeus määrää, että velkajärjestelyn alkamisen oikeusvaikutukset lakkaavat.

Kulujen korvaus ja palkkio

Valtion varoista maksetaan asianajaja N:lle korvaukseksi tarpeellisista kuluista 211,43 euroa ja palkkioksi selvittäjän tehtävästä 720 euroa sekä arvonlisäveroa 204,92 euroa eli yhteensä 1.136,35 euroa.

V velvoitetaan korvaamaan valtiolle edellä selvittäjälle valtion varoista maksettavaksi määrätty 1.136,35 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 70 §:n mukaan, jos hakemus hylätään, selvittäjän saatava on määrättävä kokonaisuudessaan maksettavaksi valtion varoista ja velallisen on korvattava valtiolle sen varoista maksettu saatava, jos hakemuksen hylkääminen on perustunut siihen, että velallinen on laiminlyönyt menettelyyn liittyviä velvollisuuksiaan.

V on peruuttanut hakemuksensa sen jälkeen, kun selvittäjä on jo laatinut hänelle maksuohjelman ja selvittäjälle ovat syntyneet edellä mainitut kustannukset. Käräjäoikeus katsoo, että hakemuksen peruuttaminen voidaan rinnastaan hakemuksen hylkäämiseen velallisen takaisinmaksuvelvollisuutta valtiolle harkittaessa. V on näin ollen velvollinen korvaamaan valtiolle kaikki maksuohjelmaehdotuksen laatimisesta aiheutuneet kustannukset.

LAINKOHDAT

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 70 §
Asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta 1 § ja 2 §.

Asian ratkaissut käräjäoikeuden jäsen:

ma käräjätuomari Leena Ruuskanen

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS 4.11.2004

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

V on valituksessaan vaatinut, että hänet vapautettaisiin velvollisuudesta korvata selvittäjän palkkiota valtiolle, koska korvausvelvollisuus ei perustunut lakiin.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa ei ole säädetty erikseen siitä, miten selvittäjän palkkion osalta on meneteltävä siinä tapauksessa, että velallisen hakemus jää hänen peruutettua sen sillensä. Hovioikeus katsoo, että sanottua tilannetta ei voi ilman eri perusteita rinnastaa siihen, että hakemus hylätään sillä perustella, että velallinen on laiminlyönyt menettelyyn liittyviä velvollisuuksiaan. Käräjäoikeuden ei olisi näin ollen tullut mainitsemallaan perusteella velvoittaa V:tä korvaamaan valtiolle sen varoista selvittäjälle maksettavaksi määrättyä määrää.

Päätöslauselma

Käräjäoikeuden päätöstä muutetaan V:n korvausvelvollisuuden osalta. V vapautetaan velvollisuudesta korvata valtiolle selvittäjälle valtion varoista maksettavaksi määrättyä 1.136,35 euroa, mikä määrä jää näin ollen valtion vahingoksi.

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Markku Ukkola, Helena Lindgren, Jukka Soininen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.