Vaasan HO 17.10.1997 1525

Oikeudenkäyntimenettely - Muutoksenhaku - Tutkimatta jättäminen - Telekopiolaite

VALITUSKIRJELMÄ

Sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi tuomioistuimelle silloin, kun se on tuomioistuimen käytettävissä vastaanottolaitteessa siten, että se on tulostettavissa. Mikäli tästä ajankohdasta ei kuitenkaan ole selvitystä, sähköinen viesti katsotaan mainitun säännöksen 2 momentin mukaan saapuneeksi sinä ajankohtana, jona se on lähetetty, mikäli lähettämisajankohdasta esitetään luotettava selvitys.

Ajankohdasta, milloin määräajan viimeisenä päivänä telefaxina lähetetty 24-sivuinen valituskirjelmä oli ollut käräjäoikeuden käytettävissä niin, että se oli ollut tulostettavissa, ei ollut käräjäoikeuden telekopiolaitteen liikennöintiraportista saatavissa riittävän luotettavaa selvitystä. Valituskirjelmän viimeinen sivu oli asianajotoimiston telekopiolaitteen luotettavana pidettävän kellomerkinnän mukaan lähetetty kello 16.13. Valituskirjelmä katsottiin saapuneeksi määräajassa.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Osa valituskirjelmässä mainituista liitteistä on ollut tulostettavissa ilmeisesti vasta kello 16.15 päättyneen määräajan jälkeen.

Oikeudenkäymiskaaren 25 ja 26 luvun säännöksissä on eroteltu toisistaan valitus ja sen liitteet. Kaaren 26 luvun 1 ja 2 §:ssä on säädetty valituksen täydentämismenettelystä. Täydentämismahdollisuuden edellytykseksi on asetettu valituksen saapuminen määräajassa. Täydentäminen voi koskea, paitsi valituksen sisältöä, myös valituskirjelmässä mainittuja kirjallisia todisteita, joita ei ole toimitettu valituskirjelmän yhteydessä.

Säännöksistä voidaan päätellä, että valituskirjelmää ja siinä mainittuja tai siihen liitettyjä kirjallisia todisteita ei ole tarkoitettu käsiteltäväksi samalla tavoin ratkaistaessa kysymystä valitusmääräajan noudattamisesta. Myös käräjäoikeuden tuomioon liitetyssä valitusosoituksessa on mainittu, että valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä kanslian aukioloaikana. Koska kirjallisten todisteiden valituskirjelmän yhteydessä kokonaan toimittamatta jättämisenkin vaikutus voi korjautua täydentämismenettelyllä, olisi epäjohdonmukaista, jos kirjallisten todisteiden toimittaminen valituskirjelmän yhteydessä oma-aloitteisesti, mutta vasta valitusmääräajan jälkeen, aiheuttaisi valituksen jättämisen tutkimatta.

Liitteiden mahdollinen saapuminen osaksi vasta määräajan jälkeen ei vaikuttanut valituksen tutkimiseen.

Ratkaisuun ei saa hakea erikseen muutosta. Valitusosoitus myöhemmän pääasiaratkaisun yhteydessä.

Jäsenet: Erkki Rintala, Hannu Rajalahti ja Pirjo Latvala.

Esittelijä: Timo Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.