Rovaniemen HO 31.08.2001 490

Määräaika, Muutoksenhaku, Sakon muuntorangaistus

Esitelty 15.8.2001

Diaarinumero R 01/22
Esitelty 15.8.2001
Taltionumero 490
Antamispäivä 31.8.2001

KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Käräjäoikeus oli antanut päätöksen 29.9.2000/ MR 00/511 A:n muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa. A oli käräjäoikeuteen 30.10.2000 osaksi virka-ajan päättymisen jälkeen saapuneella valituskirjelmällä valittanut käräjäoikeuden päätöksestä. Käräjäoikeus oli ratkaisullaan 24.11.2000 päättänyt valituksen tutkimatta jättämisestä myöhästymisen vuoksi.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitukset

A vaati, että valituksen tutkimatta jättämistä valituskirjelmän myöhästymisen vuoksi koskeva käräjäoikeuden päätös 24.11.2000 kumotaan ja valitus tutkitaan.

A lausui, että hän oli toimittanut valituskirjelmänsä käräjäoikeudelle telekopiolähetyksenä määräajassa 30.10.2000 ennen virka-ajan päättymistä.

A vaati, että käräjäoikeuden päätös 29.9.2000 sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa kumotaan ja muuntorangaistuksen määräämistä lykätään kuudella kuukaudella.

A lausui, että hän ei kyennyt välittömästi maksamaan sakkojaan taloudellisten ja terveydellisten olosuhteidensa vuoksi. A suoritti parhaillaan vapausrangaistusta keskusvankilassa. Polvivamman vaatima leikkaushoito kuntoutuksineen tuli viivästyttämään A:n siirtymistä keskusvankilasta avolaitokseen paremmin palkattuun työhön. Muuntorangaistuksen määrääminen tuotti myös A:n perheelle kohtuutonta haittaa.

Virallinen syyttäjä ei vastannut valituksiin.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

A oli valittaessaan käräjäoikeuden sakon muuntorangaistusta koskevasta päätöksestä 29.9.2000/MR/00/511 toimittanut käräjäoikeudelle kaksisivuisen valituskirjelmän, jonka liitteenä oli ollut käräjäoikeuden antama valitusosoitus. Valitusosoituksen liittäminen valituskirjelmään oli ollut tarpeetonta. Käräjäoikeuden telekopiolähetysten liikenneraportista ilmeni, että A:n käräjäoikeudelle toimittamista kolmesta sivusta ensimmäisen sivun vastaanottaminen oli alkanut kello 16.14 ja lähetys kokonaisuudessaan oli kestänyt 1 minuutin 42 sekuntia. Hovioikeus piti todennäköisenä, että A:n toimittamasta asiakirjasta kaksi ensimmäistä sivua, eli A:n valitus kokonaisuudessaan oli saapunut virka-ajassa.

A oli ollut haastettuna poissa käräjäoikeuden istuntokäsittelystä. A ei ollut sakon muuntorangaistusta koskevassa valituksessaan esittänyt riittäviä perusteita muuntorangaistuksen määräämisen lykkäämiseen. A oli lisäksi hovioikeudelle valittaessaan saanut jo tosiasiallisesti hyväkseen maksuaikaa sakkojen maksamiseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen 24.11.2000 valituksen tutkimatta jättämisestä ja tutki valituksen.

Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä 29.9.2000/MR 00/511 muuntorangaistuksen määräämisestä.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.