Hovrättsavgöranden: 1996

Resultatsidor

1-20 21-40 41-41

Helsingin HO 06.08.1996 3987
Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia - Tuomion perusteleminen - Asian palauttaminen
Turun HO 02.08.1996 2541
Oikeudenkäyntimenettely - Rangaistusmääräys - Tuomiovirhe - Tuomioistuimen toimivalta
Vaasan HO 30.07.1996 1073
Pakkohuutokauppa - Alimman hyväksyttävän tarjouksen alentaminen
Helsingin HO 09.07.1996 3781
Muutoksenhaku - Prekluusio - Työsopimuslain 42 a §:n mukainen takaisinottovelvollisuus ja tiedusteluvelvollisuus
Helsingin HO 19.06.1996 3474
Omavelkainen takaus - Vanhentuminen
Itä-Suomen HO 18.04.1996 432
Yksityishenkilön velkajärjestely - Selvittäjän palkkio
Vaasan HO 10.04.1996 519
Kuittaus - Kuittausvaatimus - Kuittausväite - Epäselvä vastasaaminen
Itä-Suomen HO 04.04.1996 387
Oikeudenkäyntikulut - Summaarinen menettely
Vaasan HO 02.04.1996 480
Lainhuuto - Syntymätön lapsi - Lykkäys
Turun HO 15.03.1996 1996/1087
Oikeudenkäyntimenettely - Riita-asia
Itä-Suomen HO 27.02.1996 208
Oikeudenkäyntiavustajan kelpoisuus - Muutoksenhakuoikeus
Vaasan HO 26.02.1996 283
Yksityishenkilön velkajärjestely - Velkomus - Oikeudenkäyntimenettely - Tutkimatta jättäminen
Vaasan HO 16.02.1996 230
Huoneenvuokra - Oikeudenkäyntikulut - Perintäkulut - Supistava tulkinta
Helsingin HO 15.02.1996 834
Muutoksenhaku - Määräaika - Telekopio
Vaasan HO 15.02.1996 221
Yksityishenkilön velkajärjestely - Maksuohjelman muuttaminen - Perintö - Välttämättömät elinkustannukset
Vaasan HO 09.02.1996 210
Rangaistava teko - Laillisuusperiaate - Kirjanpitorikos - Konkurssipesän kirjanpitovelvollisuus
Kouvolan HO 06.02.1996 182
Maksuton oikeudenkäynti - Oikeudenkäyntiavustajan kulujen korvaus
Vaasan HO 02.02.1996 164
Oikeudenkäyntimenettely - Suullinen käsittely - Todistelu
Helsingin HO 18.01.1996 199
Maksuton oikeudenkäynti
Turun HO 17.01.1996 242
Menettämisseuraamus - Rikoksentekoväline
Resultatsidor

1-20 21-40 41-41

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.