Rovaniemen HO 16.12.1999 891

Oheissakko

Esittely 16.12.1999

Diaarinumero R 99/597
Esittely 16.12.1999
Taltionumero 891
Antopäivä 28.12.1999

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Syyte

Virallinen syyttäjä vaati A:lle rangaistusta törkeästä rattijuopumuksesta, koska A oli 23.8.1999 Oulussa kuljettanut henkilöautoa yleisellä tiellä nautittuaan sitä ennen alkoholia niin, että hänellä oli ollut ainakin 1,01 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa ja olosuhteet olivat olleet sellaiset, että teko oli ollut omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta.

Oulun käräjäoikeuden tuomio 28.9.1999

Käräjäoikeus tuomitsi A:n törkeästä rattijuopumuksesta 50 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen 31.12.2000 päättyvin koetusajoin sekä määräsi A:n ajokieltoon, jonka viimeinen voimassaolopäivä oli 23.2.2000.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

Virallinen syyttäjä vaati, että A tuomitaan ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella ehdottomaan sakkorangaistukseen. Syyttäjä lausui, että oheissakko oli säännönmukainen seuraamus rattijuopumusrikoksissa. Asiassa ei ollut tullut ilmi sellaisia seikkoja, joiden perusteella oheissakko olisi tullut jättää tuomitsematta.

Vastaus

A ei antanut häneltä pyydettyä vastausta valitukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISUN PERUSTELUT

Hovioikeus totesi, että ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n 4 momentin mukaan rikoksentekijä voitiin tuomita ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella ehdottomaan sakkorangaistukseen, milloin ehdollista vankeusrangaistusta yksinään oli pidettävä riittämättömänä seuraamuksena rikoksesta.

Vakiintuneen rangaistuskäytännön mukaan ehdoton sakkorangaistus oli säännönmukainen oheisseuraamus tuomittaessa rikoksentekijä ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä rattijuopumuksesta. Asiassa ei ollut käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella ehdollinen vankeusrangaistus yksinään olisi katsottava riittäväksi seuraamukseksi A:n rikoksesta. Sen vuoksi A tuomittiin ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella ehdottomaan sakkorangaistukseen.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Hovioikeus muutti käräjäoikeuden tuomiota siten, että tuomitsi A:n ehdollisen vankeusrangaistuksen ohella 30:een 20 markan määräiseen päiväsakkoon eli maksamaan sakkoa 600 markkaa. Muilta osin hovioikeus jätti käräjäoikeuden tuomion pysyväksi.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.