Vaasan HO 11.06.1999 635

Todistelukustannukset - Korvausvelvollisuus - Huumausainerikos

Huumausainerikoksesta rangaistukseen tuomittua ei velvoitettu korvaamaan valtiolle veri- ja virtsanäytteen huumausainepitoisuutta koskevasta kansanterveyslaitoksen tutkimuksesta aiheutuneita kuluja, koska laissa ei ole erityistä säännöstä tämänkaltaisten kulujen korvaamisesta.

Vrt. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (11.7.1997/689) 9 luku 1 § 1 momentti

Ks. HelHO:1996:8 HE 82/1995 s. 116 ss.

Jäsenet: Robert Liljenfeldt, Jorma Rudanko ja Pirkko Loukusa, joka myös esitteli asian.

Jutussa on pyydetty valituslupa KKO:lta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu 29.9.1999 Nro 2617: Virallisen syyttäjän tekemä Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakemus on toimitettu suoraan hovioikeuteen, vaikka syyttäjän olisi pitänyt toimittaa hakemuksensa valtakunnansyyttäjälle, joka yleisistä syyttäjistä annetun lain 4 §:n 4 kohdan mukaan edustaa syyttäjiä Korkeimmassa oikeudessa ja jonka välityksellä syyttäjien muutoksenhakemukset Korkeimpaan oikeuteen eräiden asiakirjojen lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n 3 momentin mukaan on toimitettava hovioikeudelle. Koska muutoksenhakemusta ei ole määräajassa toimitettu laissa säädetyllä tavalla, Korkein oikeus jättää hakemuksen tutkimatta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.