Vaasan HO 30.06.1998 756

Konkurssi - Uskottu mies - Pesänhoitaja - Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku

Käräjäoikeus oli määrännyt A:n ja B:n konkurssipesien uskotuksi mieheksi asianajaja C:n. A ja B valittivat hovioikeuteen vaatien, että uskotuksi mieheksi määrätään asianajaja D.

Konkurssisäännön 51 §:n 4 momentin (1218/97) mukaan uskotun miehen määräämistä koskevaan tuomioistuimen päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Lain esitöissä (HE 49/1997 vp) olevan yksiselitteisen kannanoton mukaan valitusoikeus on kuitenkin vain konkurssivelkojilla eikä esimerkiksi velallisilla, joilla on sen sijaan oikeus hakemuksella vaatia pesänhoitajan vapauttamista tehtävästään konkurssisäännön 61 §:n 1 momentin mukaisilla perusteilla.

Hovioikeus jätti valituksen tutkimatta.

KKO:1996:37

HE 49/1997 vp s. 16

Könkkölä-Liukkonen: Konkurssimenettely, 1995, erityisesti ss. 103-104

Vrt. Viljanen: Eräs muutoksenhakukysymys konkurssijutussa, LM 1981 ss. 684-697, erityisesti ss. 693-694

Jäsenet: Hannu Rajalahti, Seppo Männikkö ja Pirjo Latvala (sj.)

Esittelijä: Kari Turtiainen

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.