Rovaniemen HO 21.05.1997 440

OK 26 luvun 11 a §:n tulkinta - Omavelkainen takaus - Vanhentuminen - Konkurssituomio

Kantaja oli kanteessaan käräjäoikeudessa ilmoittanut, että päävelallisen konkurssi oli eräännyttänyt saatavan, josta omavelkaiset takaajat olivat sitoutuneet vastaamaan. Takaajat puolestaan olivat käräjäoikeudessa vastustaneet kannetta muun muassa sillä perusteella, että takaus oli vanhentunut.
Käräjäoikeus oli katsoen päävelallisen konkurssin eräännyttäneen takaussaatavan siten, kuin kantaja oli ilmoittanut, hylännyt takaajien väitteen vanhentumisesta ja velvoittanut heidät suorittamaan takauksensa perusteella saatavan kantajalle.
Hakiessaan muutosta käräjäoikeuden tuomioon takaajat eivät hovioikeudessa enää vedonneet siihen, että takaus olisi vanhentunut. Vaikka 1.12.1993 voimaan tulleen konkurssisäännön 96 §:n muutoksen johdosta konkurssituomiolla yksin ei enää katsottu olevan takaussaatavan eräännyttävää vaikutusta, takauksen mahdollinen vanhentuminen konkurssin perusteella ei ollut oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 11a §:n tarkoittama erityinen syy tutkia viran puolesta hovioikeudessa puheena olevan saatavan vanhentumista niin sanotussa uudessa riita-asiassa.

TakausA 4 § KS 96 § OK 26 luku 11a § 1

Ks. HelHO:1996:4

Jäsenet: Simo Simola, Maija Liisa Salonen, TuulaHiukka-Poikela Esittelijä: Virve Puro-Konstenius

Lainvooimanen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.