Rovaniemen HO 27.06.2002 380

Yhteishuoltajuus, Tietojensaantioikeus

Esittely 30.4.2002

Diaari numero S 02/134
Esittely 30.4.2002
Taltio numero 380
Antamispäivä 27.6.2002

KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS

Käräjäoikeus hylkäsi A:n vaatimuksen siitä, että hänelle määrätään oikeus saada hänen ja B:n yhteisen lapsen C:n koulumenestystä ja terveyttä koskevia tietoja suoraan viranomaisilta. Käräjäoikeus katsoi, että A sai riittävässä määrin mainitut tiedot B:ltä, jonka huollossa C oli.

VAATIMUKSET JA ASIAN KÄSITTELY HOVIOIKEUDESSA

A vaati, että hänelle määrätään oikeus saada tiedot C:n terveydentilasta koulun terveydenhoitohenkilökunnalta sekä koulunkäynnin edistymistä koskevat tiedot C:n opettajilta.

B vaati, että A:n valitus hylätään.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

A vaatimuksen mukaisen määräyksen antaminen tarkoitti sitä, että lapsen huolto uskotaan myös sille vanhemmalle, joka haluaa saada tietoja eli että lapsi on vanhempiensa yhteishuollossa. Yhteishuolto on tällöin rajoitettua siten, että toiselle huoltajalle kuuluu vain tietyt huoltajan tehtävät, oikeudet tai velvollisuudet.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 9 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi tarvittaessa antaa määräyksiä huoltajan tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä, jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken. Asia on ratkaistava silmälläpitäen lapsen etua.

Hovioikeus katsoi, että C:n edun mukaista on, että A saa haluamansa tiedot C:n koulunkäynnistä suoraan kouluviranomaisilta ja terveydentilaa koskevat tiedot suoraan terveydenhoitohenkilökunnalta.

Käräjäoikeuden päätöstä muutettiin siten, että C uskottiin A:n ja B:n yhteishuoltoon siten, että B:n osalta huolto rajoittuu oikeuteen saada tietoja C:n koulunkäyntiin liittyvistä asioista kouluviranomaisilta ja terveydentilaan liittyvistä asioista terveydenhoitohenkilökunnalta.

Ks. KKO:2003:7

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.