Helsingin HO 30.12.1998 3932

Käräjäviskaali - Tuomioistuimen päätösvaltaisuus

Kysymys käräjäviskaalin oikeudesta toimia käräjäoikeuslain 3 b §:n ja 17 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla lautamieskokoonpanon puheenjohtajana rikosasiassa, "jossa asiassa ilmenevien seikkojen vallitessa voi seurata muu tai ankarampi rangaistus kuin sakko tai kaksi vuotta vankeutta".

Hovioikeus katsoi, että käräjäviskaalin valtuuksia koskevaa käräjäoikeuslain 17 §:n 2 momentin 4 kohdan sanamuotoa ei voitu lainvalmisteluasiakirjoista ilmenevät oikeusturvanäkökohdat huomioon ottaen tulkita laajentavasti. Sen vuoksi ankarimmalla rangaistuksella tarkoitetaan säännöksessä sitä ankarinta rangaistusta, joka syytteessä mainitusta rikoksesta voidaan syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa tehtynä rangaistussäännöksen mukaan tuomita, eikä rikoksesta tuomittavaa tosiasiallista rangaistusta. Kun syyte koski törkeää ryöstöä, josta säädetty ankarin rangaistus on kymmenen vuotta vankeutta, käräjäviskaali ei ollut toimivaltainen käräjäoikeuden puheenjohtajana lautamieskokoonpanossa käsittelemään ja ratkaisemaan asiaa.

Hovioikeus kumosi ja poisti käräjäoikeuden tuomion viran puolesta.
Asia palautettiin käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeuslaki 17 § 2 mom 4 Käräjäoikeuslaki 3 b §

HE:252/1994

Vrt. KKO:1998:69

Läsnä: Varpu Lahti, Pentti W. Korhonen ja Pauli Viitanen Esittelijä: Merja Halme-Korhonen

Lainvoimainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.