Vaasan HO 13.12.1995 1935

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Tuomarin esteellisyys - Yksipuolinen tuomio - Palauttaminen

Käräjäoikeus, puheenjohtajanaan käräjätuomari, oli yksipuolisella tuomiolla velvoittanut velkomusta vastustaneen A:n maksamaan osakeyhtiö B:lle osamaksu- ja myyntisopimukseen perustuvia saatavia.

Velkomusta edelleen vastustanut A haki kantein takaisinsaantia ja vaati, että yksipuolinen tuomio asiassa poistetaan.

Käräjäoikeus, käräjätuomarin toimiessa edelleen sen puheenjohtajana, hylkäsi antamillaan osatuomiolla ja tuomiolla takaisinsaantikanteen ja velvoitti A:n suorittamaan oikeudenkäyntikuluja.

Käräjätuomari oli esteellinen tutkimaan samaa asiaa toistamiseen.

Asia palautettiin käräjäoikeuteen otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi esteettömän tuomarin puheenjohdolla.

OK 13 luku 1 § IhmisoikeusSop 6 artikla 1 kappale

KKO:1982-II-105, KKO:1986-II-157 VaaHO:1995:13 D:S95/201 A:5.12.1995 T:1983

Piersack -tapaus, tuomio 1.10.1982 De Cubber -tapaus, tuomio 26.10.1984 Hauschildt -tapaus, tuomio 24.5.1989

Ks. Juha Lappalainen: Suomen siviiliprosessioikeus I (1995) s. 176 Jyrki Virolainen: Lainkäyttö (1995) s. 388 ss.

Hans Danelius: Katsaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioihin 1961-1990 (Oikeustiede-Jurisprudentia) 1991 s. 67 ss.
Hans Danelius: Katsaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioihin 1991-1994 (Oikeustiede-Jurisprudentia 1995) s. 48 ss.

Vrt. Rovaniemen hovioikeuden väitepäätös A:12.10.1995 D:S94/209. Käräjätuomari oli osallistunut esteellisenä asian ratkaisemiseen. Valittaja vaati jutun palauttamista käräjäoikeuteen. Suullisen käsittelyn järjestämisen hovioikeudessa katsottiin korvaavan jutun palauttamisen käräjäoikeuteen, kun juttu oli saatettu kokonaisuudessaan hovioikeuden käsiteltäväksi.

Jäsenet: Eero Kivimäki, Marcus Lundström, Hannu Rajalahti.
Esittelijä: Jorma Rudanko

A pyysi valituslupaa KKO:lta.

Korkein oikeus myönsi valitusluvan 27.6.1996

KKO A:20.3.1997 Nro 2230 D:S-96/465 KKO:1997:102; ei muutosta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.