Vaasan HO 05.12.1995 1873

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti - Tuomarin esteellisyys - Palauttaminen

Käräjäoikeuden laamanni oli antamallaan lainhakupäätöksellä velvoittanut A:n maksamaan tämän entiselle puolisolle ositukseen perustuvaa tasinkosaatavaa korkoineen ja kuluineen. A oli vastustanut velkomusta ilmoittamillaan perusteilla.

A vastusti edelleen velkomusta osin samoin perustein hakemalla takaisinsaantia ja vaati muun ohella, että lainhakupäätös oli kumottava ja että hänet oli vapautettava tuomitusta maksuvelvollisuudesta.

Käräjäoikeus, laamannin toimiessa edelleen sen puheenjohtajana, hylkäsi antamallaan tuomiolla kumoamisvaatimuksen ja velvoitti A:n suorittamaan oikeudenkäyntikuluja.

Laamanni oli esteellinen käräjäoikeuden puheenjohtajana tutkimaan saman velkomuksen oikeellisuutta uudelleen takaisinsaantina.
Asia palautettiin käräjäoikeuteen otettavaksi käsiteltäväksi esteettömän tuomarin puheenjohdolla.

OK 13 luku 1 § IhmisoikeusSop 6 artikla 1 kappale

KKO:1982-II-105, KKO:1986-II-157 VaaHO:1995:14 D:S95/383, D:S95/384 A:13.12.1995 T:1935

Piersack -tapaus, tuomio 1.10.1982 De Cubber -tapaus, tuomio 26.10.1984 Hauschildt -tapaus, tuomio 24.5.1989

Ks. Juha Lappalainen: Suomen siviiliprosessioikeus I (1995) s. 176

Jyrki Virolainen: Lainkäyttö (1995) s. 388 ss.

Hans Danelius: Katsaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioihin 1961-1990 (Jurisprudentia 1991) s. 67 ss.

Hans Danelius: Katsaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioihin 1991-1994 (Jurisprudentia 1995) s. 48 ss.

Vrt. Rovaniemen hovioikeuden väitepäätös A:12.10.1995 D:S94/209. Käräjätuomari oli osallistunut esteellisenä asian ratkaisemiseen. Valittaja vaati jutun palauttamista käräjäoikeuteen. Suullisen käsittelyn järjestämisen hovioikeudessa katsottiin korvaavan jutun palauttamisen käräjäoikeuteen, kun juttu oli saatettu kokonaisuudessaan hovioikeuden käsiteltäväksi.

Jäsenet: Erkki Rintala, Lauri Halmelinna, Eero Kivimäki, Marcus Lundström, Martti Mansner, Robert Liljenfeldt, Jorma Rudanko.
Esittelijä: Eija-Liisa Helin

Lainvoimainen (LVT:1)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.