Itä-Suomen HO 25.10.2004 1424

Rangaistuksen mittaaminen - Kohtuullistamisperuste

KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU

HOVIOIKEUSKÄSITTELY

RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ

JOENSUUN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 22.6.2004

SELOSTUS ASIASTA

Syyttäjän rangaistusvaatimus

1. TÖRKEÄ LIIKENNETURVALLISUUDEN VAARANTAMINEN
(6140/R/0001705/04)
Rikoslaki 23 luku 2 § (545/99)
Tieliikenneasetus 3 § 2

25.4.2004 KONTIOLAHTI

L on kuljettanut henkilöautoa Kontioniementiellä 149 kilometrin tuntinopeudella alueella, jossa suurin sallittu nopeus on rajoitettu liikennemerkein 60 kilometriin tunnissa. Ottaen huomioon ylinopeuden suuruus ja liikenneolosuhteet Kontioniementiellä L on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ylittänyt huomattavasti suurimman sallitun nopeuden tavalla, joka on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle.

Syyttäjän muut vaatimukset

Ajokiellon määrääminen
L on määrättävä ajokieltoon.
Tieliikennelaki 75 § ja 78 §

VASTAUS

L on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotuin tavoin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TUOMION PERUSTELUT

Syyksilukeminen

L on syyllistynyt siihen rikokseen, josta syyttäjä on vaatinut hänelle rangaistusta.

Perusteet

L on tunnustanut menetelleensä syytteessä kerrotuin tavoin. Tapahtumatiedot tukevat tunnustamista.

SYYTETTY L

TUOMIOLAUSELMA

SYYKSI LUETUT RIKOKSET

1) Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 25.4.2004

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
100 päiväsakkoa a 6 euroa = 600 euroa

LAINKOHDAT

1) Rikoslaki 23 luku 2 §
Tieliikenneasetus 3 § 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet käräjäoikeuden jäsenet:

Notaari Anu Kuokkanen
Lautamiehet: Teräs Anne, Karttunen Unto, Kemppi Jarkko

ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUS TUOMIO 25.10.2004

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDEN PÄÄKÄSITTELYSSÄ

L on vaatinut, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
että rangaistusta alennettaisiin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. L:lle tuomittu rangaistus oli kohtuuton. Rangaistusta oli kohtuullistettava rikoslain 6 luvun 7 §:n 1 kohdan nojalla. L oli suorittamassa asevelvollisuuttaan ja hänet oli valittu autonkuljettajakoulutukseen, jonka vuoksi hänen asevelvollisuusaikansa pidennettiin 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Nyt kysymyksessä olevan tapauksen vuoksi L siirrettiin toisiin tehtäviin. Hänellä ei ollut enää mahdollisuutta saada sanottua koulutusta eikä sitä vastaavaa ajokorttia. Hänen asevelvollisuusaikansa pysyi 12 kuukauden mittaisena, vaikka muut L:n kanssa samoissa tehtävissä olevat suorittivat asevelvollisuuden 6 kuukaudessa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apulaissyyttäjä Janne Ervasti on vastustanut muutosvaatimuksia perusteettomina.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rangaistusseuraamuksen mittaaminen

L:n syyksi luettu ajo on tapahtunut sellaisissa suhteellisen hyvissä liikenneolosuhteissa, että teon vaarallisuus ja moitittavuus eivät edellytä ankarampaa sakkorangaistusta kuin tällaisesta ylinopeudesta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena yleensä tuomitaan.

Rikoslain 6 luvun 7 §:n 1 kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana on otettava huomioon tekijälle rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus, jos vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi näistä syistä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen. Tällaisena kohtuullistamisperusteena otetaan huomioon, että L:n asevelvollisuusaika on vaatimuksissa kerrotuin tavoin pysynyt 12 kuukauden pituisena, vaikka hän on menettänyt mahdollisuutensa saada tuohon aikaan liittyvä autonkuljettajakoulutus ja sitä vastaava ajokortti. Oikeudenmukainen rangaistus on 40 päiväsakkoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

SYYTETTY L

TUOMIOLAUSELMA

Muutokset käräjäoikeuden tuomioon

RANGAISTUSSEURAAMUKSET

SAKKO
40 päiväsakkoa a 6 euroa = 240 euroa
Rangaistusta alennettu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asian ratkaisseet hovioikeuden jäsenet:

Heikki Laakso, Eija Pitkänen, Tuula Korhonen

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.