Vaasan HO 15.12.1995 1958

Velkakirja - Kommandiittiyhtiö - Holhous - Holhouslautakunnan lupa oikeustoimeen

Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen A:n kuoltua hänen ainoaksi oikeudenomistajakseen jäi hänen ja B:n alaikäinen lapsi C. B oli A:n kuoleman jälkeen määrätty C:n huoltajaksi, jolloin B huoltajana oli toiminut myös C:n holhoojana.

B oli C:n ollessa vielä alaikäinen allekirjoittanut velkakirjan kommandiittiyhtiön nimissä. Lainan ottamiseen ei ollut haettu holhouslautakunnan lupaa.

Holhouslain 40 §:n 1 momentin 4 kohdan lainan ottamista koskevan rajoitussäännöksen katsottiin koskevan myös velan ottamista kommandiittiyhtiölle, kun vastuunalainen yhtiömies on vajaavaltainen.
Velkakirja ei näin ollen sitonut C:tä.

HolhL 40 § 1 mom 4 kohta HolhL 41 § HolhL 44 §

II-osasto

Jäsenet: Erkki Rintala, Robert Liljenfeldt, Hannu Rajalahti

Esittelijä: Marja Kekäläinen

Korkeimman oikeuden ratkaisu (LVT:3): Ei valituslupaa KKO 14.8.1996 Nro 2947

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.