Vaasan HO 23.05.1997 801

Yksityishenkilön velkajärjestely - Selvittäjä - Kelpoisuus

A oli toiminut B:n ja C:n velkajärjestelyssä selvittäjänä.
Maksuohjelman vahvistamisen jälkeen B oli ottanut A:n yhteyttä,
koska B:n ja C:n kuukausittainen maksuvara oli pienentynyt.
A oli neuvonut B:tä maksuohjelman muuttamishakemukseen tarvittavien asiakirjojen hankkimisessa, arvioinut muutosten merkitystä maksuohjelman kannalta ja laatinut maksuohjelman muuttamista koskevan hakemuksen. Käräjäoikeus oli määrännyt A:n selvittäjänä laatimaan ehdotuksen muutetuksi maksuohjelmaksi.

Selvittäjällä on keskeinen asema yksityishenkilön velkajärjestelyssä,
koska hänen laatimansa selvitystyö ja maksuohjelmaehdotus ovat tuomioistuimen harkinnan perusteena. Maksuohjelmaehdotusta laatiessaan selvittäjä joutuu ottamaan kantaa riitaisiinkin kysymyksiin ja niiden vaikutukseen ehdotuksensa sisältöön. Tämän vuoksi on tärkeää, että selvittäjää voidaan pitää riippumattomana ja tasapuolisena.

A:n toimiminen B:n ja C:n avustajana maksuohjelman muuttamista koskevassa asiassa on ollut omiaan vaarantamaan hänen riippumattomuutensa ja tasapuolisuutensa selvittäjänä. Tähän arvioon ei vaikuttanut se, että avustaminen oli tapahtunut maksutta. Tämän vuoksi A ei ollut velkajärjestelylain 65 §:n tarkoittamalla tavalla kelpoinen selvittäjän tehtävään.
Hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätökset A:n määräämisestä selvittäjäksi ja palautti asian käräjäoikeuteen.

Jäsenet: Hovioikeudenlaamanni Eero Kivimäki, hovioikeudenneuvokset Olli Varila ja Jorma Latvala

Esittelijä: Petteri Korhonen

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.