Itä-Suomen HO 05.11.1996 1261

Takaus - Takauksen vanhentuminen

Velkakirjan ehdon mukaan velka oli maksettava pankille kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Velkakirjaan liittyvän luoton maksusuunnitelman mukaan velka kuitenkin maksettiin 12 lyhennyserässä siten, että velan ensimmäinen lyhennyspäivämäärä oli ollut 6.2.1990 ja viimeinen 6.11.1992. Velkakirjan erityisten ehtojen mukaan, jos koron, lisäkoron tai velan lyhennyksen maksaminen oli viivästynyt, velka korkoineen erääntyi pankin vaatiessa heti maksettavaksi.

Velkakirja ja luoton maksusuunnitelma eivät olleet ristiriidassa keskenään. Maksusuunnitelma sitoi velallista. Velallisen laiminlyötyä noudattaa maksusuunnitelmassa sovittuja suorituksia pankki saattoi katsoa maksujen viivästyneen ja vaatia koko velan korkoineen heti maksettavaksi velkakirjan poikkeuksellista erääntymistä koskevan ehdon nojalla. Velkakirjaan liittyvä maksusuunnitelma näin ollen eräännytti velan maksusuunnitelman mukaisina lyhennyspäivinä. Takausmiehen edesvastausvelvollisuuden tarkemmasta määräämisestä annetun asetuksen 4 §:n mukainen omavelkaisen takauksen vanhentumisaika alkoi kulua maksusuunnitelman mukaisista lyhennyspäivistä.

Matti Jalkanen, Paavo Eestilä, Saara Tynjälä Esittelijä: Sisko Heimonen

Ks. TurHO T:2622, A:7.10.1992 Vrt. VaaHO:1994:2 ja I-SHO T:971, A:25.5.1993

Annola - Huhtamäki - Saarnilehto - Ämmälä: Omavelkaisesta takauksesta, 1995, s. 187 - 189 Annola - Saarnilehto: Maksusuunnitelman merkityksestä takauksen vanhentumiseen, DL 1995, s. 587 - 601

Lisäys 31.1.1997: Vrt myös KKO:1997:4

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.