Rovaniemen HO 08.12.1999 821

Jutun palauttaminen

Esittely 20.9.1999

Diaarinumero R 99/183
Esittely 20.9.1999
Taltio 821
Antopäivä 8.12.1999

ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA

Oulun käräjäoikeus oli tuominnut A:n näpistyksen yrityksestä sakkorangaistukseen ja vahingonkorvauksiin. Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan toteennäytetyksi, että A oli B Oy:n omistamassa kauppaliikkeessä yrittänyt anastaa farmarihousut.

VAATIMUKSET HOVIOIKEUDESSA

Valitus

A on vaatinut, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään.

A on perusteluna vaatimukselleen lausunut, että hän ei ollut anastanut housuja ja että myyjä oli erehtynyt henkilöstä.

A on pyytänyt, että hovioikeus toimittaa asiassa pääkäsittelyn.

Vastaus

Syyttäjä on vastannut valitukseen ja vaatinut sen hylkäämistä.

HOVIOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

A on esitutkinnassa ja käräjäoikeudelle toimittamassaan kirjallisessa lausumassa kiistänyt syyllistyneensä kysymyksessä olevaan rikokseen.

A:lle toimitetussa haasteessa oli ilmoitettu, että A:n ei tarvitse saapua käräjäoikeuden istuntoon, sillä asia voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta. A on jäänyt pois käräjäoikeuden pääkäsittelystä eikä myöskään asiamies ollut edustanut A:ta pääkäsittelyssä. Käräjäoikeus oli siitä huolimatta tutkinut asian ja kuultuaan todistajaa ratkaissut sen.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 1 §:n mukaan asianosainen määrätään saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti sakon uhalla, jollei katsota, ettei hänen henkilökohtainen läsnäolonsa asian selvittämiseksi ole tarpeen.

Mainitun lain 8 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetään, että asia voidaan tutkia ja ratkaista vastaajan poissaolosta huolimatta, jos hänen läsnäolonsa asian selvittämiseksi ei ole tarpeen.

Edellä mainittujen lainkohtien säätämiseen johtaneiden lainvalmistelutöiden (HE 82/1995 vp s. 23-24 ja 114-115) mukaan asianosaisen omalla kertomuksella tapahtumain kulusta on suuri todistusarvo. Sen vuoksi asianosaisen henkilökohtainen läsnäolo rikosasian pääkäsittelyssä on pääsääntö. Rikosasian käsitteleminen edellyttää yleensä sitä, että syyttäjän ja vastaajan puolesta vastataan puolin ja toisin esitettyihin vaatimuksiin ja väitteisiin ja luodaan siten pohja asian ratkaisemiselle. Asia voidaan kuitenkin luotettavasti selvittää ilman vastaajan läsnäoloa esimerkiksi silloin, kun vastaaja on esitutkinnassa tunnustanut tehneensä syytteessä tarkoitetun teon, kun käsillä olevasta rikoksesta on vakiintunut normaalirangaistus ja kun asiassa ratkaistavat muutkin kysymykset ovat sellaisia, että vastaajan kannanotot eivät juurikaan vaikuta siihen, miten tuomioistuin voi asian ratkaista. Näin on lähinnä selvässä asiassa, jossa syytetty ei kiistä syyllisyyttään ja jossa hänen läsnäolonsa pääkäsittelyssä olisi vain muodollisuus.

Kun otetaan huomioon, että A oli kiistänyt syyllistyneensä kysymyksessä olevaan tekoon, ja käräjäoikeudessa on vastaanotettu syyllisyyskysymyksestä todistelua, käräjäoikeuden ei olisi tullut ratkaista asiaa kuulematta A:ta henkilökohtaisesti istunnossa.

Ratkaisu

Käräjäoikeuden tuomio kumotaan ja juttu palautetaan käräjäoikeuteen, jonka tulee ilmoituksetta ottaa se uudelleen käsiteltäväkseen tämän päätöksen saatua lainvoiman.

Lainvoimaisuustiedot:

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.