Vaasan HO 06.10.1997 1433

Materiaalinen prosessinjohto - Selventävä, korjaava ja informatiivinen funktio - Jutun palauttaminen

Ulosotonhaltija oli ulosottolain 4 luvun 10 §:n nojalla neuvonut X Oy:n konkurssipesää ajamaan omistusoikeuden vahvistamiskannetta Y:n veloista ulosmitattuun omaisuuteen käräjäoikeudessa.

Konkurssipesä, joka ei ollut Y:n velkoja, oli nostanut kanteen ja vaatinut, että kysymyksessä olevan ulosmitatun omaisuuden omistusoikeus määrätään kuulumaan sille.

Perusteena vaatimukselleen konkurssipesä oli vedonnut takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain säännösten mukaisiin takaisinsaantiperusteisiin.

Konkurssipesän kanteessa esitetty vaatimus ja sen perusteet ovat olleet ristiriidassa keskenään. Käräjäoikeuden olisi pitänyt havaitessaan sanotun ristiriidan ja jutun asianosaisilla olleen väärän käsityksen siitä, mitä oikeussäännöksiä tapaukseen on sovellettava, kiinnittää heidän huomiotaan asiaan ja pyytää täydentämään esitettyjä tosiseikastoja.

Koska käräjäoikeus oli laiminlyönyt tämän velvollisuutensa, juttu palautettiin käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Jyrki Virolainen: Materiaalinen prosessinjohto, 1988, s. 60-81, 305-322 Jyrki Virolainen: Alioikeusuudistus, 3. painos. 1993, s. 98-105 Juha Lappalainen: Alioikeusuudistus 1987 ja 1991, 1991, s. 102-110

Jäsenet: Björn Hagman, Raija Liljenfeldt, Johan Eklund

Esittelijä: Marjatta Berg

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.